Sunday, May 26, 2024

သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုဝ်းမၢၵ်ႇလူင် တူၵ်းသႂ်ႇႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ 6 လင် တီႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ်

Must read

သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း TNLA, PDF ယိုဝ်းၵၼ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ် ႁၢဝ်ႈႁႅင်း မၢၵ်ႇလူင် တူၵ်းသႂ်ႇ ႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလူႉၵွႆ ဢမ်ႇယွမ်း 6 လင် ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၺႃးၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇလူႉတၢႆမၢတ်ႇၸဵပ်း ၵမ်ႈၽွင်ႈလႄႈ လႆႈပၢႆႈ ၽေးသိုၵ်းၼပ်ႉႁူဝ်ႁဵင်။

ႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလူႉၵွႆၼမ်
Photo by – ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ ႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈႁူဝ်ၶူဝ် ဢၼ်ၺႃးၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇလူင် သိုၵ်းမၢၼ်ႈ

တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 5/4/2023 မႃး တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း ဢဵၼ်ႁႅင်းဢမ်ႇယွမ်း 500 တင်း သိုၵ်းတဢၢင်း TNLA, ၸုမ်းၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်း PDF ႁူမ်ႈၵၼ် ဢဵၼ်ႁႅင်းဢမ်ႇယွမ်း 300 ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း ၵၼ် တၢင်းၸဵင်ႇႁွင်ႇဝၼ်းတူၵ်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ် ၸႄႈတွၼ်ႈၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉၵွင်ႈလူင်သႅၼ်း 120 mm ယိုဝ်းၶဝ်ႈၼႂ်းဝၢၼ်ႈႁူဝ်ၶၢႆး ႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလူႉၵွႆ 6 လင်။

- Subscription -
ၵွင်းမူး-လူႉၵွႆ
Photo by – ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ ၵွင်းမူး တီႈဝဵင်းသူမ်ႈသႆႇ လူႉၵွႆ သူႇၼိုင်ႈ

ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ် လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈႁူဝ်ၶၢႆး ဢၼ်ၺႃးၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုဝ်းသႂ်ႇသေ လႆႈလူႉၵွႆၵႂႃႇသမ်ႉ ပဵၼ်ႁိူၼ်းလုင်းၶိူဝ်းလၢဝ်လႄႈ ပႃႈလႃႉၺုၼ်ႉ လင်ၼိုင်ႈ၊ လုင်းထမ်ႇမလႄႈ ပႃႈဢုင်းၸိင်ႇ (သိုင်ႇၾႆးလႅဝ်ပႃး)၊ လုင်းမွင်ႇၵျေႃႇလႄႈ ပႃႈထူၺ်း၊ လုင်းၶမ်းၵျႃႇလႄႈ ပႃႈငူၺ်ႇ၊ ပႃႈလႃႉပူင်ႇ။ ယဝ်ႉ ၵေႃႈ လုင်းထုၼ်းလႄႈ ပႃႈၵျီႇ ၸိူဝ်းၼႆ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ သူၼ်ဢွႆႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈႁူဝ်ၶၢႆး ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ထုၵ်ႇၾႆးမႆႈတင်းၼမ် ယွၼ်ႉမၢၵ်ႇလူင်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တူၵ်းသႂ်ႇ”- ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 8/4/2023 ၼႆႉ မၢၵ်ႇလူင် သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တိူဝ်ႉသႂ်ႇ ၵွင်းမူး သူႇၼိုင်ႈ လူႉၵွႆ တီႈဝဵင်းသူမ်ႈသႆႇ ၸႄႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ်။

“မိူဝ်ႈၼႆႉ သဵင်ၵွင်ႈတိုၵ်ႉတႅၵ်ႇထႅင်ႈၶႃႈဢေႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢဝ်ၶိူင်ႈမိၼ်မႃးယိုဝ်းၸွႆႈထႅင်ႈ ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း 12 မူင်းၶိုင်ႈထိုင် 1 မူင်း ၶိုင်ႈၼႆႉ ၸွမ်းတီႈၶဝ်ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ။ ပဵၼ်ၶိူင်ႈမိၼ်သႅၼ်း (ႁၢႆႉသၵီး)။ ယဝ်ႉၵေႃႈ မႃးပၼ်ႇလဵပ်ႈၸွမ်း ၼႂ်းဢိူင်ႇသီႇသုင်ႇ၊ ၵုင်းၵျီး၊ သၢၼ်ႇၽူဝ်ႇလႄႈ ႁူဝ်ၶူဝ် ၸိူဝ်းၼႆႉ”- ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ် သိုပ်ႇလၢတ်ႈ ၼႄၼင်ႇၼႆ။

ၶိူင်ႈမိၼ်-သိုၵ်းမၢၼ်ႈ
Photo by – ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ ၶိူင်ႈမိၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ်

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 5/4/2023 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်းမွၵ်ႈ 4 မူင်းၶိုင်ႈၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း သိုၵ်းတဢၢင်း TNLA လႄႈ ၸုမ်းၵႅတ်ႇ ၶႄ ၵူၼ်းမိူင်း PDF ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ႁိမ်းဝၢၼ်ႈသၢၼ်ႇၽူဝ်ႇ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ် မၢၵ်ႇလူင် တူၵ်းသႂ်ႇႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလင် ၼိုင်ႈ တႅၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ 4 ၵေႃႉ ပေႃႈမႄႈလုၵ်ႈတိူဝ်ႉမၢတ်ႇ ၸဵပ်းႁႅင်း။ ၼႂ်းၼၼ်ႉ ဢွၼ်ႇၸၢႆး ဢႃယု 11 လိူၼ် လႄႈ ဢွၼ်ႇယိင်း ဢႃယု 14 ၶူပ်ႇ သွင်ပီႈၼွင်ႉ တိူဝ်ႉၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတၢႆ ။

ပူၼ်ႉမႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 7 ၼၼ်ႉ ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 9:21 မူင်းထိုင် 10:15 မူင်း မၢၵ်ႇလူင် သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တူၵ်ႇသႂ်ႇၼႂ်းဝၢၼ်ႈ ၼႃးမၢၵ်ႇၶေႃ ၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ တိူဝ်ႉသႂ်ႇႁိူၼ်းၸၢႆးၶမ်းမူၼ်း – ၼၢင်းငိုၼ်းဢွင်ႇလႄႈ ႁိူၼ်းၸၢႆးဢၢႆႈထေး – ၼၢင်းငိင်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ။ လိူဝ်ၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈႁိူၼ်း ၸၢႆးၶမ်းမူၼ်းလႄႈ ၼၢင်းငိုၼ်းဢွင်ႇ လႆႈတိူဝ်ႉမၢတ်ႇၸဵပ်းၸွမ်း ၼႆယဝ်ႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း