Saturday, June 22, 2024

ၵူၼ်းႁၢႆႉယိပ်းၵွင်ႈ ၶီႇၵႃး ၶဝ်ႈဝဵင်း ယိုဝ်းၵူၼ်းၼမ်ႉၶမ်း မၢတ်ႇၸဵပ်းလိူဝ်ႁႅင်း

Must read

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 9/12/2021 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း မွၵ်ႈ 1 မူင်း ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈ ၸုမ်းၼိုင်ႈ ၶဝ်ႈယိုဝ်းၵူၼ်းမိူင်း၊ ယိုဝ်းၺႃးၵူၼ်းၵိၼ်ၸၢင်ႈႁေႃႈလူတ်ႉၶိူင်ႈ မၢတ်ႇၸဵပ်း။

Photo CJ-ၸၢႆးယီႈ ၵူၼ်းၼမ်ႉၶမ်း ဢၼ်ၺႃးၵူၼ်းၶီႇၵႃးၸုမ်းၼိုင်ႈမႃးယိုဝ်းၺႃးမၢတ်ႇၸဵပ်းမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 9/12/2021

ၸုမ်းၵူၼ်းယိပ်းၵွင်ႈၼၼ်ႉ ၶီႇၵႃး ၸွမ်းၵၼ်မႃး 3-4 ၵေႃႉ သေႁူမ်ႈၵၼ်ယိုဝ်းသႂ်ႇ ၵူၼ်းႁေႃႈရူတ်ႉၶိူင်ႈ(သႅင်ႇၵႄႇ) ၸိုဝ်ႈ ၸၢႆးယီႈ ဢႃႇယု 47 ပီ တိူဝ်ႉမၢတ်ႇ 3 ၵမ်း ယၢမ်းလဵဝ် လႆႈၶဝ်ႈယႃတူဝ် ဝႆႉတီႈ ႁူင်းယႃၼမ်ႉၶမ်း။

- Subscription -

ၵူၼ်းၼမ်ႉၶမ်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ပဵၼ်တီႈတၢင်းၼႃႈ ပိၼ်ႇလူင်ႇထဵၵ်ႉထႃး တႄးၶူဝ်ႇၶၢၼ်း (ႁူင်းလိုဝ်ႈသဝ်း) ၼၼ်ႉၶႃႈဢေႃႈ။ လႅပ်ႈၶဝ် ယိုဝ်းၽိတ်းၵူၼ်းၶႃႈယူဝ်ႉ။ ၸၢႆးယီႈၼႆႉ ဢမ်ႇမီးၽူႈၶဵၼ်သင် ပဵၼ်ၵူၼ်းၶီႇလူတ်ႉၶိူင်ႈၵိၼ်ၸၢင်ႈႁပ်ႉသူင်ႇၵူၼ်းၵူၺ်းၶႃႈၼႃႇ။ မၢၵ်ႇၵွင်ႈတိူဝ်ႉတီႈၶႅၼ်မၼ်းဢေႃႈ  ၶမ်ႈဝႆႉ 2 ႁူၺ်ႇ၊ တီႈၶႃႈသမ်ႉတိူဝ်ႉၶႃလူင် ငဝ်ႈၶႃ ၾၢႆႇၶႂႃ။ လိူတ်ႈဢွၵ်ႇႁႅင်းလႄႈ ယၢမ်းလဵဝ် လူဝ်ႇလိူတ်ႈ သႅၼ်းဢူဝ်ႊ တႃႇ 3 တဝ်ႈ။ ၶၢဝ်းယၢမ်း 7 မူင်းၵၢင်ၶမ်ႈၼႆႉ တေၶဝ်ႈႁွင်ႈၽႃႇတတ်း တီႈႁူင်းယႃၼမ်ႉၶမ်းၶႃႈဢေႃႈ” ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်းၼႆႉ ၼႂ်းဝူင်ႈဝၢင်ႈၼႆႉ မီးၸုမ်းဢူၺ်းလီ ပွတ်းႁွင်ႇ ၵႂႃႇမႃး တူင်ႉၼိုင် ၵဵပ်းၶွၼ်ႇ ၵဵပ်းငႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်း။

ဢၼ်ပႃးၵွင်ႈၶဝ်ႈဝဵင်းသေ မႃးယိုဝ်းၸၢႆးယီႈ ၼႆႉ – ၵူၼ်းမိူင်းၼမ်ႉၶမ်းဝႃႈ “လႅပ်ႈၵဵဝ်ႇၵပ်းၵၢၼ်ၵဵပ်းၶွၼ်ႇ မီးၵူၼ်း ဢမ်ႇသႂ်ႇၶွၼ်ႇသေ ၸုမ်းၵူၼ်းႁၢႆႉ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ၽႅၼ်ၵၢၼ် မႃးယိုဝ်း၊ သမ်ႉယိုဝ်းၽိတ်းၵေႃႉမၼ်း” – ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းႁၢႆႉၼၼ်ႉတႄႉပႆႇဝႃႈတီႉၺွပ်းလႆႈ၊ တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈယင်းပႆႇႁတ်းမႃး သွပ်ႇထၢမ်လွင်ႈပိူင်ပဵၼ် တီႈၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်းသင်၊ တီႈႁူင်းယႃၵေႃႈ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ ၵူၼ်းၼမ်ႉၶမ်းၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈ။

ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်းၼႆႉ မီးၵူၼ်းယိပ်းၵွင်ႈ ၵႆႉၵႆႉ ၶဝ်ႈယိုဝ်း ၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းဢမ်ႇမီးတၢင်းၽိတ်း၊ တင်ႈၸႂ် လွမ်ယိုဝ်း ၵူၼ်းၸုမ်းလႂ် ၸုမ်းၼိုင်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ၵႆႉမီး။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း