Tuesday, June 25, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

လွႆလႅမ်

ၶၢဝ်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉၽႄႈ ပႃႇတီႇ တဢၢင်း TNP ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇတႃႇႁႃသဵင် ၼႂ်းမိူင်းတႆးပွတ်းၸၢၼ်း

ၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊၵၢၼ်လိူၵ်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ တႄႇဢဝ်မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 8/9/2020 ၵႂႃႇ ၶၢဝ်းတၢင်း 2 လိူၼ် (60) ဝၼ်း ပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်း တႄႇလူင်းႁႃသဵင်လႆႈယဝ်ႉသေတႃႉ ယွၼ်ႉၶေႃႈႁၢမ်ႈတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 သေ ယူႇတီႈ ပႃႇတီႇ TNP တဢၢင်း ႁူပ်ႉတၢင်းယၢပ်ႇ တႃႇႁႃသဵင် ၼႂ်းမိူင်းတႆးပွတ်းၸၢၼ်း။ ယူႇတီႈ ပႃႇတီႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ...

သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈတင်ႈၵဵတ်ႉၵူတ်ႇထတ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼႂ်းမိူင်းတႆးပွတ်းၸၢၼ်းလၢႆတီႈ

ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ တင်း သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ႁူမ်ႈၵၼ် တင်ႈၵဵတ်ႉလၢၼ်ႇ ၵူတ်ႇထတ်း ၵူၼ်းၵႂႃႇမႃး ၼႂ်းၸႄႈတွၼ်ႈ လွႆလႅမ်၊ ၼႂ်းၸႄႈတွၼ်ႈ လၢင်းၶိူဝ်း လၢႆလၢႆတီႈ၊ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းဢမ်ႇမေႃၵႂၢမ်းမၢၼ်ႈတူၵ်းၸႂ် ၵူဝ်ႁႄ - ၺႃးၵူတ်ႇထတ်း ႁၢဝ်ႈႁႅင်း။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 23/8/2020 ၼႆႉမႃး သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ (တပ်ႉဢမျွၵ်ႈ)...

တႅၼ်းၽွင်းပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် တင်းၾၢႆႇလဝၵ လူင်းႁဵတ်းဝႂ်ၵပ်းတူဝ် ပၼ်ၵူၼ်းမိူင်း

ၽူႈတႅၼ်းၽွင်းပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် ဢိၵ်ႇၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၾၢႆႇဝႂ်ၵပ်းတူဝ် လၢႆလၢႆၸႄႈဝဵင်း ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး လူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းမိူင်း ႁဵတ်းပၼ်ဝႂ်ၵပ်းတူဝ်/မၢႆၾၢင်။ ၽွင်းႁၢင်လိူၼ်ၵျူႊလႆႊ 2020 မႃးၼႆႉ ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးလၢႆလၢႆၸႄႈဝဵင်း ယူႇတီႈၽူႈတႅၼ်းၽွင်း ငဝ်ႈငုၼ်းတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းတႆး (SNLD) ႁိုဝ် ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် ဢိၵ်ႇတင်း ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ ၾၢႆႇၵူတ်ႇထတ်းၵူၼ်းၶဝ်ႈမိူင်း (လဝၵ) ဢွၼ်ၵၼ်လူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸွႆႈထႅမ်ပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းမိူင်းတႆး ႁဵတ်းဝႂ်ၵပ်းတူဝ်ၵူၼ်းမိူင်း /မၢႆၾၢင် (မၢတ်ႈပူင်ႇတိၼ်ႇ)။...

မေႃၵႂၢမ်းၸၢႆးယွႆႉ ပူၼ်ႉဢွၵ်ႇၶွၵ်ႈ တူၵ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ ယႃႈမဝ်းၵမ်ဢမ်ႇလီ

မေႃႁွင်ႉၽဵင်းၵႂၢမ်းတႆး ၸိုဝ်ႈယႂ်ႇ ၸၢႆးယွႆႉ ဢၼ်ပူၼ်ႉဢွၵ်ႇၶွၵ်ႈမႃးယဝ်ႉမိူဝ်ႈလိူၼ်ပူၼ်ႉ လၢတ်ႈဝႃႈ ယႃႈမဝ်းၵမ်ဢမ်ႇဢွၼ်လီ၊ ၽႂ်ၵေႃႈယႃႇၶႂ်ႈၵိၼ်။ ဢိင်ၼိူဝ်ၸွမ်ၸိုင်ႈ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢူးဝိၼ်းမျိၼ်ႉ ပူတ်းဝၢင်းပွႆႇၽႃႈပၼ်သေ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 17/4/2020 ၼၼ်ႉ မေႃႁွင်ႉၽဵင်းၵႂၢမ်းတႆး ၸိုဝ်ႈယႂ်ႇ ၸၢႆးယွႆႉ ပၢင်လူင် (ဢႃယု 65 ပီ)  ၼၼ်ႉ ပူၼ်ႉလွတ်ႈဢွၵ်ႇၶွၵ်ႈမႃး ။ ယၢမ်းလဵဝ်...

မေႃၵႂၢမ်းတႆး ၸၢႆးၵျုၺ်ႉ ၸိုဝ်ႈသဵင်ယႂ်ႇ ၽွင်းပီ 1980 လူႉသဵင်ႈ တီႈဝဵင်းလွႆလႅမ်

ၸၢႆးၵျုၺ်ႉ မေႃၵႂၢမ်းတႆး ၸိုဝ်ႈသဵင်ယႂ်ႇ  ၽွင်းပီ 1980 ပၢႆပၢႆၼၼ်ႉ လႆႈလူႉသဵင်ႈ တီႈဝဵင်းလွႆလႅမ် ယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်မၢၵ်ႇႁူဝ်ၸႂ်လႄႈ တၢင်းပဵၼ်တွင်ႉၸဵပ်း ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 13/09/2018 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်  ၸၢႆးၵျုၺ်ႉ   55 ပီ လႆႈလူႉသဵင်ႈတီႈႁိူၼ်းမၼ်းၸၢႆး ပွၵ်ႉ 4 ၸႄႈဝဵင်းလွႆလႅမ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 14...

Latest news

- Advertisement -spot_img