Sunday, July 21, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

သိုၵ်းမၢၼ်ႈပိၵ်ႉတၢင်း

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢမ်ႇပၼ်ၵူၼ်းမိူင်းလတ်းၽၢၼ်ႇၵႂႃႇမႃး ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း တီႈဝဵင်းမိူင်းပွၼ်

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပိၵ်ႉတၢင်းၶဝ်ႈဢွၵ်ႇဝဵင်းမိူင်းပွၼ် ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်းသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၵူၼ်းဢွၵ်ႇတႃႇပႆတၢင်းလႄႈ ၸဝ်ႈရူတ်ႉၵႃး ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇႁႅင်း။ တႄႇဢဝ် ႁူဝ်လိူၼ်မၢတ်ႊၶျ် 2024 ၼႆႉမႃး သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း ဢၼ်ပႂ်ႉတီႈႁူဝ်ဝဵင်း - ႁၢင်ဝဵင်း တီႈဝဵင်း မိူင်းပွၼ် ၸႄႈဝဵင်းလွႆလႅမ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ပိၵ်ႉဢိုတ်းသဵၼ်ႈတၢင်း ဢမ်ႇပၼ်ၵူၼ်းမိူင်း ၸဝ်ႈၵႃး  လတ်းၽၢၼ်ႇၵႂႃႇမႃး...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပိၵ်ႉသဵၼ်ႈတၢင်း တီႈၶူဝ်လူင်မိူင်းပွၼ် ၸူဝ်ႈၶၢဝ်း

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 5/3/2024 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းတင်း တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇ ၸိူဝ်ႉ ၸၢတ်ႈပဢူဝ်း PNLA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ထႅင်ႈ ၼႂ်းၵႄႈဝဵင်းႁူဝ်ပူင်းလႄႈ မိူင်းပွၼ် ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်း ၸၢၼ်းသေ ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပိၵ်ႉဢိုတ်းသဵၼ်ႈတၢင်း တီႈၶူဝ်လူင်မိူင်းပွၼ်ဝႆႉ ၸူဝ်ႈၶၢဝ်း ၼႆယဝ်ႉ။ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းမိူင်းပွၼ် လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ -...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပိၵ်ႉဢိုတ်းသဵၼ်ႈတၢင်း ၵျွၵ်ႉတၢၼ်း – ႁူဝ်ပူင်းထႅင်ႈ

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 27/2/2024 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း 11 မူင်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းတင်း ပျီႇတူႉၸိတ်ႉပဢူဝ်း PNO ပိၵ်ႉ ဢိုတ်း သဵၼ်ႈတၢင်း ပၢင်လူင် - ၵျွၵ်ႉတၢၼ်း - ႁူဝ်ပူင်း ဝႆႉၸူဝ်ႈၶၢဝ်း ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်း - ၸဝ်ႈရူတ်ႉၵႃး ၵႂႃႇမႃးထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇထႅင်ႈ။ ၸဝ်ႈရူတ်ႉၵႃး ၵေႃႉၼိုင်ႈ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပိၵ်ႉတၢင်း မိူင်းမိတ်ႈ – မိူင်းၵုတ်ႈ တုမ်ႉတိူဝ်ႉၵူၼ်းမိူင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇႁႅင်း

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း တင်ႈၸႂ်ပိၵ်ႉသဵၼ်ႈတၢင်းလူင် မိူင်းမိတ်ႈ - မိူင်းၵုတ်ႈ  ဢမ်ႇပၼ်ၵူၼ်းမိူင်းၵႂႃႇမႃး ႁဵတ်းႁႂ်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇႁႅင်း လွင်ႈၵႂႃႇမႃး။ တႄႇဢဝ် ၵၢင်လိူၼ်သႅပ်ႊထႅမ်ႊပိူဝ်ႊ 2023 ၼႆႉမႃး သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း မၢႆတပ်ႉ 148 တင်း တပ်ႉမ 88 ႁူမ်ႈၵၼ် ပိၵ်ႉ ဢိုတ်းသဵၼ်ႈတၢင်း မိူင်းမိတ်ႈ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပိၵ်ႉသဵၼ်ႈတၢင်း မိူင်းၼွင် – လၢႆးၶႃႈ ၸမ် 20 ဝၼ်းယဝ်ႉ ပႆႇပိုတ်ႇ

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸၵၶ 2 မိူင်းၼွင် ပိၵ်ႉသဵၼ်ႈတၢင်း လၢႆးၶႃႈ - မိူင်းၼွင် ၸမ် 20 ဝၼ်းယဝ်ႉ ပႆႇပိုတ်ႇ ႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်း - ၸဝ်ႈၵႃး ၵႂႃႇမႃးထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇႁႅင်း။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 6/8/2023 ၼၼ်ႉမႃး တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း ၸၵၶ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပိၵ်ႉတၢင်း လၢႆးၶႃႈ – မိူင်းၼွင် မီး 5 ဝၼ်းယဝ်ႉ ပႆႇပိုတ်ႇ

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း ပိၵ်ႉဢိုတ်း သဵၼ်ႈတၢင်း လၢႆးၶႃႈ - မိူင်းၼွင်မႃး မီးၶၢဝ်းတၢင်း 5 ဝၼ်းယဝ်ႉ ပႆႇပိုတ်ႇပၼ်ၶိုၼ်း ႁဵတ်းႁႂ်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉ ၵူၼ်းမိူင်းၵႂႃႇမႃးႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉ ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇႁႅင်း။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 6/8/2023 ၼၼ်ႉမႃး သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး (SSPP/ SSA) ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် တၢင်းၾၢႆႇဢွၵ်ႇဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢိုတ်းသဵၼ်ႈတၢင်း တီႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပိၵ်ႉသဵၼ်ႈတၢင်း ၵႂႃႇမႃး တၢင်းၾၢႆႇဢွၵ်ႇဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ၼႄးဝႃႈ သိုၵ်း SSPP ထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်းတူင်ႉ ၼိုင်ၵႂႃႇမႃး၊ ၵူၼ်းဝဵင်းလၢႆးၶႃႈလၢတ်ႈ။ ဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 28/6/2023 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း ပိၵ်ႉဢိုတ်းပႅတ်ႈ သဵၼ်ႈတၢင်း တီႈႁူဝ်တဵင်း ၼိူဝ် သဵၼ်ႈတၢင်းလူင် လၢႆးၶႃႈ - မိူင်းၼွင်...

Latest news

- Advertisement -spot_img