Friday, June 14, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ယိုဝ်းတၢႆ

ထဝ်ႈယိင်း ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၵူၼ်းဝဵင်းပၢင်လူင် ၺႃးတီႉၺွပ်းဢဝ်ၵႂႃႇၶႃႈႁႅမ်

မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းတီႈ 31/10/2022 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း 12:37 မူင်း လုၵ်ႈလၢင်းၵူၼ်းႁိူၼ်း ၸွမ်းႁႃတူဝ် ပႃႈၼၢင်းၺူဝ်ႇ ဢႃယု 59 ပီ ၵေႃႉပဵၼ်မႄႈဢၼ်ႁၢႆဝႆႉ၊ ၵႂႃႇႁၼ်ၺႃးယိုဝ်းတၢႆသေပႅတ်ႈဝႆႉ တီႈတၢင်းၶဝ်ႈဝၢၼ်ႈၼမ်ႉလိၼ်း ဢိူင်ႇၼွင်လႅင် ဝဵင်းပၢင်လူင် ၸႄႈဝဵင်းလွႆလႅမ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း  ။ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းပၢင်လူင် လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “မၼ်းၼၢင်းၼႆႉ ထုၵ်ႇၵူၼ်းႁၢႆႉ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုဝ်း ၵူၼ်းမိူင်းသူႈ 3 ၵေႃႉ ပေႃႈမႄႈလုၵ်ႈ တၢႆ

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း ဢၼ်ၵႂႃႇတူင်ႉၼိုင်တၢင်းလွႆၼၢႆး ၾၢႆႇႁွင်ႇမိူင်းသူႈၼၼ်ႉ ယိုဝ်းၵူၼ်းမိူင်းသူႈ 3 ၵေႃႉ ပေႃႈမႄႈလုၵ်ႈတၢႆ ၼႂ်းၵႄႈသဵၼ်ႈတၢင်ႉယၢၼ်း - မိူင်းသူႈ ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 18/7/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ 7 မူင်းပၢႆ သိုၵ်းမၢၼ်ႈႁႄႉၵႃး ၸၢႆးသီႇႁႃႉလႄႈ ၼၢင်းသႅင်လူႇ ပႃးတင်းလုၵ်ႈဢွၼ်ႇၶဝ် ၊ ၶီႇမႃးၸွမ်းၵၼ် 3...

ၵူၼ်း 2 ၵေႃႉၺႃးယိုဝ်းၼႂ်းၵၢတ်ႇၼမ်ႉၶမ်း တၢႆထင်တီႈ

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 4/1/20200 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း မွၵ်ႈ 1 မူင်းၶိုင်ႈ ၼႂ်းၵၢတ်ႇလူင် ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၸႄႈတွၼ်ႈမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ မီး လွင်ႈပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်ၼႂ်းၵၢတ်ႇ  ၽူႈၸၢႆး 2 ၵေႃႉလူႉတၢႆ  ။ ၵူၼ်းၼမ်ႉၶမ်း ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ -“ၸႂ်ႈၶႃႈဢေႃႈ ဢၼ်ၺႃးယိုဝ်းတၢႆ 2 ၵေႃႉၼႂ်းၵၢတ်ႇၼၼ်ႉ လႆႈႁူႉဝႃႈပဵၼ်ၵူၼ်းမႃး...

ၵူၼ်းၼုမ်ႇသီႇပေႃႉ ၼႄၵၢင်ၸႂ်ႁ်ႂႈသိုၵ်းတႆးသွင်ၸုမ်း ၸွႆႈၵႅတ်ႇၶႄပၼ်ၵူၼ်းမိူင်း

ၵူၼ်းၼုမ်ႇသီႇပေႃႉ မုင်ႈမွင်းႁႂ်ႈသိုၵ်းတႆး သွင်ၸုမ်း ၽွမ်ႉႁူမ်ႈၵၼ်သေ ၸွႆႈၵႅတ်ႇၶႄ ပၼ်ၵူၼ်းမိူင်း မွင်းႁႂ်ႈမိူင်းတႆး  ပူၼ်ႉတႂ်ႈဢႃႇၼႃႇ သိုၵ်းမၢၼ်ႈမိူၵ်ႈမႂ်ႈ ၵုမ်းၵမ် ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 6/5/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် မွၵ်ႈ 6 မူင်းၶိုင်ႈ ၵူၼ်းမိူင်း/ ၵူၼ်းၼုမ်ႇ သီႇပေႃႉ ႁူမ်ႈၵၼ် ဢွၵ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ် သၢၼ်ၶတ်းၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မိူၵ်ႈမႂ်ႈ...

ပလိၵ်ႈႁႄႉႁၢမ်ႈၵူၼ်းမိူင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၼေၵၢင်ၸႂ်

ၵူၼ်းမိူင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၼပ်ႉမိုၼ်ႇ ပႆတၢင်းၼေၵၢင်ၸႂ်လဵပ်ႈဝဵင်း တုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ႁပ်ႉပုၼ်ႈၽွၼ်းဢၼ်လႆႈ ပေႃႉထုပ်ႉလႄႈ ယိုဝ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၽွင်းပၢင်တိုၵ်း၊ ၺႃးပလိၵ်ႈႁၢမ်ႈႁႄႉ လႆႈထဵင်မေႃးသုၵ်ႉယုင်ႈၵၼ်။ ဝၼ်းတီႈ 10/7/2020 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 9 မူင်း ၵူၼ်းမိူင်းၵျွၵ်ႉမႄးဝၢၼ်ႈ ပၢင်ၵႅၼ်၊ ဝၢၼ်ႈဢႅၵ်ႉၵီးလႄႈ ၵူၼ်းၼႂ်းဢိူင်ႇပၢင်ႇလေႃႉ ဢိူင်ႇႁၢႆးၵုၺ် ၸိူဝ်းၼႆႉ မွၵ်ႈ ၼိုင်ႈမိုၼ်ႇ ၼေၵၢင်ၸႂ်တေႃႇတပ်ႉသိုၵ်း လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ...

ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈငွႆးယိုဝ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး တၢႆထႅင်ႈ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ

ႁူဝ်ပဝ်ႈ ၸုမ်းလိူၵ်ႈတင်ႈ ၽူႈၵွၼ်းဢိူင်ႇမိူင်းတၢင်ႈ  ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၺႃးၸုမ်းဢမ်ႇႁူႉၸၵ်းယိုဝ်းတၢႆ  တီႈၼႂ်းသူၼ်ၶဝ်ႈၵၢပ်ႇ  ၊  ၽူႈတႅၼ်းသၽႃးဝႃႈ မိူၼ်ၵႂၢႆးတေႃးၵၼ်သၢင်ႈတႄးၼႃး။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 6/6/2020 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်းၼၼ်ႉ လုင်းၵေႃးသူၺ်ႇဝိၼ်း ဢႃယု 50 ပီ ၵူၼ်းမၢၼ်ႈၸၢၼ်း ဢိူင်ႇမိူင်းတၢင်ႈ ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ၊ ထုၵ်ႇၵူၼ်းဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇ ဢမ်ႇႁူႉၸုမ်း ယိုဝ်းတၢႆ တီႈၼႂ်းသူၼ်ၶဝ်ႈၵၢပ်ႇ ၽွင်းတိုၵ်ႉႁဵတ်းၵၢၼ်ယူႇ...

ယိုဝ်းၵၼ်တၢႆထႅင်ႈ ၼႂ်းၵၢတ်ႇ သႅၼ်ႊၵျူႊရီႊ ပလႃႇၸႃႇ တီႈၵုင်းထဵပ်ႈ

ယိုဝ်းၵၼ်တၢႆၼႂ်းၵၢတ်ႇ သႅၼ်ႊၵျူႊရီႊ ပလႃႇၸႃႇ ဝဵင်းလူင်ၵုင်းထဵပ်ႈ ၸိုင်ႈထႆး တၢႆ 1 ၵေႃႉ မၢတ်ႇၸဵပ်း 1 ၵေႃႉ။ ဝၼ်းတီႈ 18/2/2020 ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 3 မူင်း 15 မိၼိတ်ႉ သဵင်ၵွင်ႈတႅၵ်ႇၼႂ်းၵၢတ်ႇ သႅၼ်ႊၵျူႊရီႊ ပလႃႇၸႃႇ ဢၼ်မီးတီႈသဵၼ်ႈတၢင်း ၽယႃးထႆး ဝဵင်းလူင်ၵုင်းထဵပ်ႈ...

Latest news

- Advertisement -spot_img