Wednesday, July 17, 2024

တီႈတႃႈၶီႈလဵၵ်း မီးၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၽိူမ်ႉၶိုၼ်ႈထိုင် 49 ၵေႃႉ

Must read

ၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းလဵဝ်မီးၵူၼ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ထိုင် 16 ၵေႃႉ ႁူမ်ႈၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 မီးထိုင် 49 ၵေႃႉယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

Photo Credit to KAAK- ႁပိုၼ်ႉတီႈ Lock Down တီႈၼိုင်ႈၼႂ်းဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 1/12/2020 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် တီႈလၢၼ်ႇၵဵတ်ႉ မၢၵ်ႇယၢင်း ၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း ၵူတ်ႇထတ်းထူပ်းႁၼ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၵူၼ်းၸွမ်းၵႃးၵေႃႉၼိုင်ႈ ၊ ဢၼ်ၵူတ်ႇထတ်းႁၼ်တီႈၵူၼ်းၶဝ်ႈၵၵ်းတူဝ်ၼႂ်းဝၢင်းႁူင်းယႃသမ်ႉ 8 ၵေႃႉ။ ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်းသမ်ႉ ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီ ၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလၵ်းသမ်ႉ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ဝႃႈ ၵူၼ်းမိူင်းၽူင်း 7 ၵေႃႉ ၵူတ်ႇထတ်းထူပ်းႁၼ်ၸိူဝ်ႉမႅင်း တၢင်းပဵၼ်ၼႆႉ ၼႆလႄႈ ၼႂ်းဝၼ်းလဵဝ်ၵူၺ်း တီႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်းထူပ်းႁၼ်ၵူၼ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ် 16 ၵေႃႉ။  

- Subscription -

“ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၼႆႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းၼႂ်းမိူင်းႁဝ်းၼႆႉၵူၺ်းၶႃႈ ၵမ်ႈၼမ်တႄႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းလုၵ်ႉ တၢင်းတႃႈၵုင်ႈမႃးၶႃႈဢေႃႈ။  လွင်ႈတေႃႉၶူဝ်းၵုၼ်ႇၶဝ်ႈဢွၵ်ႇ တၢင်းၾင်ႇတႃႈၶီႈလဵၵ်း – မႄးသၢႆၵေႃႈတေႃႉသူင်ႇၵႂႃႇမႃးမိူၼ် ၵဝ်ႇၵူၺ်းၶႃႈ” – ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းပလိၵ်ႈတီႈတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

ယၢမ်းလဵဝ် ၵူၼ်းမိူင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်းတႄႉ ၵမ်ႈၼမ် ဢွၼ်ၵၼ်ၵုမ်းၵၵ်း တူဝ်ယူႇဝႆႉၼႂ်းႁိူၼ်းယေးၽႂ်မၼ်း။ တင်ႈဢဝ် ၼႂ်း ႁၢင်လိူၼ်ၼူဝ်ႊဝႅမ်ႊၿိူဝ်ႊ တေႃႇထိုင်လိူၼ်သဵင်ႈ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း ၼိုင်ႈဝူင်ႈၵူၺ်းၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း  ၼႂ်းၸႄႊဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်းမီးထိုင် 40 ပၢႆ။

တေႃႇထိုင်ဝၼ်းတီႈ 30/11/2020 ၼႆႉ ၼႂ်းမိူင်းတႆးပတ်းပိုၼ်ႉ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 မီး 425 ၵေႃႉ။ လူင်းႁူင်းယႃ 273 ၵေႃႉ၊ ယူတ်းယႃဝႆႉ 151 ၵေႃႉ ဢူးသူဝ်းၺုၼ်ႉလုၼ်ႇ ၽွင်းလူင်ၾၢႆႇၵၢၼ်ငိုၼ်း ၸႄႈမိူင်းတႆး တႅမ်ႈတၢင်ႇဝႆႉၼႂ်းၾဵတ်ႉသ် ပုၵ်ႉသုၼ်ႇတူဝ် ဝႆႉၼင်ႇၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း