Tuesday, May 21, 2024

PNLO တင်း RCSS ယိုဝ်းၵၼ် တီႈဝဵင်းမွၵ်ႇမႆႇ

Must read

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 30/3/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် မွၵ်ႈ 5 မူင်း သဵင်ၵွင်ႈတႅၵ်ႇတၢင်းဢိူင်ႇၵိူၼ်ႇတူလူင်(ၵၢၼ်ႇတူးၵျီး) ၸႄႈဝဵင်းမွၵ်ႇမႆႇ ၸႄႈတွၼ်ႈလၢင်းၶိူဝ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ပဵၼ် သိုၵ်း PNLO/ PNLA တင်း RCSS/SSA ယိုဝ်းၵၼ်ဝႃႈၼႆ။

ႁၢင်ႈသိုၵ်း RCSS - PNLO
ႁၢင်ႈသိုၵ်း RCSS – PNLO

ၸဝ်ႈႁၢၼ် ၶမ်းၸၢမ်ႇ ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ RCSS လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၸႂ်ႈၶႃႈဢေႃႈ ယိုဝ်းၵၼ်ဢေႃႈ။ ၵူၺ်းၵႃႈယူႇတီႈတၢင်း ၾၢႆႇႁဝ်းၶႃႈ ၵႂႃႇ ယိုဝ်းၶဝ်ဢွၼ်တၢင်းတႄႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈ။ လႆႈႁူႉဝႃႈ ယူႇတၢင်းၾၢႆႇပုၼ်ႉသေ မႃးပိုတ်းယိုဝ်းႁဝ်းၶႃႈ ဢွၼ် တၢင်း။ ဢွင်ႈတီႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၼၼ်ႉ ပဵၼ်ဢွင်ႈတီႈႁဝ်းၶႃႈ တူင်ႉၼိုင်ယူႇဝႆႉ။ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈ လွင်ႈပိုတ်းယိုဝ်း ၵၼ် မိူဝ်ႈၼႆႉ လၢႆးႁူဝ် ယွႆႈမၼ်းတႄႉ ယင်းပႆႇႁူႉတႅတ်ႈတေႃး”- ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈၵၢၼ်ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်ၵမ်းၼႆႉသေ လွင်ႈမၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆတႄႉ ဢမ်ႇပႆႇငိၼ်းၶၢဝ်ႇသင် ဝႃႈၼႆ။

ၶုၼ်ႇထုၼ်းတိၼ်ႇ ၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈ သိုၵ်း PNLO လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈပၢင်တိုၵ်းၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈ ၸၼ်ႉတၢင်းတႂ်ႈၵေႃႈ ပႆႇလၢႆးငၢၼ်းမႃးလႄႈ ပႆႇႁူႉႁူဝ်ယွႆႈမၼ်း ႁဝ်းၶႃႈ ၵပ်းၾူၼ်းၸူး ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၵေႃႈ ပႆႇလႆႈ။ ၵွပ်ႈၼႆလႄႈ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈ ပႆႇၸၢင်ႈယိုၼ်ယၼ်”- ဝႃႈၼႆ။

သိုၵ်း RCSS တင်း PNLO ၼႆႉ ပဵၼ်လုၵ်ႈၸုမ်း PPST ပဵၼ်ၸုမ်းလူင်းလၢႆးမိုဝ်း ၵိုတ်းတိုၵ်းပတ်းပိုၼ်ႉတူဝ်ႈမိူင်း NCA ဝႆႉ ဝႃႈၼႆ။

ပူၼ်ႉမႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 16/2/2022 ၼၼ်ႉၵေႃႈ PNLO/PNLA တင်း  RCSS/ SSA ယိုဝ်းၵၼ် တၢင်းဝၢၼ်ႈယၢၼ်ႇ ၵိၼ်း ပွတ်းတွၼ်ႈ ၵိူၼ်ႇတူလူင် ၸႄႈဝဵင်းမွၵ်ႇမႆႇ ၼႆႉမႃးယဝ်ႉ ၵမ်းၼိုင်ႈ။  

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း