Wednesday, June 7, 2023
- Advertisement -spot_img

TAG

မိူင်းၽျၢၵ်ႈ

ၵႃးပိၼ်ႈတူၵ်းၼမ်ႉ ႁိမ်းမိူင်းၽျၢၵ်ႈ ၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်း 20 ပၢႆတၢႆထင်တီႈ 3

ၵႃးတၢင်ႇၵူၼ်းလမ်းၼိုင်ႈ ပိၼ်ႈတူၵ်းၵႄးၼမ်ႉ ႁိမ်းမိူင်းၽျၢၵ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇ ၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း 22 ၵေႃႉ လူႉတၢႆထင်တီႈ 3 ၵေႃႉ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 20/4/2023 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ 4 မူင်းၼၼ်ႉ ၵႃးတၢင်ႇၵူၼ်းလမ်းၼိုင်ႈ ပိၼ်ႈတူၵ်းၼႂ်းၵႄးၼမ်ႉ ႁိမ်းဝၢၼ်ႈတႃႈၵႅဝ်ႈ ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၽျၢၵ်ႈ ၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်းလူင်ၵႂႃႇမႃး တႃႈၶီႈလဵၵ်း - ၵဵင်းတုင် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇ ၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း...

ၾူၼ်တူၵ်းထပ်းၵၼ်လၢႆဝၼ်းလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းၽျၢၵ်ႈ မႆႈၸႂ် ၵူဝ်ၾၢႆလဵင်ႉၼႃးၵူၼ်ႇ

ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း ထုင်ႉဝဵင်းမိူင်းၽျၢၵ်ႈၼၼ်ႉ ၾူၼ်တူၵ်းထပ်းၵၼ်လၢႆဝၼ်းလႄႈ ၾင်ႇ ၼမ်ႉႁွင်ႈ ၼမ်ႉၵႄး ယူတ်ႇယၢၵ်ႇၵူၼ်ႇပင်းလႄႈ ၸဝ်ႈၼႃး မႆႈၸႂ် ၵူဝ်ၾၢႆဝၢၼ်ႈလူင်း ၵူၼ်ႇပင်း။ တင်ႈတႄႇ ဝၼ်းတီႈ 10 မႃးတေႃႇထိုင်ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ 13.9.2022 ၾူၼ်တူၵ်းဢမ်ႇထၢတ်ႇ လႄႈ ၼမ်ႉႁူၺ်ႈၼမ်ႉလွႆၼွင်း၊ ၾင်ႇၵႄးၼမ်ႉၽၵ်း ဢၼ်လႆႈလတ်းတူင်ႈႁႆႈ တူင်ႈၼႃး မူႇဝၢၼ်ႈပႃႇၼိဝ်ႇ ဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈလူင်းၼၼ်ႉ ၵူၼ်ႇပင်း...

ပႃႇမႆႉလူႉ ၼမ်ႉထူမ်ႈၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇ

ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းယွင်း မိူင်းၽျၢၵ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇ ၾူၼ်တူၵ်းထပ်းၵၼ်၊ ၾၢႆႇၼိုင်ႈ ပႃႇမႆႉလူႉဝႆႉလႄႈ ၼမ်ႉထူမ်ႈႁၢဝ်ႈႁႅင်း သဵၼ်ႈတၢင်းၵွႆ ၶူဝ်ၵွႆ သူၼ်မၢၵ်ႇၶဝ်ႈတဝ်ႈၼမ်ႉလူႉ။ ဝၼ်းတီႈ 9/7/2022 ၼမ်ႉထူမ်ႈဝဵင်းမိူင်းယွင်း တီႈဢိူင်ႇမိူင်းလႆႈ ထိုင်တီႈၶူဝ်ႁၵ်း။ ယၢမ်းလဵဝ် လႆႈႁဵတ်းၶူဝ်မႂ်ႇ ၵၢႆႇဝႆႉတႃႇၵႂႃႇမႃး ၸူဝ်ႈၶၢဝ်း ဝႃႈၼႆ။ ၵူၼ်းမိူင်းယွင်းၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ “ၾူၼ်တူၵ်းႁႅင်းလႄႈ ၼမ်ႉႁူၺ်ႈၼမ်ႉလွႆၼွင်း။ ၶူဝ်ၶၢမ်ႈၼမ်ႉ တၢင်းၶဝ်ႈဢိူင်ႇမိူင်းလႆႈႁၢၵ်းလွင်ႈၸွမ်းၼမ်ႉဢေႃႈ။ ပၢႆပဵၼ်ၶူဝ်လဵၵ်းၵွၼ်ႇဢေႃႈၼၼ်ႉ။...

ၵူၼ်းတၢႆယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၼႂ်းမိူင်းတႆးပုင်ႈၶိုၼ်ႈထိုင် 20 ၵေႃႉ

ယၢမ်းလဵဝ် ၼႂ်းမိူင်းတႆး မီးၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ဢမ်ႇယွမ်း ၼိုင်ႈႁဵင်ယဝ်ႉ လူႉတၢႆ မွၵ်ႈ 20 ၵေႃႉ။ တႄႇဢဝ်ၼႂ်းလိူၼ်ၵျုၼ်ႊ 2021 ၼႆႉမႃး တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၽႄႈလၢမ်း ၼႂ်းမိူင်းတႆး သၢမ်ပွတ်းတွၼ်ႈမႃးႁၢဝ်ႈႁႅင်း ယၢမ်းလဵဝ် မီးၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ဢမ်ႇယွမ်း ႁဵင်...

ပႃႇတီႇသၢင်ႇသီႈၵိၼ်ၶၢတ်ႇထႅင်ႈတင်း 4 တီႈၼင်ႈ

ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၽျၢၵ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း ပႃႇတီႇသၢင်ႇသီႈ USDP ပေႉပုၼ်ႈၵိၼ်ၶၢတ်ႇမူတ်း။ ၼေႃႇၽူႈတႅၼ်းသၽႃးပႃႇတီႇသၢင်ႈ USDP မိူင်းၽျၢၵ်ႈပဵၼ် ဢူးလိၼ်းသေႃႇထုၼ်း သၽႃးၵူၼ်းမိူင်း၊ ဢူးၺုၼ်ႉဝိၼ်း   သၽႃးၸႄႈမိူင်းမၢႆ 1 ၊ ဢူးၾရၼ်ႊသိတ်ႉသ်ၵူဝ်ႇ   သၽႃးၸႄႈမိူင်းမၢႆ 2 လႄႈ ၼၢင်းၼေႃႇ ၼေႃႇၽူႈတႅၼ်းသၽႃးၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉ။ ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၼႆႉ ၼွၵ်ႈလိူဝ်သေ ၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ပႃႇတီႇသၢင်ႇသီႈ ၵိၼ်ၶၢတ်ႇပေႉပုၼ်ႈလႆႈၶႅပ်းမႄးၼမ်လိူဝ်ပိူၼ်ႈဝႆႉၵူႈတီႈ။

Latest news

- Advertisement -spot_img