Friday, February 23, 2024

ၵူၼ်းတၢႆယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၼႂ်းမိူင်းတႆးပုင်ႈၶိုၼ်ႈထိုင် 20 ၵေႃႉ

Must read

ယၢမ်းလဵဝ် ၼႂ်းမိူင်းတႆး မီးၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ဢမ်ႇယွမ်း ၼိုင်ႈႁဵင်ယဝ်ႉ လူႉတၢႆ မွၵ်ႈ 20 ၵေႃႉ။

Credit to Covid Operation Team Lashio – ၸုမ်းၸွႆႈထႅမ်လွင်ႈတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 10 တီႈလႃႈသဵဝ်ႈ ဢဝ်တူဝ်တၢႆ ၵူၼ်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ ၵႂႃႇၾင်

တႄႇဢဝ်ၼႂ်းလိူၼ်ၵျုၼ်ႊ 2021 ၼႆႉမႃး တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၽႄႈလၢမ်း ၼႂ်းမိူင်းတႆး သၢမ်ပွတ်းတွၼ်ႈမႃးႁၢဝ်ႈႁႅင်း ယၢမ်းလဵဝ် မီးၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ဢမ်ႇယွမ်း ႁဵင် လူႉတၢႆ မွၵ်ႈ 20 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

- Subscription -

ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၵူတ်ႇထတ်းႁၼ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 တင်းမူတ်းမီး 6 ၵေႃႉ။ ၼႂ်း 6 ၵေႃႉၼၼ်ႉ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 2/7/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ၼၢင်းယိင်း ဢႃယု မွၵ်ႈ 35 ပီ ၵေႃႉၼိုင်ႈ  လူႉတၢႆ  ။

မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 1 ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၵူၼ်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 လူႉတၢႆ 7 ၵေႃႉ ။   ၵူတ်ႇထတ်းႁၼ်ထႅင်ႈ ၵူၼ်း တိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း 73 ၵေႃႉ။ ယၢမ်းလဵဝ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈၼႆႉ ၵူၼ်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 လူႉတၢႆယဝ်ႉ 12 ၵေႃႉ။ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း သမ်ႉ မီးၵႂႃႇ 482 ၵေႃႉယဝ်ႉ။

ၼွၵ်ႈလိူဝ်ၼၼ်ႉ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်းၵေႃႈ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 2 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း 12 မူင်း ၵူတ်ႇထတ်း ထူပ်းႁၼ် ၵူၼ်းတိတ်း ၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 တင်းမူတ်း 14 ၵေႃႉ  ႁူမ်ႈၵၼ်တင်းမူတ်းမီးၵႂႃႇ 30 ၵေႃႉယဝ်ႉ။

ၼႂ်းဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄးသမ်ႉ တေႃႇထိုင်ဝၼ်းတီႈ 1 ၼႆႉ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းမီးၵႂႃႇ 63 ၵေႃႉ ။   ၸႄႈဝဵင်း သီႇပေႃႉသမ်ႉ ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 2 ၼႆႉၵူၺ်း ထူပ်းႁၼ်ထႅင်ႈ 12 ၵေႃႉ  ။

ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်းၵေႃႈ တေႃႇထိုင်မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 1 မီးၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 တင်းမူတ်း 50 ပၢႆယဝ်ႉ လူႉ တၢႆ 1 ၵေႃႉ။ ၼွၵ်ႈလိူဝ်ၼၼ်ႉ ၸႄႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ်၊ တၢင်ႉယၢၼ်း၊ ၵဵင်းတုင် ထူပ်းႁၼ် 5 ၵေႃႉ လႄႈ မိူင်းၽျၢၵ်ႈ 1 ၵေႃႉ ၸဵမ် ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ဢိင်ၼိူဝ် လွင်ႈတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၼႆႉသေ ယူႇတီႈႁွင်ႈၵၢၼ်ပၢႆးယူႇလီ ၾၢႆႇတႂ်ႈၵုမ်းၵမ် ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ   ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢွၵ်ႇမႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 27/6/2021 ၼၼ်ႉဝႃႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ တင်း ၸႄႈဝဵင်းလၢဝ်ႇၵၢႆး   ႁႂ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်း ယူႇၼႂ်းႁိူၼ်း  Stay at Home ၽႂ်မၼ်း ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း