Thursday, May 30, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ယိုဝ်းၵူၼ်းမိူင်း

ၸူဝ်ႈမီးမၢႆမီႈႁၢမ်ႈဢွၵ်ႇႁိူၼ်းၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုဝ်းၵူၼ်းမိူင်းလႃႈသဵဝ်ႈတၢႆ  4 ၵေႃႉ

ၸူဝ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇမၢႆမီႈႁၢမ်ႈၵူၼ်းမိူင်း(တႂ်ႈတိူင်းသိုၵ်း ယမၶ ၵုမ်းၵမ်) ဢွၵ်ႇႁိူၼ်းယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်းၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၺႃးယိုဝ်းတၢႆ 4 ၵေႃႉယဝ်ႉဝႃႈၼႆ။ သိုၵ်းမၢၼ်ႈတႄႇပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ႁၢမ်ႈၵူၼ်းမိူင်းဢွၵ်ႇႁိူၼ်း တင်ႈတင်ႇၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ 6 မူင်းတေႃႇထိုင် ၵၢင်ၼႂ် 6 မူင်း တႄႇမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 15/11/2023  ၊ ၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်း ဢွၵ်ႇယူႇၼွၵ်ႈႁိူၼ်း ၵွၼ်ႇလႄႈလင်ၶၢဝ်းယၢမ်းတတ်းမၵ်းဝႆႉဢိတ်းဢီႈ ၵေႃႈ ၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုဝ်းၵူၼ်းၶီႇရူတ်ႉၶိူင်ႈ ၼႂ်းဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး

 သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုဝ်းၵူၼ်းမိူင်းဢၼ်ၶီႇရူတ်ႉၶိူင်ႈ ၼႂ်းဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၽွင်းယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ ၊ ပႂ်ႉၵူတ်ႇထတ်းၵူၼ်းမိူင်းၵႂႃႇမႃးႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၵူၼ်းမိူင်းဢမ်ႇမီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 14/1/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ မွၵ်ႈ 8 မူင်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း ယိုဝ်းၵူၼ်းၶီႇရူတ်ႉၶိူင်ႈ ၾၢႆႇၼႃႈႁူင်းႁဵၼ်း ၸၼ်ႉသုင် မၢႆ 1   ပွၵ်ႉ 8 ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး  လွင်ႈတၢႆမၢၵ်ႇတႄႉဢမ်ႇမီး ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းၼႂ်းဝဵင်းတူၵ်းၸႂ်လႄႈ...

ၵူၼ်းႁၢႆႉယိပ်းၵွင်ႈ ၶီႇၵႃး ၶဝ်ႈဝဵင်း ယိုဝ်းၵူၼ်းၼမ်ႉၶမ်း မၢတ်ႇၸဵပ်းလိူဝ်ႁႅင်း

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 9/12/2021 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း မွၵ်ႈ 1 မူင်း ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈ ၸုမ်းၼိုင်ႈ ၶဝ်ႈယိုဝ်းၵူၼ်းမိူင်း၊ ယိုဝ်းၺႃးၵူၼ်းၵိၼ်ၸၢင်ႈႁေႃႈလူတ်ႉၶိူင်ႈ မၢတ်ႇၸဵပ်း။ ၸုမ်းၵူၼ်းယိပ်းၵွင်ႈၼၼ်ႉ ၶီႇၵႃး ၸွမ်းၵၼ်မႃး 3-4 ၵေႃႉ သေႁူမ်ႈၵၼ်ယိုဝ်းသႂ်ႇ ၵူၼ်းႁေႃႈရူတ်ႉၶိူင်ႈ(သႅင်ႇၵႄႇ) ၸိုဝ်ႈ ၸၢႆးယီႈ ဢႃႇယု 47 ပီ တိူဝ်ႉမၢတ်ႇ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုဝ်းၵူၼ်းမိူင်းမူႇၸေႊ တၢႆၵေႃႉၼိုင်ႈ

 သိုၵ်းမၢၼ်ႈ မိူၵ်ႈမႂ်ႈ တီႉၺွပ်းၵူၼ်းမိူင်း မူႇၸေႊ ၵေႃႉၼိုင်ႈသေ ပေႃႉထုပ်ႉ ယိုဝ်းတၢႆပႅတ်ႈ ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 22/11/2021 ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ ၽူႈၸၢႆး ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၸိုဝ်ႈႁွင်ႉ လၽၢႆႇတဵင်ႇ(လဖိုင်တိန်) ဢႃယု 56 ပီ ၵႂႃႇႁဵတ်းႁႆႈ တီႈၾၢႆႇၸၢၼ်း ဝၢၼ်ႈမၢင်းႁၢင်ႇ (ၼမ်ႉလိူင်မၢင်းႁၢင်ႇ) ၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ...

ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းၽႃၵၢၼ်ႉ ဢွၵ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ် သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုဝ်းတၢႆထႅင်ႈ ၵေႃႉၼိုင်ႈ

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉလၢႆးႁုၵ်းႁၢႆႉ ဢဝ်မၢၵ်ႇၵွင်ႈတႄႉယိုဝ်းၾုင်ၵူၼ်းၼႄၵၢင်ၸႂ် ဝၼ်း Spring Revolution Say တီႈဝဵင်းၽႃၵၢၼ်ႉ တိူဝ်ႉၺႃးၵူၼ်းၼုမ်ႇ ဢႃယု 20 ပၢႆ လႆႈတၢႆ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 2/5/2021 ဝၼ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ်ပတ်းပိုၼ်ႉမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်လႄႈပတ်းပိုၼ်ႉလုမ်ႈၾႃႉၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုဝ်းၵူၼ်းၼႄၵၢင်ၸႂ် ပတ်းပိုၼ်ႉၸိုင်ႈမိူင်းတၢႆ 6 ၵေႃႉ ၼႂ်းၼၼ်ႉပႃးၵူၼ်းၼုမ်ႇၽႃၵၢၼ်ႉၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢႃယုတိုၵ်ႉလႆႈ 20...

Latest news

- Advertisement -spot_img