Thursday, May 30, 2024

ပႃႇမႆႉလူႉ ၼမ်ႉထူမ်ႈၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇ

Must read

ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းယွင်း မိူင်းၽျၢၵ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇ ၾူၼ်တူၵ်းထပ်းၵၼ်၊ ၾၢႆႇၼိုင်ႈ ပႃႇမႆႉလူႉဝႆႉလႄႈ ၼမ်ႉထူမ်ႈႁၢဝ်ႈႁႅင်း သဵၼ်ႈတၢင်းၵွႆ ၶူဝ်ၵွႆ သူၼ်မၢၵ်ႇၶဝ်ႈတဝ်ႈၼမ်ႉလူႉ။

ၼမ်ႉထူမ်ႈတီႈဢိူင်ႇမိူင်းလႆႈ ဝဵင်းမိူင်းယွင်း ၶူဝ်ၶၢတ်ႇၵွႆ ဝၼ်းတီႈ 9/7/2022

ဝၼ်းတီႈ 9/7/2022 ၼမ်ႉထူမ်ႈဝဵင်းမိူင်းယွင်း တီႈဢိူင်ႇမိူင်းလႆႈ ထိုင်တီႈၶူဝ်ႁၵ်း။ ယၢမ်းလဵဝ် လႆႈႁဵတ်းၶူဝ်မႂ်ႇ ၵၢႆႇဝႆႉတႃႇၵႂႃႇမႃး ၸူဝ်ႈၶၢဝ်း ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ၵူၼ်းမိူင်းယွင်းၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ “ၾူၼ်တူၵ်းႁႅင်းလႄႈ ၼမ်ႉႁူၺ်ႈၼမ်ႉလွႆၼွင်း။ ၶူဝ်ၶၢမ်ႈၼမ်ႉ တၢင်းၶဝ်ႈဢိူင်ႇမိူင်းလႆႈႁၢၵ်းလွင်ႈၸွမ်းၼမ်ႉဢေႃႈ။ ပၢႆပဵၼ်ၶူဝ်လဵၵ်းၵွၼ်ႇဢေႃႈၼၼ်ႉ။ သဵၼ်ႈတၢင်းၵေႃႈၵွႆ။ ”- ဝႃႈၼႆ။

ၶူဝ်ဢၼ်ၵွႆၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၶူဝ်လဵၵ်း မီးတၢင်းၶဝ်ႈဢိူင်ႇမိူင်းလႆႈ၊ မီးၾၢႆႇဢွၵ်ႇဝဵင်းမိူင်းယွင်း၊ ၶူဝ်ယၢဝ်း 150 ပေႇ(ထတ်း)၊ ၵႂၢင်ႈ 9 ထတ်း။ ၼမ်ႉႁူၺ်ႈလုပ်ႇတွင်ႈလႄႈၵွႆၵႂႃႇတႃႇမွၵ်ႈ 40 ထတ်း လႆႈႁူႉၼင်ႇၼႆ။

ၼမ်ႉထူမ်ႈတူင်ႈၼႃးၵူၼ်းမိူင်းၽျၢၵ်ႈ မၢၵ်ႇၶဝ်ႈတဝ်ႈၼမ်ႉလူႉၵွႆ

လိူဝ်ၼၼ်ႉ တီႈဝဵင်းမိူင်းၽျၢၵ်ႈၵေႃႈ ၾူၼ်တူၵ်းႁႅင်းလႄႈ ၼမ်ႉထူမ်ႈဝၢၼ်ႈၼမ်ႉပၼ်။ လိၼ်သူၼ်ႁႆႈၼႃးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼမ်ႉပၼ်  20 ဢေႊၶိူဝ်ႊၶွင်ၸဝ်ႈၼႃး 7 ၸဝ်ႈလူႉၵွႆ။

လွင်ႈၼႆႉ ၽူႈပၵ်းတႃသိင်ႇဝႅတ်ႉလွမ်ႉၸိုင်ႈတႆး လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ ပဵၼ်ယွၼ်ႉပႃႇမႆႉလူႉဝႃႈၼႆ။

လိၼ်ႁူၺ်ႈလိၼ်လွႆလႆလူင်းၼႂ်းၵေးၼမ်ႉ မႄႈၼမ်ႉၵေႃႈတိုၼ်ႈမႃး။ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈမီးၵူၼ်းတႅပ်းမႆႉၵူၺ်း ဢမ်ႇမီးၵူၼ်းၽုၵ်ႇတူၼ်ႈမႆႉၶိုၼ်း။ ႁႅင်းလုတ်ႇၼမ်ႉသမ်ႉဢမ်ႇမီးယဝ်ႉၶႃႈလူး။ ၵွပ်ႈၼႆ ၼမ်ႉႁူၺ်ႈၼမ်ႉလွႆၵေႃႈ လႆၶဝ်ႈဝၢၼ်ႈတိၵ်းတိၵ်းယဝ်ႉဢေႃႈ  ၶႃႈတႄႉႁၼ်ထိုင်ၸိူင်ႉၼႆ- ဝႃႈၼႆ။

ၵွပ်ႈၼႆလႄႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းယွင်း မိူင်းၽျၢၵ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၼႆႉ ထုၵ်ႇလီႁူမ်ႈၵၼ်သေၶိုၼ်းၽုၵ်ႇတူၼ်ႈမႆႉ ႁၵ်ႉသႃပႃႇမႆႉလီလီ လုၵ်ႈလၢၼ်ၸင်ႇတေၸၢင်ႈလွတ်ႈၽေး – ၸုမ်းပၵ်းတႃသိင်ႇဝႆႉလွမ်ႉၸိုင်ႈတႆးတိုၵ်းသူၼ်းလၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

ၾၢႆႇၼိုင်ႈ ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၼႆႉ တင်ႈဢဝ် ပၢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈၼဢၽ ၼဝတ ၽွင်းငမ်းမိူင်းၼၼ်ႉ မီးၵၢၼ်ၶုတ်းႁႄႈၶုတ်းထၢၼ်ႇ ၶုတ်းၶမ်း ယႃႉသိင်ႇဝႅတ်ႉလွမ်ႉၸိုင်ႈတႆး၊ ၵူၼ်းမိူင်းႁၢမ်ႈၵေႃႈဢမ်ႇထွမ်ႇ၊ ၵူၼ်းမိူင်းတုၵ်းယွၼ်းၵေႃႈဢမ်ႇသႂ်ႇၸႂ်။ ပၢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈတဵင်းၸဵင်ႇ မႃးတေႃႇယၢမ်းလဵဝ်ၵေႃႈ ဢမ်ႇၸၢင်ႈႁၢမ်ႈၵၢၼ်ၶုတ်းထၢၼ်ႇႁိၼ် ဢမ်ႇၸၢင်ႈႁဵတ်းပၼ်ၵူၼ်းမိူင်းသင်ႁၢၼ်ႉတေႃႇယၢမ်းလဵဝ် ၶွမ်ႊပၼီႊယင်းတိုၵ်ႉၶုတ်းယူႇတိၵ်းတိၵ်း။

မိူင်းယွင်းလႄႈမိူင်းၽျၢၵ်ႈၼႆႉ ယၢၼ်ၵႆၵၼ်မွၵ်ႈ 45 လၵ်း ။  မိူင်းၽျၢၵ်ႈ မီးၼႂ်းၵႄႈ တႃႈၶီႈလဵၵ်းလႄႈၵဵင်းတုင် ။ လုၵ်ႉမိူင်းၽျၢၵ်ႈသေ ၶိုၼ်ႈၵႂႃၼႃႈတၢင်းႁွင်ႇ ၸင်ႇထိုင်မိူင်းယွင်း။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း