Wednesday, June 19, 2024

မၢၵ်ႇလူင်တႅၵ်ႇထႅင်ႈ တီႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး

Must read

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 16/11/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် တီႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ မၢၵ်ႇလူင်တႅၵ်ႇထႅင်ႈ ဢမ်ႇယွမ်း 5 လုၵ်ႈယဝ်ႉ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈလၢတ်ႈ။

မၢၵ်ႇလူင်တူၵ်းသႂ်ႇ ၼႂ်းဝၢၼ်ႈလူင်ၵဵင်
Photo by – ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ မၢၵ်ႇလူင်တူၵ်းသႂ်ႇ ၼႂ်းဝၢၼ်ႈလူင်ၵဵင် မိူဝ်ႈၼႆႉ 16/11/2023

“သဵင်မၢၵ်ႇလူင်တႅၵ်ႇ တၢင်းတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ 501- 502 ၼၼ်ႉၶႃႈဢေႃႈ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဢမ်ႇယွမ်း 5 လုၵ်ႈယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 10:00 မူင်းၼၼ်ႉ ၵမ်းၼိုင်ႈ၊ ယၢမ်း 10:47 မူင်း ၵမ်းၼိုင်ႈ၊ ယၢမ်း 11:26 မူင်း ၵမ်းၼိုင်ႈ၊ ယၢမ်း 11:42 မူင်း ၵမ်းၼိုင်ႈ လႄႈ ယၢမ်း 11:56 မူင်း ၵမ်းၼိုင်ႈ ၸွမ်းၼင်ႇ ႁဝ်းၶႃႈ လႆႈငိၼ်းတႄႉ”- ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -
မၢၵ်ႇလူင် သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တူၵ်းသႂ်ႇႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလူင်ၵဵင်
Photo by – ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ မၢၵ်ႇလူင် သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တူၵ်းသႂ်ႇႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလူင်ၵဵင် မိူဝ်ႈၼႆႉ 16/11/2023

မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 15/11/2023 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း 12 မူင်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉၶိူင်ႈမိၼ်တိုၵ်း မႃးပွႆႇမၢၵ်ႇသႂ်ႇ တီႈၼႂ်းဢိူင်ႇၼွင် ပိင် ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇ ဝတ်ႉမုၼ်ၸဝ်ႈလႄႈ ႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ လူႉၵွႆ ဢမ်ႇယွမ်း 10 လင်။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 16 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 1 မူင်းပၢႆ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုဝ်းမၢၵ်ႇလူင် တူၵ်းသႂ်ႇ ႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလူင်ၵဵင် ၼႂ်းဢိူင်ႇၼွင်ပိင် လူႉ ၵွႆထႅင်ႈ 2 လင်။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း