Saturday, June 22, 2024

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုဝ်းၵူၼ်းၶီႇရူတ်ႉၶိူင်ႈ ၼႂ်းဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး

Must read

 သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုဝ်းၵူၼ်းမိူင်းဢၼ်ၶီႇရူတ်ႉၶိူင်ႈ ၼႂ်းဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၽွင်းယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ ၊ ပႂ်ႉၵူတ်ႇထတ်းၵူၼ်းမိူင်းၵႂႃႇမႃးႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၵူၼ်းမိူင်းဢမ်ႇမီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ။

တၢင်းၶဝ်ႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 14/1/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ မွၵ်ႈ 8 မူင်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း ယိုဝ်းၵူၼ်းၶီႇရူတ်ႉၶိူင်ႈ ၾၢႆႇၼႃႈႁူင်းႁဵၼ်း ၸၼ်ႉသုင် မၢႆ 1   ပွၵ်ႉ 8 ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး  လွင်ႈတၢႆမၢၵ်ႇတႄႉဢမ်ႇမီး ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းၼႂ်းဝဵင်းတူၵ်းၸႂ်လႄႈ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ။

- Subscription -

ၵူၼ်းၵျွၵ်ႉမႄး လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “  သိုၵ်းမၢၼ်ႈႁႄႉၸဝ်ႈရူတ်ႉၶိူင်ႈသမ်ႉဢမ်ႇၵိုတ်းလႄႈယိုဝ်းၸွမ်းလင်မွၵ်ႈ 10 ၵမ်း။    လွင်ႈမၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆတႄႉ ဢမ်ႇလႆႈငိၼ်း  ယွၼ်ႉပဵၼ်ၵၢင်ၶမ်ႈလႄႈ ဢမ်ႇမီးၽႂ်ႁတ်းဢွၵ်ႇၵႂႃႇတူၺ်း ။ ၽႂ်ၽႂ်ၵေႃႈတူၵ်းၸႂ်လႄႈ မႆႈၸႂ်လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ”- ဝႃႈၼႆ။

 ထိုင်တီႈပိုတ်းယိုဝ်းၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းၵၢင်ဝဵင်းၸိူင်ႉၼႆႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းမီးလွင်ႈၵူဝ်ႁႄ ၊ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ၊ ပေႃးလွၵ်ႇငိုတ်ႈၵၼ်ၸိူင်ႉၼႆၸိုင် ဝၢႆးမႃး မီးလွင်ႈလိူတ်ႇမႆႈလူႉတၢႆ ယင်းၸၢင်ႈဢမ်ႇမီးၽႂ်ႁတ်းဢွၵ်ႇတူၺ်း ၸွႆႈထႅမ်လူးၵွၼ်ႇ ၵူၼ်းၵျွၵ်ႉမႄး ၵေႃႉၼၼ်ႉ သိုပ်ႇလၢတ်ႈထႅင်ႈၼင်ႇၼႆ။

“ယၢမ်းလဵဝ် ပေႃး 8 မူင်းၵၢင်ၶမ်ႈၵႂႃႇၼႆႉ ၶဝ်ၵူတ်ႇထတ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်းၶႃႈ ။ မိူဝ်ႈၽွင်းၶဝ်ယိုဝ်း ၵူၼ်းၶီႇရူတ်ႉၶိူင်ႈၼၼ်ႉ ၵူၼ်းႁိမ်းႁွမ်းၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ဢွၼ်ၵၼ်ၵူဝ်မူတ်းၶႃႈဢေႃႈ။ ၾၢႆႇၼိုင်ႈ ပေႃးၵၢင်ၶမ်ႈ/ ၶိုၼ်း  ၶဝ်သမ်ႉၵႆႉၶဝ်ႈၺွပ်း ၵူၼ်းမိူင်း ၽႅဝ်ၼႂ်းႁိူၼ်းၼႂ်းယေး။ ဝၢႆးမႃးသင်ဝႃႈ ပဵၼ်သင်ၵႂႃႇ သေမဵဝ်းမဵဝ်းၾၢႆႇၼႃႈႁိူၼ်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇၸိုင် ယင်းတေဢမ်ႇႁတ်း ဢွၵ်ႇ တူၺ်းၵၼ်လူးၵွၼ်ႇယဝ်ႉၶႃႈ။ ”- ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၵျွၵ်ႉမႄး သိုပ်ႇလၢတ်ႈ ထႅင်ႈ။

ဝၢႆးပၢင်ၼႄၵၢင်ၸႂ်သၢၼ်ၶတ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မိူဝ်ႈၵၢင်ပီ 2021  သိုၵ်းမၢၼ်ႈ သွၵ်ႈတဝ်တီႉၺွပ်းၵူၼ်းမိူင်းၵျွၵ်ႉမႄးႁၢဝ်ႈႁႅင်း၊ ဝၢႆးၼၼ်ႉ  တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉၽႄႈလၢမ်းတိတ်းၸပ်းၵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်းလႄႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၵိုတ်းလိုဝ်ႈၵႂႃႇလွင်ႈတီႉၺွပ်း ၵူၼ်းမိူင်းၸူဝ်ႈၶၢဝ်း။  တႄႇႁူဝ်လိူၼ်ၵျႅၼ်ႊၼိဝ်ႊရီႊ 2022 ၼႆႉမႃး သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶိုၼ်းသွၵ်ႈႁႃတီႉၺွပ်းၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄးမႃးၶိုၼ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း ။ ၵမ်ႈၼမ်ပဵၼ်ၽွင်းၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ/ ၶိုၼ်း။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 13 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ မွၵ်ႈ 8 မူင်းၵေႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပႂ်ႉၵူတ်ႇထတ်း ၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်းၶိုၼ်ႈလူင်း တီႈ ၼမ်ႉႁူးတွင်း ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼႆယဝ်ႉ။

တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 1/2/2021 မႃး ႁၢၼ်ႉတေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ်  သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းမႃး ၸမ်ထိုင်ပီ  သိုၵ်းမၢၼ်ႈ  ၶႃႈႁႅမ်ၵူၼ်းမိူင်းတၢႆ မီး 1,469 ၵေႃႉ ထုၵ်ႇတီႉၺွပ်း 11,994 ၵေႃႉလႄႈ ထုၵ်ႇပိုတ်ႇလိူင်ႈ/ ၸွႆႈတြႃးဝႆႉသမ်ႉ 1,966 ၵေႃႉ ယူႇတီႈၸုမ်း ၸွႆႈထႅမ် ၵူၼ်းတူၵ်းၶွၵ်ႈၵၢၼ်မိူင်း မိူင်းမၢၼ်ႈ AAPP ဢွၵ်ႇဝႆႉ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 14/1/2022 ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉၼင်ႇၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း