Tuesday, June 25, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

သူၼ်းတုမ်

ပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်းဢမ်ႇၸၢင်ႈၶဝ်ႈသူၼ်းတုမ် ၼႂ်းထုင်ႉၼႃႈလိၼ် UWSA ပၵ်းသဝ်းၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းသၢတ်ႇ

ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ 2020 တေၸတ်းႁဵတ်းၼႂ်းဢမ်ႇႁိုင် 4-5 ဝၼ်းၼႆႉယဝ်ႉသေတႃႉ ပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်းၼႂ်းထုင်ႉဝဵင်းမိူင်းသၢတ်ႇ ဢမ်ႇၸၢင်ႈၶဝ်ႈသူၼ်းတုမ် ၼႂ်းၼႃႈလိၼ် UWSA ပၵ်းသဝ်းတူင်ႉၼိုင်။ တင်ႈဢဝ်ဝၼ်းတီႈ 29 လိူၼ်ဢွၵ်ႊထူဝ်ႊပိူဝ်ႊ တေႃႇထိုင် ဝၼ်းတီႈ 7 လိူၼ်ၼူဝ်ႊဝႅမ်ႊပိူဝ်ႊ ၼႆႉ လၢႆလၢႆၸႄႈဝဵင်း ၸတ်းပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ လူင်ႈၼႃႈဝႆႉယူႇသေတႃႉၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းသၢတ်ႇ တီႈမီးတပ်ႉသိုၵ်း UWSA ပၵ်းသဝ်းတူင်ႉၼိုင်ၼၼ်ႉ ယင်းပႆႇပၼ်ပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်းၶဝ်ႈသူၼ်းတုမ်လႄႈ ...

ၵႃးႁႃသဵင် ပႃႇတီႇပဢူဝ်ႊ ပိၼ်ႈ ၵူၼ်းတၢႆ 3 ၵေႃႉ

ၸုမ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈပဢူဝ်း PNO လူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ၵႂႃႇႁႃသဵင် ၸွမ်းမူႇဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသီႇသႅင်ႇ ၵႂႃႇၸူးတၢင်း ဝဵင်းဝၢၼ်ႈယဵၼ်ႇၼၼ်ႉ ၵႃးၶဝ်ၵႂႃႇပိၼ်ႈၸွမ်းတၢင်းလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းၶီႇၵႃး လူႉတၢႆ ၸွမ်းၵၼ် 3 ၵေႃႉ။   ဝၼ်းတီႈ 22/10/2020 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ မွၵ်ႈ 6 မူင်းၼၼ်ႉ ရူတ်ႉၵႃး  သူၼ်းတုမ်ႁႃသဵင် ပႃႇတီႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈပ ဢူဝ်း (PNO)...

RCSS/SSA တွပ်ႇလၢတ်ႈ ၵဵဝ်ႇၵပ်းပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်းသၢင်ႈၶၢဝ်ႇလိုဝ်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းသၢတ်ႇ

ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း ၼႂ်းၸႄႈတွၼ်ႈမိူင်းသၢတ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းသၢတ်ႇၼၼ်ႉ မီးၶၢဝ်ႇလိုဝ်းၵၼ်ဝႃႈ သင်ၵူၼ်းၶိူဝ်းတႆး တွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ်ပၼ်ပႃႇတီႇတႆးၼႆ ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး တင်းသဵင်ႈ တေလႆႈၵႂႃႇႁဵတ်းသိုၵ်းတႆးလွႆတႆးလႅင်း ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ RCSS/SSA တွပ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ “ပဵၼ်ၵၢၼ်ယႃႉၸိုဝ်ႈသဵင်ပႃႇတီႇတႆး၊ တပ်ႉသိုၵ်းတႆးၵူၺ်း” ဝႃႈၼႆ။ ၵၢင်လိူၼ်ဢွၵ်ႇထူဝ်ႇပိူဝ်ႊ ၼႃႈပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ လူဝ်ႇထႅင်ႈမွၵ်ႇ 20 ဝၼ်းၵူၺ်းၼႆႉ ပႃႇတီႇ ဢၼ်ဢဵၼ်ႁႅင်းယႂ်ႇဢၼ်ၼိုင်ႈ လူင်းသူၼ်းတုမ်ႁႃသဵင် ဝႃႈ “သင်ဝႃႈ...

ၶၢဝ်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉၽႄႈလႄႈ ပႃႇတီႇတႆးလႆႈၸႂ်ႉၾဵတ်ႉပုၵ်ႉႁႃသဵင်ၸွႆႈ တႃႇဢွင်ႇပေႉပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ

ၽွင်းၶၢဝ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၽႄႈလၢမ်းယူႇၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း မႅၼ်းၽွင်းၶၢဝ်းပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်းလူဝ်ႇလူင်း သူၼ်းတုမ်ႁႃသဵင် ၵူၼ်းမိူင်း တႃႇတေဢွင်ႇပေႉပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈၼၼ်ႉ ပဵၼ်လွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၵၼ်ဝႆႉလႄႈ ပႃႇတီႇတႆးလႆႈ ၸႂ်ႉ ၾေႉသ်ပုၵ်ႉ သေၸွႆႈႁႃသဵင်ဝႃႈၼႆ။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 8/9/2020 ၼႆႉၵႂႃႇ ၶၢဝ်းတၢင်း 2 လိူၼ် ႁိုဝ် 60 ဝၼ်းၼၼ်ႉ ယူႇတီႈၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊၵၢၼ်လိူၵ်ႈတင်ႈ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇပၼ်ၶႂၢင်ႉၸုမ်းပႃႇတီႇပၢႆးမိူင်း...

Latest news

- Advertisement -spot_img