Thursday, April 18, 2024

ပၢင်တိုၵ်းဢမ်ႇပႆႇယဵၼ် ၵူၼ်းမိူင်းဝဵင်းပၢင်လွင်းႁဵတ်းၵၢၼ်ႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉယၢပ်ႇ

Must read

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႄႈ PDF  ၶဵင်ႈၶႅင်ၵၢၼ်သိုၵ်းဝႆႉလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းၸႄႈဝဵင်းပၢင်လွင်း ဢမ်ႇထၢင်ႇႁၢင်ႈ ႁဵတ်းၵၢၼ် ႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉ။

ပၢင်တိုၵ်းၼႆႉတႄႇပဵၼ်မႃး ၸဵမ်မိူဝ်ႈ ဝၼ်းတီႈ 24 လိူၼ်ၾႅပ်ႊပိဝ်ႊရီႊ တေႃႇထိုင် ႁူဝ်လိူၼ်မၢတ်ႉၶျ်။ ထိုင်မိူဝ်ႈလဵဝ် တိုၵ်ႉၶဵင်ႈၶႅင်ၵၢၼ်သိုၵ်းၵၼ်ဝႆႉ။ ယွၼ်ႉငဝ်းလၢႆးပၢင်တိုၵ်းပႆႇၼိမ်သဝ်းလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်း ဢမ်ႇထၢင်ႇႁၢင်ႈႁဵတ်း ၵၢၼ်ႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉ။

- Subscription -
ၵၢင်ဝဵင်းပၢင်လွင်း

ၵူၼ်းမိူင်းဝဵင်းပၢင်လွင်းၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ- “ၸႂ်ႈဢေႃႈ လႆႈမႆႈၸႂ်လၢႆလွင်ႈၼႃႇၶႃႈၶူဝ်းၶွင်ၵိၼ်ယႅမ်ႉၵေႃႈ သမ်ႉၵႃႈယႂ်ႇ။ ပုင်ႈၶိုၼ်ႈၵႂႃႇပဵၼ် 2 ပုၼ်ႈ 3 ပုၼ်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉဢေႃႈ ။ တႃႇတေမီးငိုၼ်းမီးတွင်းၵေႃႈ ဢမ်ႇငၢႆႈ။ ၼႂ်းပိုၼ်ႉ တီႈ ႁဝ်းသမ်ႉ ၵမ်ႈၼမ် ႁဵတ်းၵိၼ်ၵၢၼ်ၽုၵ်ႇသွမ်ႈတင်းၼမ်ၶႃႈၼႃႇၼေႃ ။ ၶၢဝ်းၼႆႉသမ်ႉ ပဵၼ်ၶၢဝ်းၼဵင်ႈ လူးၼေႃႈ ၽႂ်ၵေႃႈ ဢမ်ႇႁတ်းၵႂႃႇပိတ်းၼဵင်ႈ။ ၵမ်ႈၽွင်ႈပိတ်းလႆႈမႃးၵေႃႈသမ်ႉ တႃႇတေၵႂႃႇၶၢႆၼႆႉ ပဵၼ်ယၢပ်ႇ ။ ၶၼ်မၼ်းဢမ်ႇလီ ႁႃႉ ဢမ်ႇမီးၽႂ်သိုဝ်ႉႁႃႉၼႆ ပဵၼ်ဢၼ်ၵူၼ်းမိူင်းလႆႈမႆႈၸႂ်မူတ်းယဝ်ႉၶႃႈ။ ပေႃးပဵၼ်ၵူၼ်းပၢႆႈၽေး မိူၼ်ၼင်ႇ လုၵ်ႉတင်းမိူင်းယၢင်းလႅင်ၶဝ်မႃး ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ၶႅၼ်းယၢပ်ႇၼႃႇယဝ်ႉ” – ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 28/3/2023 ၵၢင်ဝၼ်း 1 မူင်းၼႆႉၵေႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်ၶိူင်ႈမိၼ်သိုၵ်းမႃး ပွႆႇမၢၵ်ႇသႂ်ႇ ဝၢၼ်ႈၸလူင်ႈႁွင်ႇ လွင်ႈတိူဝ်ႉမၢတ်ႇၸဵပ်းတႄႉ ဢမ်ႇမီး။ ၼႂ်းလိူၼ် မၢတ်ႉၶျ်ၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်ၶိူင်ႈမိၼ်မႃး လဵပ်ႈၸွမ်း ဢွင်ႈတီႈ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း တီႈၸႄႈဝဵင်းပၢင်လွင်းၼႆႉၵူႈဝၼ်း ။

ဢိင်ၼိူဝ်လွင်ႈၼႆႉသေ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ- “ မိူဝ်ႈၵူႈပွၵ်ႈတႄႉ ႁိူဝ်းမိၼ်မၢၼ်ႈၼႆႉ ပေႃးမႃးၵေႃႈ ႁိုင်ႁိုင်ၸင်ႇမႃးၼိုင်ႈပွၵ်ႈၵူၺ်း ။ ၼႆႉသမ်ႉ ၶႂ်ႈဝႃႈ မႃးၵူႈဝၼ်းၶႃႈယဝ်ႉ။ ၵူၺ်းၼႃႇ ၸွင်ႇတိူဝ်ႉမၢတ်ႇ သင်တႄႉ ဢမ်ႇႁူႉၸွမ်း ။ မိူဝ်ႈလဵဝ် ပၢင်တိုၵ်းတႄႉ ယဵၼ်ဝႆႉယူႇဝႃႈၼႆသေတႃႉၵေႃႈ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေး ပႆႇၸၢင်ႈမိူဝ်းၶိုၼ်း ၵွပ်ႈဝႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈတိုၵ်ႉဢဝ်တီႈယူႇဝႆႉ ၸိူဝ်းၸွမ်းဝၢၼ်ႈၸိူဝ်းၼၼ်ႉၵေႃႈမီး ”- ဝႃႈၼႆ။

ယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်းသေ ၵူၼ်းမိူင်းဢၼ်လႆႈပၢႆႈ ၼႂ်းဝဵင်းပၢင်လွင်းၼႆႉ မီးလၢႆလၢႆဝၢၼ်ႈ မိူၼ်ၼင်ႇ ဝၢၼ်ႈသွင်းပျွင်း ၊ ဝၢၼ်ႈၵေႃမႆႉသၢင်း ၊ ဝၢၼ်ႈလူင်ႈပႅၼ်ႈ ၊ ဝၢၼ်ႈပၢင်ႇပုမ် ၊ ဝၢၼ်ႈၼမ်ႉၼဵင်ႈ ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း