Thursday, May 23, 2024

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပိၵ်ႉသဵၼ်ႈတၢင်း တီႈၶူဝ်လူင်မိူင်းပွၼ် ၸူဝ်ႈၶၢဝ်း

Must read

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 5/3/2024 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းတင်း တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇ ၸိူဝ်ႉ ၸၢတ်ႈပဢူဝ်း PNLA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ထႅင်ႈ ၼႂ်းၵႄႈဝဵင်းႁူဝ်ပူင်းလႄႈ မိူင်းပွၼ် ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်း ၸၢၼ်းသေ ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပိၵ်ႉဢိုတ်းသဵၼ်ႈတၢင်း တီႈၶူဝ်လူင်မိူင်းပွၼ်ဝႆႉ ၸူဝ်ႈၶၢဝ်း ၼႆယဝ်ႉ။

ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းမိူင်းပွၼ် လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “မိူဝ်ႈၼႆႉ ၵၢင်ၼႂ်ၶဝ်ယိုဝ်းၵၼ်ထႅင်ႈဢေႃႈ။ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈၶဝ်ယိုဝ်းၵၼ်လႄႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပိၵ်ႉသဵၼ်ႈတၢင်းပႅတ်ႈၵမ်ႉၼိုင်ႈ။ မိူဝ်ႈလဵဝ် ၶဝ်ပိုတ်ႇပၼ်ၶိုၼ်း ယဝ်ႉ။ ၶဝ်ပိၵ်ႉသဵၼ်ႈတၢင်း ၼႆႉ တေမီးမွၵ်ႈၶိုင်ႈၸူဝ်ႈမူင်း ၸိူင်ႉၼႆၵူၺ်း ပေႃးယဝ်ႉ ပိုတ်ႇပၼ်ၶိုၼ်း မိူၼ်ၵဝ်ႇ”- ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ဢိင်ၼိူဝ် လွင်ႈပၢင်တိုၵ်းၼႆႉသေ ယူႇတီႈ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ လႆႈငိၼ်းသဵင်ၵွင်ႈတႅၵ်ႇတႄႉ မိူၼ်ၼင်ႇ သဵင် ၵွင်ႈဢွၼ်ႇ၊ ၵွင်ႈလူင်လႄႈ မၢၵ်ႇလူင် ၸိူဝ်းၼႆႉ။ ဢွင်ႈတီႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းသမ်ႉ တၢင်းပွတ်းတွၼ်ႈၵွင်းသပေႇ။

ယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်းၼႆႉသေ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဢွၼ်ၵၼ်မႆႈၸႂ် ၵူဝ်ပၢင်တိုၵ်းပဵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်းလႄႈ ၵူဝ်သိုၵ်း မၢၼ်ႈ ပိၵ်ႉဢိုတ်းသဵၼ်ႈတၢင်းၵႂႃႇမႃးထႅင်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

“ဢၼ်မႆႈၸႂ်တႄႉ ၵူဝ်မၼ်းသုၵ်ႉမႃးထႅင်ႈၵူၺ်း။ သဵၼ်ႈတၢင်းၼႆႉၵေႃႈ တိုၵ်ႉၸင်ႇႁႃပိုတ်ႇၶိုၼ်းၵူၺ်း လႄႈ ပေႃးဝႃႈၶဝ်ပိၵ်ႉဢိုတ်းၶိုၼ်းသဵၼ်ႈတၢင်းၼႆတႄႉ တင်းၵိၼ်တင်းယႅမ်ႉၵေႃႈ တေၵႃႈၶိုၼ်ႈ၊ ပေႃး ပိၵ်ႉတၢင်းၼႆ မၼ်းယၢပ်ႇၼႃႇ ႁဝ်းၶႃႈ ၵူၼ်းမိူင်းတႄႉ မႆႈၸႂ်ဢေႃႈ”- ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းမိူင်းပွၼ် သိုပ်ႇ လၢတ်ႈ ၼႄၼင်ႇၼႆ။

ၶူဝ်မိူင်းပွၼ်ၼႆႉ လႆႈထုၵ်ႇပိၵ်ႉဢိုတ်းမႃး ၵမ်းၼိုင်ႈယဝ်ႉ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 21/2/2024 ၼၼ်ႉသေ ထိုင်မႃး ဝၼ်းတီႈ 1/3/2024 ၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸင်ႇပိုတ်ႇၶိုၼ်ႈ တၼ်းလႆႈ 4 ဝၼ်း ထိုင်မႃး မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 5 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ထုၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပိၵ်ႉဢိုတ်းထႅင်ႈၵမ်းၼိုင်ႈ ၶၢဝ်းတၢင်းႁိုင်ၶိုင်ႈၸူဝ်ႈမူင်း ၼႆယဝ်ႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း