Tuesday, June 25, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

လၢမ်းၽႄႈ

ၵူၼ်းမိူင်းတူၼ်ႈတီး တၢႆယွၼ်ႉၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ ထႅင်ႈ 9 ၵေႃႉ တင်းမူတ်းၵူၼ်းတၢႆမီး 100 ပၢႆ

ဝၼ်းတီႈ4/8/2021ဝၼ်းလဵဝ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 တီႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ၼမ်မႃး 173 ၵေႃႉ လူႉတၢႆဝၼ်းလဵဝ် 9 ၵေႃႉ  ။ ၵွပ်ႈၼႆလႄႈ တင်ႈဢဝ်ဝၼ်းတီႈ 1/6/2021 တေႃႇထိုင်ဝၼ်းတီႈ 4/8/2021 တီႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ႁူမ်ႈတင်းမူတ်းမီး 2180 ၵေႃႉလႄႈၵူၼ်းလူႉတၢႆယွၼ်ႉတင်းပဵၼ် မီး 106 ၵေႃႉ။ ၵူၼ်းဢၼ်တိတ်းၸပ်းတင်းပဵၼ်သေလူႉတၢႆၵမ်ႈၼမ်ပဵၼ်ၵူၼ်းၼုမ်ႇလႄႈၵူၼ်းဢႃယုၶၢဝ်ႉၵႄႇ။...

ၵူၼ်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉတီႈၼမ်ႉလၼ်ႈပုင်ႈထိုင် 40 ၵၢတ်ႇၼမ်ႉလၼ်ႈပိၵ်ႉဢိုတ်းဝႆႉၼိုင်ႈဝူင်ႈ

တီႈဝဵင်းၼမ်ႉလၼ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ပုင်ႈၶိုၼ်ႈထိုင် 40 ၵေႃႉ ယၢမ်းလဵဝ်ထိုင်တီႈလႆႈပိၵ်ႉၵၢတ်ႇဝႆႉ ၼိုင်ႈဝူင်ႈ   ဝႃႈၼႆ။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 29/6/2021 တေႃႇထိုင် 5/7/2021 တႃႇၶၢဝ်းတၢင်း 7 ဝၼ်း ယူႇတီႈ ၾၢႆႇၶွမ်ႊမတီႊၵႅတ်ႇၶႄႁႄႉၵင်ႈ တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ...

တီႈတႃႈၶီႈလဵၵ်း မီးၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၽိူမ်ႉၶိုၼ်ႈထိုင် 49 ၵေႃႉ

ၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းလဵဝ်မီးၵူၼ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ထိုင် 16 ၵေႃႉ ႁူမ်ႈၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 မီးထိုင် 49 ၵေႃႉယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 1/12/2020 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် တီႈလၢၼ်ႇၵဵတ်ႉ မၢၵ်ႇယၢင်း ၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း ၵူတ်ႇထတ်းထူပ်းႁၼ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၵူၼ်းၸွမ်းၵႃးၵေႃႉၼိုင်ႈ ၊...

ၼႂ်လဵဝ်ၵူၺ်း ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 တီႈတႃႈၶီႈလဵၵ်း မီး 11 ၵေႃႉ

တီႈၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း မီးၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ဢမ်ႇယွမ်း 30 ၵေႃႉယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 30/11/2020 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ၼႆႉၵူၺ်း တီႈၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း မီးၵူၼ်း တိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၽိူမ်ႉၶိုၼ်ႈထႅင်ႈ 11 ၵေႃႉယဝ်ႉ။ ပဵၼ်ၽူႈၸၢႆး 4 ၵေႃႉလႄႈ...

ဝူင်ႈၼႆႉၵူၼ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်းဝိတ်ႉ 19 မီးၵူၼ်း 100 ပၢႆ ပႃး ၵူၼ်းမိူင်းတႆးၵေႃႉ႞

ၶၢဝ်းတၢင်း 2-3 ဝၼ်းၼႆႉ ၵူၼ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း ၶူဝ်ႊရူဝ်ႊၼႃႊဝၢႆႊရၢတ်ႉ မီး  100 ပၢႆ  ၵမ်ႈၼမ် ပဵၼ် ၵူၼ်းတၢင်း ၸႄႈမိူင်းရၶႅင်ႇ ၼႆသေတႃႉ ၵူၼ်းမိူင်းတႆး ၸႃႇတိဝဵင်းလူင်တူၼ်ႈတီးၵေႃႈ ၸပ်းၵေႃႉၼိုင်ႈ။ ဝၼ်းတီႈ 26/8/2020 ၼႂ် ၼႆႉ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇလဵၼ်ႈႁႅၼ်းလႄႈ ပၢႆးယူႇလီ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ၵူၼ်းၸပ်းတင်းပဵၼ်...

ပတ်းပိုၼ်ႉမိူင်း ၵူၼ်းၸပ်းတင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ-19 ပုင်ႈၶိုၼ်ႈ – ပႃးၵူၼ်းမူႇၸေႊၵေႃႉ႞

ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် တိတ်းၸပ်းတင်းပဵၼ်ၸိူဝ်ႉမႅင်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ -19  ပုင်ႈၶိုၼ်ႈထိုင် 400 ပၢႆ ၼႂ်းၼၼ်ႉ ပႃးၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပွတ်းႁွင်ႇဝဵင်းမူႇၸေႊၵေႃႉၼိုင်ႈ။   ဝၼ်းတီႈ 21/8/2020 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 8 မူင်း ႁွင်ႈၵၢၼ်ၽွင်းလူင်ၾၢႆႇလဵၼ်ႈႁႅင်းလႄႈ ပၢႆးယူႇလီ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်ဝႃႈ ဝၼ်းလဵဝ်ၵူၺ်းၵူတ်ႇထတ်းႁၼ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ-19 ထႅင်ႈ 10 ၵေႃႉ။ ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်...

တၢင်းပဵၼ်ၵႃလ ၶႃႈၵူၼ်း ၼပ်ႉႁူဝ်သႅၼ် ၼၼ်ႉ ၸွင်ႇတိုၵ်ႉလီၵူဝ်

တၢင်းပဵၼ်ၸိူဝ်ႉမႅင်းၶူဝ်ႊရူဝ်ႊၼႃႊသၢႆၽၼ်းမႂ်ႇ COVID-19 ဢၼ်ၵဝ်ႉငဝ်ႈပိုင်းႁူဝ်ႁၢၵ်ႈႁူဝ်တီးမၼ်း ၵိူတ်ႇၽုတ်းဢွၵ်ႇမႃးတီႈဝဵင်းဝူႊႁၢၼ်ႉ ၸႄႈမိူင်းႁူပိူၺ်ႇ ၸိုင်ႈမိူင်းၶႄႇၼၼ်ႉ ၼႂ်းလိူၼ်ၾႅပ်ႊၿိဝ်ႊရီႊၼၼ်ႉ လၢမ်းၽႄႈမႃးႁၢဝ်ႈႁႅင်း၊ ၸွတ်ႈတူဝ်ႈလုမ်ႈၾႃႉ - ၽႄႈထိုင် 210 မိူင်း ၵူၼ်းၸပ်း တင်းလူၵ်ႈ ထိုင်ႁူဝ်လၢၼ်ႉ ၊ တၢႆႁူဝ်သႅၼ် ။  မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် မိူင်းမၢၼ်ႈၵေႃႈ မီးၵူၼ်းၸပ်းထိုင် ႁူဝ်ပၢၵ်ႇၵေႃႉ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 1...

Latest news

- Advertisement -spot_img