Friday, March 1, 2024

ၵူၼ်းမွၵ်ႇမႆႇ ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၵၢၼ်ႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉ ၼႂ်း ၵႄႈသိုၵ်းသိူဝ်

Must read

ယၢမ်းလဵဝ် သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း သိုၵ်း PNLA တိုၵ်ႉၶဵင်ႈၶႅင်ၵၢၼ်သိုၵ်းၵၼ်ဝႆႉ ႁၢဝ်ႈႁႅင်းလႄႈ တုမ်ႉယွၼ်ႈထိုင်ၵူၼ်းမိူင်းမွၵ်ႇမႆႇ ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ ဢမ်ႇၸၢင်ႈၵႂႃႇမႃးၵႃႉၶၢႆလီ။

တႄႇဢဝ် ႁၢင်လိူၼ်ၵျႅၼ်ႊၼိဝ်ႊရီႊ 2024 ၼႆႉမႃး သိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈ ပျီႇတူႉၸိတ်ႉပဢူဝ်း PNO တင်း တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်း ပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈပဢူဝ်း PNLA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်မႃးႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသီႇသႅင်ႇသေ တုမ်ႉယွၼ်ႈပႃး ၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်း ဢိူင်ႇၵိူၼ်ႇတူလူင် ၸႄႈဝဵင်းမွၵ်ႇမႆႇ ၸႄႈတွၼ်ႈလၢင်းၶိူဝ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ တႃႇ ၵၢၼ်ႁႃ ၵိၼ်လဵင်ႉ ၼႆယဝ်ႉ။

- Subscription -
ႁၢင်ႈၽႅၼ်ႇလိၼ် ၵိူၼ်ႇတူလူင်
ႁၢင်ႈၽႅၼ်ႇလိၼ် ၵိူၼ်ႇတူလူင်

ၵူၼ်းဝဵင်းမွၵ်ႇမႆႇ ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ပၢင်တိုၵ်းတႄႉ ဢမ်ႇပဵၼ်ၼႂ်းဢိူင်ႇၵိူၼ်ႇတူလူင် ၵမ်းသိုဝ်ႈဝႃႈ ၼႆသေတႃႉ တႃႇၵူၼ်းမိူင်းၶဝ်ႈဢွၵ်ႇၵႂႃႇမႃး ၵႃႉၶၢႆလႆႈလီတႄႉ ယၢပ်ႇဢေႃႈ။ ၵူႈပွၵ်ႈ ၵူၼ်းၵိူၼ်ႇတူလူင်ၼႆႉ တေၵႂႃႇ ၵႃႉၶၢႆ တၢင်းလၢင်းၶိူဝ်း၊ သီႇသႅင်ႇ။ မိူဝ်ႈလဵဝ် တေဝႃႈ ၵႂႃႇတၢင်းၼႃးၵူင်း ဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈႁၢတ်ႇၼၼ်ႉၵေႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း ပျီႇတူႉ ၸိတ်ႉၶဝ် ပိၵ်ႉတၢင်းဝႆႉ ဢမ်ႇၸၢင်ႈၵႂႃႇမႃးၶႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

ယၢမ်းလဵဝ် သဵၼ်ႈတၢင်းၵႃး ၼႂ်းၵႄႈၸလွင်း – တႃႈသူပ်ႈတဵင်းၼၼ်ႉ ယူႇတီႈသိုၵ်း မၢၼ်ႈတင်း ပျီႇတူႉၸိတ်ႉ ဢဝ်လိၼ် ထူမ်သဵၼ်တၢင်းဝႆႉလႄႈ ၵွပ်ႈၼႆ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းဢိူင်ႇၵိူၼ်ႇတူလူင် ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ ဢမ်ႇၸၢင်ႈၵႂႃႇမႃး။

“ပေႃးဢမ်ႇၸၢင်ႈ ၵႂႃႇမႃးၵႃႉၶၢႆတၢင်းလႂ်ၵေႃႈ တိုၼ်းဝႃႈ ဢမ်ႇမီးၵၢၼ် ဢမ်ႇမီးငိုၼ်းၶဝ်ႈယဝ်ႉ။ ၶဝ်ႈၵၢပ်ႇပီၼႆႉၵေႃႈ တိုၼ်း ဝႃႈ ဢမ်ႇလႆႈၶၢႆယဝ်ႉ တႃႇတေလူင်းတိုၼ်းလၢင်း ပီၼႃႈၵေႃႈ တေၵိၼ်းၸႂ်ထႅင်ႈယဝ်ႉ။ ပီၼႆႉ ၶၼ်ၶဝ်ႈၵၢပ်ႇၵေႃႈ ဢမ်ႇလီ။ ယွၼ်ႉဝႃႈ ပိူၼ်ႈတေမႃးသိုဝ်ႉၵေႃႈယၢပ်ႇ တေၵႂႃႇၶၢႆၵေႃႈယၢပ်ႇလႄႈ ၵူၼ်းၵၢင် (ပွႆးၸႃး) ၶဝ်ၵေႃႈ သိုဝ်ႉၶၼ်ထုၵ်ႇသေ ၵႂႃႇ ၶၢႆၶိုၼ်း ၸိူင်ႉၼၼ်ၵေႃႈမီး”- ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းမွၵ်ႇမႆႇ သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

ၵူႈပီပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ ၶၼ်ၶဝ်ႈၵၢပ်ႇ 1 ၸွႆႉလႂ် 1,000 ပျႃး ယၢမ်းလဵဝ် 1 ၸွႆႉလႂ် 500 ပျႃးၵူၺ်းၵေႃႈ ဢမ်ႇထိုင်ယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းဢိူင်ႇၵိူၼ်ႇတူလူင် ၸႄႈဝဵင်းမွၵ်ႇမႆႇၼႆႉ ၵမ်ႈၼမ် ႁဵတ်းၵၢၼ်ၽုၵ်ႇသွမ်ႈ ႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉ ပဵၼ်ပိူင်ယႂ်ႇ မိူၼ် ၼင်ႇ – ၽုၵ်ႇၶဝ်ႈသူၼ်ႁႆႈၼႃးလႄႈ ၶဝ်ႈၵၢပ်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ ၶူဝ်းသူၼ်ၸိူဝ်းၼႆႉသမ်ႉ တေသူင်ႇၶၢႆတၢင်း လၢင်းၶိူဝ်း၊ သီႇသႅင်ႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ထႅင်ႈၾၢႆႇၼိုင်ႈသမ်ႉ တီႈဢိူင်ႇၵိူၼ်ႇတူလူင်ၼႆႉ ပဵၼ်ဢွင်ႈတီႈ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၸၢဝ်းၶိူဝ်း တူင်ႉၼိုင်ၵႂႃႇမႃးယူႇဝႆႉ မိူၼ် ၼင်ႇ – သိုၵ်းပဢူဝ်း PNLA တင်း သိုၵ်းတႆး RCSS ၸိူဝ်းၼႆႉ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ တင်းသွင်ၸုမ်းၼႆႉ ၵႆႉမီးလွင်ႈပိုတ်းယိုတ်း ၵၼ်မႃးလႄႈ လွင်ႈႁၢင်ႈၵၢင်မၢၵ်ႇမႅင်းၾင်လိၼ် ၸွမ်းသဵၼ်ႈတႃႈသၢႆတၢင်း ၵူၼ်းမိူင်းၵႂႃႇသူၼ်ႁႆႈၼႃး ၸိူဝ်းၼႆႉ ၵေႃႈ မီးၼမ်။

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 3/4/2023 ၼၼ်ႉၵေႃႈ သိုၵ်း RCSS တင်း  PNLO ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် တီႈဢိူင်ႇၵိူၼ်ႇတူလူင် ၸႄႈဝဵင်း မွၵ်ႇမႆႇမႃး ၵမ်းၼိုင်ႈယဝ်ႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း