Thursday, July 18, 2024

ၾူၼ်တူၵ်းထပ်းၵၼ်လၢႆဝၼ်းလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းၽျၢၵ်ႈ မႆႈၸႂ် ၵူဝ်ၾၢႆလဵင်ႉၼႃးၵူၼ်ႇ

Must read

ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း ထုင်ႉဝဵင်းမိူင်းၽျၢၵ်ႈၼၼ်ႉ ၾူၼ်တူၵ်းထပ်းၵၼ်လၢႆဝၼ်းလႄႈ ၾင်ႇ ၼမ်ႉႁွင်ႈ ၼမ်ႉၵႄး ယူတ်ႇယၢၵ်ႇၵူၼ်ႇပင်းလႄႈ ၸဝ်ႈၼႃး မႆႈၸႂ် ၵူဝ်ၾၢႆဝၢၼ်ႈလူင်း ၵူၼ်ႇပင်း။

ၾင်ႇၼမ်ႉႁွင်ႈ “ၼမ်ႉၽၵ်း” – ၵူၼ်ႇပင်း တီႈမိူင်းၽျၢၵ်ႈ

တင်ႈတႄႇ ဝၼ်းတီႈ 10 မႃးတေႃႇထိုင်ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ 13.9.2022 ၾူၼ်တူၵ်းဢမ်ႇထၢတ်ႇ လႄႈ ၼမ်ႉႁူၺ်ႈၼမ်ႉလွႆၼွင်း၊ ၾင်ႇၵႄးၼမ်ႉၽၵ်း ဢၼ်လႆႈလတ်းတူင်ႈႁႆႈ တူင်ႈၼႃး မူႇဝၢၼ်ႈပႃႇၼိဝ်ႇ ဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈလူင်းၼၼ်ႉ ၵူၼ်ႇပင်း လႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းမႆႈၸႂ်ပႃး ၵူဝ်ၾၢႆလူင်ဝၢၼ်ႈလူင်း ဢၼ်လဵင်ႉ တူင်ႈႁႆႈတူင်ႈၼႃး ဝဵင်းမိူင်းၽျၢၵ်ႈတင်းမိူင်းၼၼ်ႉ ၵူၼ်ႇပင်းၼႆ ၸုမ်းၶၢဝ်ႇႁၵ်ႉၽျၢၵ်ႈ We Love Mong Phyak ဢွၵ်ႇၶၢဝ်ႇဝႆႉ ၼင်ႇၼႆ။

- Subscription -

“ၾူၼ်တူၵ်းႁႅင်း ၼမ်ႉႁူၺ်ႈၼမ်ႉလွႆၼွင်း တုမ်မႆႉတုမ်တွၵ်ႇ ယုၵ်းယၢၵ်းမႃးၶွၼ်ႈမႃးပၢင်ႉသႂ်ႇ ဢၼ် ႁႄႉ ၾင်ႇ ၵႄးၼမ်ႉၽၵ်း၊ ၾင်ႇတႅၼ်ႈ ဢၼ်မီးၾၢႆႇၼိူဝ် ၾၢႆဝၢၼ်ႈလူင်းၼၼ်ႉဢေႃႈ၊  ၾင်ႇႁွင်ႈၼႆႉ တင်းယၢဝ်းမီးမွၵ်ႈ(50) ထတ်းၼၼ်ႉ ယူတ်ႇၵွႆၵူၼ်ႇပင်း။  ၽွင်းႁဝ်းၶႃႈ ႁဵတ်းၼၼ်ႉ ၵႃႈၶၼ်တေမီး မွၵ်ႈသႅၼ် 40 ငိုၼ်းမၢၼ်ႈၼႆႉဢေႃႈ”  – ၵူၼ်းမိူင်းၽျၢၵ်ႈလၢတ်ႈတီႈ သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၼင်ႇၼႆ။

ယၢမ်းလဵဝ်ၾင်ႇၼမ်ႉႁွင်ႈ “ၼမ်ႉၽၵ်း” – ၵူၼ်ႇပင်းလၢႆတီႈလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်း မႆၸႂ် ၵူဝ်ၾၢႆလူင် ဝၢၼ်ႈ လူင်းၵူၼ်ႇထႅင်ႈ၊ မုင်ႈမွင်းၽူႈမီးပုၼ်ႈ လူင်းတူၺ်းလူၸွႆႈထႅမ်ပၼ် ၼႆသေတႃႉ ငဝ်းလၢႆး ယၢမ်းလဵဝ် တႄႉ တႃႇၸွႆႈထႅမ်ႁႂ်ႈထိုင်တီႈ တေယၢပ်ႇယူႇ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၶဝ် လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ ၼင်ႇၼႆ။

ၽူႈၵွၼ်းႁွင်ႈၵၢၼ်ႈ ၾၢႆႇၾၢႆ လႄႈ ၸတ်းၵၢၼ်ၸႅၵ်ႇၼမ်ႉ ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၽျၢၵ်ႈ ဢူးမျိၼ်ႉသေႃႇဢွင်ႇ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၶၢဝ်းၼႆႉတႄႉ ပႆႇၸၢင်ႈလုမ်းလႃး ဢၼ်ႁႄႉၾင်ႇၼမ်ႉလႄႈ ၾၢႆၼမ်ႉ ၼၼ်ႉ လႆႈလီလီ ယွၼ်ႉၾူၼ်တူၵ်းတႃႇသေႇ၊ မွၵ်ႈပီမႃးၵွၼ်ႇပေႃးမီးငိုၼ်းၵွင်ၵၢင်ၵွၼ်ႇ ၸင်ႇတေ မႄးလႆႈၵႂႃႈ မိူဝ်ႈလဵဝ် တႄႉတေတူၺ်းငဝ်းလၢႆးသေ ၸူဝ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းသူၼ်မႄးလုမ်း လႃးတူၺ်းၵႃႈပွင်ပဵၼ်လႆႈ” – ဝႃႈၼႆ။

ၾင်ႇၼမ်ႉႁွင်ႈ “ၼမ်ႉၽၵ်း” – ၵူၼ်ႇပင်း တီႈမိူင်းၽျၢၵ်ႈ

ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၽျၢၵ်ႈၼႆႉ ၾၢႆႇၾၢႆ လႄႈ ၸတ်းၵၢၼ်ၸႅၵ်ႇၼမ်ႉ ၶွင်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၸတ်းႁဵတ်းၾၢႆ မီး သွင်တီႈ ၾၢႆ ၼမ်ႉလူင်း တင်း ၾၢႆၼမ်ႉၵူင်း၊ ၾၢႆႇၼမ်ႉလူင်း လဵင်ႉတူင်ႈႁႆႈတူင်ႈၼႃး ဢမ်ႇယွမ်း 30 တူင်၊ ၾၢႆႇၼမ်ႉၵူင်း ၵေႃႈ လဵင်ႉ တူင်ႈႁႆႈတူင်ႈၼႃး ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၽျၢၵ်ႈ ဢမ်ႇယွမ်း 70 တူင်ႈ – ဝႃႈၼႆဝႆႉ။ ပိုၼ်ႈလိၼ် တူင်ႈၼႃး ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၽျၢၵ်ႈ ၵေႃႈ တၢင်းၵႂၢင်ႈ ၼႃႈလိၼ်ၽုၵ်ႇသွမ်ႈ မီး 11000 ဢေႊၶိူဝ်ႊပၢႆ (ၶေႃႈမၢႆ ၵၢၼ်ၽုၵ်ႇသွမ်ႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ)။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း