Monday, July 15, 2024

မေႃၵႂၢမ်းၸၢႆးယွႆႉ ပူၼ်ႉဢွၵ်ႇၶွၵ်ႈ တူၵ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ ယႃႈမဝ်းၵမ်ဢမ်ႇလီ

Must read

မေႃႁွင်ႉၽဵင်းၵႂၢမ်းတႆး ၸိုဝ်ႈယႂ်ႇ ၸၢႆးယွႆႉ ဢၼ်ပူၼ်ႉဢွၵ်ႇၶွၵ်ႈမႃးယဝ်ႉမိူဝ်ႈလိူၼ်ပူၼ်ႉ လၢတ်ႈဝႃႈ ယႃႈမဝ်းၵမ်ဢမ်ႇဢွၼ်လီ၊ ၽႂ်ၵေႃႈယႃႇၶႂ်ႈၵိၼ်။

Photo: Facebook ၾိင်ႈငႄႈသႅင်းတႆး မေႃၵႂၢမ်းၸၢႆးယွႆႉ

ဢိင်ၼိူဝ်ၸွမ်ၸိုင်ႈ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢူးဝိၼ်းမျိၼ်ႉ ပူတ်းဝၢင်းပွႆႇၽႃႈပၼ်သေ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 17/4/2020 ၼၼ်ႉ မေႃႁွင်ႉၽဵင်းၵႂၢမ်းတႆး ၸိုဝ်ႈယႂ်ႇ ၸၢႆးယွႆႉ ပၢင်လူင် (ဢႃယု 65 ပီ)  ၼၼ်ႉ ပူၼ်ႉလွတ်ႈဢွၵ်ႇၶွၵ်ႈမႃး ။ ယၢမ်းလဵဝ် ယူႇသဝ်းဝႆႉတီႈႁိူၼ်း ပွၵ်ႉ 4 ဝဵင်းပၢင်လူင် ၸႄႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း။

- Subscription -

လုင်းၸၢႆးယွႆႉ လၢတ်ႈဝႃႈ– “ၶႃႈႁဝ်းတူၵ်းၶွၵ်ႈယွၼ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ်။ မိူဝ်ႈၼၼ်ႉ ၶႃႈႁဝ်းၶတ်းၸႂ်တတ်းယူႇ ၵူၺ်းၵႃႈဢမ်ႇတတ်းလႆႈ။ မိူဝ်ႈလဵဝ်တႄႉ တတ်းလႆႈယဝ်ႉ။ ယႃႈၾိၼ်ႇယႃႈမဝ်းၵမ်ၼႆႉ မၼ်းဢမ်ႇလီၵိၼ်၊ ဢၼ်ၶႂ်ႈလၢတ်ႈတႄႉဢမ်ႇၵွမ်ႉၵႃႈတႆးၵူၺ်း ပႃးၸဵမ်ၵူႈၸၢဝ်းၶိူဝ်း၊ ယႃႈၼႆႉမၼ်းဢမ်ႇဢွၼ်လီ ၽႂ်ယႃႇပေၵိၼ်”-ဝႃႈၼႆ။

ၵဵဝ်ႇလွင်ႈပၢႆးယူႇလီတူဝ်ၵဝ်ႇၼၼ်ႉ လၢတ်ႈဝႃႈ- ဝၢႆးဢွၵ်ႇၶွၵ်ႈမႃးၼႆႉ ၶႅၼ်ၶွၼ်ၾၢႆႇၶႂႃဢမ်ႇပေႃးလီ၊ ဢမ်ႇပေႃးတူင်ႉလႆႈ၊ ယွၼ်ႉမိူဝ်ႈယူႇၼႂ်းၶွၵ်ႈၼၼ်ႉ မၼ်းၵိတ်ႇမၼ်းၵႅပ်ႈၼႃႇ၊ ၵူၼ်းတဵမ်- ဝႃႈၼႆ။

လိူဝ်သေၼၼ်ႉ ၸၢႆးယွႆႉယင်းလၢတ်ႈပႃးဝႃႈ- လွင်ႈၵၢၼ်တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း၊ ၵၢၼ်ႁွင်ႉၽဵင်းၵႂၢမ်းၸိူဝ်းၼႆႉ တေသိုပ်ႇႁဵတ်းၵႂႃႇမိူၼ်ၵဝ်ႇ-ဝႃႈၼႆ။

မေႃႁွင်ႉၵႂၢမ်း (ၵမ်ႈၼမ်ၽဵင်းၵႂၢမ်းႁုၼ်ႉၼူဝ်) ၸၢႆးယွႆႉၼႆႉ ထုၵ်ႇတီႉၺွပ်းမိူဝ်ႈ 10/7/2014 ၊  ယွၼ်ႉတၢင်းၽိတ်းၵဵဝ်ႇၶွင်ႈယႃႈမဝ်းၵမ်။  လုမ်းတြႃးတတ်းသိၼ်တူၵ်းၶွၵ်ႈၶၢဝ်းတၢင်း 17 ပီ၊ တီႈၶွၵ်ႈတွင်ႇလေးလူင်း ဢိူင်ႇတွင်ႇလေးလူင်း ၸႄႈတွၼ်ႈတူၼ်ႈတီး။ တူၵ်းၶွၵ်ႈလႆႈမႃးႁိမ်း 6 ပီသေ လႆႈပူၼ်ႉဢွၵ်ႇပွၵ်ႈၵမ်းၼႆႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း