Thursday, July 25, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုဝ်းမၢၵ်ႇလူင်

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုဝ်းမၢၵ်ႇလူင် ၶဝ်ႈၼႂ်းဝၢၼ်ႈ တိူဝ်ႉၺႃးၵူၼ်းပၢႆႈၽေး မၢတ်ႇၸဵပ်း 3 ၵေႃႉ

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်ႈၸႂ်ယိုဝ်းမၢၵ်ႇလူင် ၶဝ်ႈၼႂ်းမူႇဝၢၼ်ႈ တၢင်းၾၢႆႇတူၵ်းဝဵင်းသီႇသႅင်ႇ ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတိူဝ်ႉၺႃး ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း မၢတ်ႇၸဵပ်းၸွမ်း 3 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 25/04/2024 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 4 မူင်းပၢႆ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း တပ်ႉ 423 – 424 ယိုဝ်းမၢၵ်ႇလူင် တူၵ်းသႂ်ႇၼႂ်းဝၢၼ်ႈၼမ်ႉတွင်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသီႇသႅင်ႇ ၸႄႈတွၼ်ႈတူၼ်ႈတီး...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုဝ်းမၢၵ်ႇလူင် ၶဝ်ႈၼႂ်းဝၢၼ်ႈ တိူဝ်ႉသႂ်ႇ ၵူၼ်းမိူင်း တၢႆ 2 ၵေႃႉ

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်ႈၸႂ် ပွႆႇမၢၵ်ႇလူင် သႂ်ႇၼႂ်းဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈယဵၼ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းသီႇသႅင်ႇ ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇ ၵူၼ်းမိူင်းတၢႆထင်တီႈ 2 ၵေႃႉ မၢတ်ႇၸဵပ်း 7 ၵေႃႉ။ ဝၼ်းတီႈ 17/2/2024 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တပ်ႉၶမယ 425 လႄႈ 426 ႁူမ်ႈတင်း ပျီႇတူႉၸိတ်ႉပဢူဝ်း PNO ဢၼ်ပၵ်းတပ်ႉဝႆႉတီႈ ဝၢၼ်ႈယဵၼ်ႇၼၼ်ႉ...

မၢၵ်ႇလူင်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တူၵ်းသႂ်ႇ ၵူၼ်းၾၢႆၶုၼ် လူႉတၢႆ ၵေႃႉၼိုင်ႈ

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ လၢမ်းလိမ်းယိုဝ်းၵွင်ႈလူင်ၵႂႃႇ ၵူႈႁူးၵူႈတၢင်း ၼႂ်းဝဵင်းၾၢႆၶုၼ်သေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉဝတ်ႉဝႃးၽႃသိူဝ်ႇလူႉ ၵွႆ ၸွမ်းၵမ်ႈၽွင်ႈလႄႈ ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇ ၵူၼ်းမိူင်းလူႉတၢႆၵေႃႉၼိုင်ႈ။ ဝၼ်းတီႈ 2/1/2024 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း လၢမ်းလိမ်းယိုဝ်းၵွင်ႈလူင် ၾၢႆႇလဵဝ် သႂ်ႇၼႂ်းဝၢၼ်ႈလူင်ၵႃ တင်း ဝၢၼ်ႈၵုင်းၸူင် ၼႂ်းဝဵင်းၾၢႆၶုၼ် ၸႄႈတွၼ်ႈတူၼ်ႈတီး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း။ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းၾၢႆၶုၼ် ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ လၢမ်းလိမ်းယိုဝ်းၵွင်ႈလူင် တီႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း လၢမ်းလိမ်းယိုဝ်းၵွင်ႈလူင် တီႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းမႆႈၸႂ် ၵူဝ်ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 20/12/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်းမွၵ်ႈ 11 မူင်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း ယူႇတီႈ ၼႂ်းတိူင်းသိုၵ်းၶဝ်သေ ယိုဝ်းၵွင်ႈလူင် ၵႂႃႇတၢင်းၸဵင်ႇႁွင်ႇဝၼ်းတူၵ်း ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ 2 လုၵ်ႈ ယွၼ်ႉတၢင်းပွတ်းတွၼ်ႈၼၼ်ႉ မီးဝႆႉ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပွႆႇမၢၵ်ႇသႂ်ႇ ၼႂ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်း တီႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း ပွႆႇမၢၵ်ႇလူင် သႂ်ႇၼႂ်းမူႇဝၢၼ်ႈ ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ လူႉၵွႆလင်ၼိုင်ႈ တီႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ။   ဝၼ်းတီႈ 18/11/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ၸဝ်ႉ 12:30 မူင်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း ဢၼ်ပၵ်းဝႆႉတီႈပၢင်ႁႆးၼၼ်ႉ ပွႆႇမၢၵ်ႇလူင် ၵႂႃႇတူၵ်း တၢင်းမိူင်းယဵၼ် ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ ၸႄႈတွၼ်ႈၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇ ႁိူၼ်းပႃႈသႂ်ယႃး...

မၢၵ်ႇလူင်တႅၵ်ႇထႅင်ႈ တီႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 16/11/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် တီႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ မၢၵ်ႇလူင်တႅၵ်ႇထႅင်ႈ ဢမ်ႇယွမ်း 5 လုၵ်ႈယဝ်ႉ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈလၢတ်ႈ။ “သဵင်မၢၵ်ႇလူင်တႅၵ်ႇ တၢင်းတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ 501- 502 ၼၼ်ႉၶႃႈဢေႃႈ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဢမ်ႇယွမ်း 5 လုၵ်ႈယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 10:00 မူင်းၼၼ်ႉ ၵမ်းၼိုင်ႈ၊ ယၢမ်း...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုဝ်းမၢၵ်ႇလူင် သႂ်ႇဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်းထႅင်ႈ

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 12/11/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း တီႈတပ်ႉၸၶၢၼ်းတိတ်ႉၼၼ်ႉ ယိုဝ်းမၢၵ်ႇလူင်သႂ်ႇ ၼႂ်းဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်းထႅင်ႈ တႅၵ်ႇတိူဝ်ႇသႂ်ႇ ႁူင်းႁေႃးပတ်ႉတမျႃး ထုၵ်ႇၾႆးမႆႈ ဢၼ်မီးၾၢႆႇလင်ႁူင်းပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ၼႂ်းဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၸႄႈတွၼ်ႈမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ပဵၼ်မၢၵ်ႇလူင် မႃးတူၵ်းသႂ်ႇၶႃႈဢေႃႈ တႅၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇ တီႈႁူင်းႁေႃးပတ်ႉတမျႃးၼၼ်ႉ ထုၵ်ႇၾႆးမႆႈ။...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉၶိူင်းမိၼ် ပွႆႇမၢၵ်ႇၸူး ၸုမ်းဢူၺ်းလီ ပွတ်းႁွင်ႇထႅင်ႈ

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 20/10/2023 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်းမွၵ်ႈ 2 မူင်းၶိုင်ႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢဝ်ၶိူင်ႈမိၼ်လမ်းၼိုင်ႈ လုၵ်ႉတၢင်းလႃႈသဵဝ်ႈ မႃးပွႆႇမၢၵ်ႇသႂ်ႇ တီႈတပ်ႉသိုၵ်းတဢၢင်း TNLA ဢၼ်ပၵ်းဝႆႉ တီႈဝၢၼ်ႈမိူင်းလီႉ ဢိူင်ႇတီးမ ၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်း ႁွင်ႇ 4 လုၵ်ႈ။ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းမူႇၸေႊ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ -...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုဝ်းမၢၵ်ႇလူင် တူၵ်းသႂ်ႇႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ 6 လင် တီႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ်

သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း TNLA, PDF ယိုဝ်းၵၼ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ် ႁၢဝ်ႈႁႅင်း မၢၵ်ႇလူင် တူၵ်းသႂ်ႇ ႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလူႉၵွႆ ဢမ်ႇယွမ်း 6 လင် ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၺႃးၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇလူႉတၢႆမၢတ်ႇၸဵပ်း ၵမ်ႈၽွင်ႈလႄႈ လႆႈပၢႆႈ ၽေးသိုၵ်းၼပ်ႉႁူဝ်ႁဵင်။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 5/4/2023 မႃး တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ...

Latest news

- Advertisement -spot_img