Friday, June 14, 2024

ၸဝ်ႈသိလ်ထမ်းၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ မဵတ်ႉတႃႇပွင်ႇလႅင်းထိုင် တၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃး ၸဝ်ႈယူႇလီသုင်းဝၢၼ် မီးတင်းၵတ်းယဵၼ်ယူႇ

Must read

ၸဝ်ႈသိလ်ထမ်းၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ မဵတ်ႉတႃႇပွင်ႇလႅင်းထိုင် လုၵ်ႈၼွင်ႉတပႄး တၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃး ၸဝ်ႈယူႇလီသုင်းဝၢၼ် တူဝ်ၸႂ်  ၵတ်းယဵၼ် ယူႇၵူႈဝၼ်း  ဝႃႈၼႆ။

ဝၼ်းတီႈ 29/11/2020 ဝၼ်းလိူၼ်သိပ်းသွင်မူၼ်းၼၼ်ႉ ယူႇတီႈၸဝ်ႈပေႃႈသိလ်ထမ်းၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ ၺႃႇၼသံဝရ တိုဝ်းၵမ်သိလ်ထမ်းဝႆႉတီႈ ထမ်ႈမိူင်းၵႅတ်ႇ ဢိူင်ႇမိူင်းၵႅတ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းတူၼ် ၸႄႈတွၼ်ႈမိူင်းသၢတ်ႇ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်း ဢွၵ်ႇၶူင်းၼၼ်ႉ ယွၼ်းမဵတ်ႉတႃႇထိုင်  လုၵ်ႈၼွင်ႉပွင်ႈပၢႆ  ၵူႈၵေႃႉတင်း တၵ်ႉၵႃႇ ပေႃႈဢွၵ်ႇ မႄႈဢွၵ်ႇ  တင်းလၢႆ ႁႂ်ႈလႆႈႁူႉပွင်ႇၸႂ်ဝႆႉၵၼ် ၵူႈၵေႃႉ ၸဝ်ႈယူႇလီသုင်းဝၢၼ် မီးတၢင်းၵတ်းယဵၼ် တူဝ်ၸႂ်ယူႇၵူႈဝၼ်း ၼႆယဝ်ႉ။

- Subscription -

ၼႂ်းၽိုၼ်လိၵ်ႈၸဝ်ႈသိလ်ထမ်းၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ မဵတ်ႉတႃႇပွင်ႇလႅင်းထိုင်ၼၼ်ႉဝႃႈ – “ႁဝ်းၸဝ်ႈပေႃႈဝုၼ်းၸုမ်ႉ ယူႇလီ သုင်းဝၢၼ်မီးတၢင်းၵတ်းယဵၼ် တူဝ်ၸႂ်ယူႇငၢမ်း သျၢမ်းသႃႇၵူႈဝၼ်း ယၢမ်းလႆႈႁူမ်ၸူမ်းၸႂ်ယူႇမူၼ်ႈသိူဝ်းၸွမ်းတြႃးသၽႃႇဝ လႆႈႁဵတ်းၵၢၼ်တြႃးလီလီ ငၢမ်းငၢမ်း တဵမ်ထူၼ်ႈမူၼ်ႈၸႂ်တႄႉတႄႉယူႇ”- ဝႃႈၼႆ။

 ၼႂ်းလိၵ်ႈၼၼ်ႉပႃးဝႆႉဝႃႈ ၸဝ်ႈႁဝ်းဢမ်ႇမီးလွင်ႈၼွင်ႇတႃႉ ၶီၼႅင်ၸႂ်သင် ဢမ်ႇမုင်ႈမွင်း တွင်းတႃႉသင် ဝႆႉၸႂ်ပၢၼ်ၵၢင်ၸွမ်းသၽေႃးတြႃး လႆႈ ၵျၢင်ႉၸွမ်းၼႂ်းတြႃးမႁႃႇသတိပထၢၼ်ႇ မီးသတိယူႇတႃႇသေႇ ယၢမ်းၸုၵ်းပႆ ၼင်ႈၼွၼ်း ႁဵတ်းၵၢၼ်သင်ၵေႃႈ မီးသတိတြႃး ယူႇတႃႇသေဢမ်ႇပၼ်လူင်လိုမ်းႁၢင်ႈတူဝ် ဢဝ်သတိၺၢၼ်ႇပၵ်းလွမ်တူၺ်း တွင်းၼႂ်းတူဝ်ရုပ်ႈၼၢမ်ႇၶၼ်ႇထႃႇပဵၼ်လူႉ ဢဝ်ၺၢၼ်ႇၸွမ်းႁူႉတေႃႇပေႃးၶိုတ်းတၼ်း –  ၸဝ်ႈႁဝ်းမဵတ်ႉတႃႇပွင်ႇလႅင်းၸူးဝႆႉၼင်ႇၼႆ။

ၸဝ်ႈၶူးဝႃးပေႃႈ သိလ်ထမ်းဝုၼ်းၸုမ်ႉၼႆႉ တႄႇၶဝ်ႈထမ်ႈမိူင်းၵႅတ်ႇ  မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 29/4/2019  တိုဝ်းၵမ်သိလ်ထမ်းမႃး ၸမ်တေတဵမ် 2 ပီ ယဝ်ႉ။   ၸဝ်ႈလႆႈဢတိတ်ႉထၢၼ်ႇ ဝႆႉ တေၶဝ်ႈတိုဝ်းၵမ် တႃႇၶၢဝ်းတၢင်း 3 ပီ 3 လိူၼ် ပၢႆ 3 ဝၼ်း ၼႆယဝ်ႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း