Thursday, July 18, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ဝဵင်းမွၵ်ႇမႆႇ

ၵူၼ်းမွၵ်ႇမႆႇ ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၵၢၼ်ႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉ ၼႂ်း ၵႄႈသိုၵ်းသိူဝ်

ယၢမ်းလဵဝ် သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း သိုၵ်း PNLA တိုၵ်ႉၶဵင်ႈၶႅင်ၵၢၼ်သိုၵ်းၵၼ်ဝႆႉ ႁၢဝ်ႈႁႅင်းလႄႈ တုမ်ႉယွၼ်ႈထိုင်ၵူၼ်းမိူင်းမွၵ်ႇမႆႇ ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ ဢမ်ႇၸၢင်ႈၵႂႃႇမႃးၵႃႉၶၢႆလီ။ တႄႇဢဝ် ႁၢင်လိူၼ်ၵျႅၼ်ႊၼိဝ်ႊရီႊ 2024 ၼႆႉမႃး သိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈ ပျီႇတူႉၸိတ်ႉပဢူဝ်း PNO တင်း တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်း ပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈပဢူဝ်း PNLA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်မႃးႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသီႇသႅင်ႇသေ တုမ်ႉယွၼ်ႈပႃး ၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်း...

ၵူၼ်းမွၵ်ႇမႆႇ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇမႅင်း တၢႆထင်တီႈ

ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းမွၵ်ႇမႆႇ ၽူႈၸၢႆး ၵေႃႉၼိုင်ႈ ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇမႅင်းၾင်လိၼ် လူႉတၢႆထင်တီႈ ၽွင်းၵႂႃႇသူၼ်ႁႆႈ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 23/7/2023 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း 12 မူင်းၼၼ်ႉ ၶုၼ်ႇမွင်ႇတၢၼ်း ဢႃယု 32 ပီ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼမ်ႉပႃတႅပ်း ဢိူင်ႇ ၵိူၼ်ႇတူလူင် ၸႄႈဝဵင်းမွၵ်ႇမႆႇ ၸႄႈတွၼ်ႈလၢင်းၶိူဝ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇမႅင်းၾင်လိၼ် တၢင်းၾၢႆႇ...

ၵူၼ်းယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇ ဝူင်ႈၵၢင်ပၼ်ႁႃ သိုၵ်း PNLO တင်း RCSS

ၵူၼ်းမွၵ်ႇမႆႇ 3 ၵေႃႉ ၵႂႃႇႁႃၽၵ်းၶဵဝ်ၼႂ်းထိူၼ်ႇသေ ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇမႅင်းၾင်လိၼ် ၼႂ်းၼၼ်ႉ ပႃးဢွၼ်ႇယိင်း ဢႃယု 8 ၶူပ်ႇ ၵေႃႉၼိုင်ႈ လႆႈတိူဝ်ႉမၢတ်ႇၸဵပ်းၸွမ်း ႁၢဝ်ႈႁႅင်း။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 18/4/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ၼၢင်းၵေႃး ဢႃယု 31 ပီ၊ ၼၢင်းၶျေႃး ဢႃယု 23 ပီႈလႄႈ...

ပၢင်တိုၵ်း RCSS တင်း  PNLO တီႈမွၵ်ႇမႆႇ မီးလွင်ႈမၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆၼမ်

ပၢင်တိုၵ်း RCSS တင်း  PNLO  တီႈၸႄႈဝဵင်းမွၵ်ႇမႆႇ တင်းသွင်ၾၢႆႇ မီးလွင်ႈမၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆၼမ်။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 3/4/2023 ၶၢဝ်းယၢမ်း ၵၢင်ၼႂ် 11 မူင်းပၢႆ တေႃႇထိုင် 1 မူင်း ၼၼ်ႉ ၸုမ်းသိုၵ်း RCSS  တင်း  PNLO ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် တီႈဢိူင်ႇၵၼ်ႇတူးလူင် (ၵိူၼ်ႇတူလူင်) ႁိမ်းဝၢၼ်ႈၼမ်ႉပႃတႅပ်း...

PNLO တင်း RCSS ယိုဝ်းၵၼ် တီႈဝဵင်းမွၵ်ႇမႆႇ

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 30/3/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် မွၵ်ႈ 5 မူင်း သဵင်ၵွင်ႈတႅၵ်ႇတၢင်းဢိူင်ႇၵိူၼ်ႇတူလူင်(ၵၢၼ်ႇတူးၵျီး) ၸႄႈဝဵင်းမွၵ်ႇမႆႇ ၸႄႈတွၼ်ႈလၢင်းၶိူဝ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ပဵၼ် သိုၵ်း PNLO/ PNLA တင်း RCSS/SSA ယိုဝ်းၵၼ်ဝႃႈၼႆ။ ၸဝ်ႈႁၢၼ် ၶမ်းၸၢမ်ႇ ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ RCSS လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ...

Latest news

- Advertisement -spot_img