Wednesday, July 24, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ပၢႆးပၺ်ၺႃ

NUG ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ပိုတ်ႇႁူင်းႁဵၼ်းဝႆႉ 5000 ပၢႆယဝ်ႉ

NUG ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ပိုတ်ႇၵၢၼ်သွၼ်ႁဵၼ်းဝႆႉ ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈလႄႈ ၼိူဝ်ဢွၼ်ႊလၢႆႊ ႁူမ်ႈၵၼ်မီး 5000 ပၢႆယဝ်ႉဝႃႈၼႆ။ ႁူင်းႁဵၼ်းသွၼ်လိၵ်ႈ ဢၼ်ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ တႂ်ႈ NUG ၼႆႉ ပိုတ်ႇသွၼ်မႃး ႁူင်းႁဵၼ်းသွၼ်ၼိူဝ်ဢွၼ်ႊလၢႆႊ မီးဝႆႉ 70 ပၢႆသေ ႁူင်းႁဵၼ်းသွၼ်ပိုၼ်ႉတီႈ မီး 5000 လင်ပၢႆ။ တူႊဝႃႇလသျီးလႃႉ ၸွမ်ၸိုင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၸူဝ်ႈၶၢဝ်း NUG  လၢတ်ႈ...

ၾၢႆႇပၢႆးပၺ်ၺႃ တဢၢင်း TNEC ဢၢၼ်းပိုတ်ႇႁူင်းႁဵၼ်းၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး 300 ပၢႆ

 ၾၢႆႇပၢႆးပၺ်ၺႃ တဢၢင်း TNEC လၢတ်ႈဝႃႈၶတ်းၸႂ်ပိုတ်ႇႁူင်းႁဵၼ်းဢၼ်သွၼ်ပၼ်တင်းလိၵ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၼႆသေတႃႉ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈလၢတ်ႈဝႃႈတီႈတႄႉ ၶဝ်သွၼ်ပၼ် 3 ၽႃႇသႃႇ လိၵ်ႈဢိင်းၵလဵတ်ႈ လိၵ်ႈမၢၼ်ႈ လိၵ်ႈတဢၢင်း ၵူၺ်းလႄႈ လိၵ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းၽႂ်မၼ်းၵေႃႈထုၵ်ႇလႆႈပႃးယူႇ ဝႃႈၼႆ။ တီႇတီႇပူဝ်းၵျဵၼ်ႇ ၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈ ၶွမ်ႇမတီႇပၢႆးပၺ်ၺႃတဢၢင်း လၢတ်ႈတီႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇမၢၼ်ႈ RFA ဝႃႈ ဢမ်ႇၸႂ်ႈပၢႆးပၺ်ၺႃ တႂ်ႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ / သိုၵ်းမၢၼ်ႈၵုမ်းၵမ်၊...

လုင်းၸၢႆးလူင် ၽူႈတေတိုတ်ႉၼေႃႇတႅၼ်းၶိူဝ်းၶဝ်ႈႁႃလႅင်းႁိူဝ်ႈပၢႆးပၺ်ၺႃ

ၵူၼ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်း မိူင်းသၼ်လွႆၼႆႉ တိုဝ်ႉတၢင်းႁဵၼ်းပၢႆးပၺ်ၺႃ တိုၵ်ႉမီးဢႄႇႁႅင်းၼႃႇလႄႈ ၵူၼ်းဢၢၼ်ႇလႆႈတႅမ်ႈလႆႈ တိုၵ်ႉမီးဢႄႇ။ တီႈဢၼ်ပၢႆးပၺ်ၺႃ ဢမ်ႇတဵမ်ထူၼ်ႈၼၼ်ႉ သုၼ်ႇလႆႈလႄႈ ၵၢၼ်ဝၢၼ်ႈမိူင်း ၵၢၼ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၵေႃႈဢမ်ႇတဵမ်ထူၼ်ႈ။ ၼႂ်းဝၼ်းမိူဝ်းၼႃႈ  ၼင်ႇႁိုဝ်ဝၢၼ်ႈမိူင်းလႄႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸဝ်ႈၵဝ်ႇတေၶိုၼ်ႈယႂ်ႇၶိုတ်းၵၢပ်ႈပဵင်းမိူင်းလုမ်ႈၾႃႉၼႆႉ တၵ်းလႆႈယုၵ်ႉမုၼ်းပၢႆးပၺ်ၺႃပိုၼ်ႉတီႈ။ လုင်းၸၢႆးလူင် ၼေႃႇၽူႈတႅၼ်းပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် သၽႃးၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၶဵတ်ႇလိူၵ်ႈတင်ႈမၢႆ 3   ၵေႃႈလၢတ်ႈဝႃႈ  မီးယိူင်းဢၢၼ်း တေသိူဝ်ႇတၢင်း ပၢႆးပၺ်ၺႃပၼ် ၵူၼ်းၼုမ်ႇ...

ပီၼႆႉ လုၵ်ႈႁဵၼ်း မိူင်းတႆး ဢွင်ႇပူၼ်ႉ ၸၼ်ႉ 10 ဢေႇ လိူဝ်တၢင်ႇပီ

ပီၼႆႉ ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး လုၵ်ႈႁဵၼ်းဢၼ်ဢွင်ႇပူၼ်ႉၸၼ်ႉ 10 လူတ်းယွမ်းလူင်းလိူဝ်ပီၵၢႆတႄႉတႄႉ ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇပၢႆးပၺႃႇ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းတႆးလၢတ်ႈ။ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇသဵၼ်ႈၸိုဝ်ႈလုၵ်ႈႁဵၼ်း ဢွင်ႇပူၼ်ႉၸၼ်ႉ 10 (ပီ 2019-2020 ) မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 9/8/2020။ ပီၼႆႉၵူၼ်းတွပ်ႇလိၵ်ႈၸၼ်ႉ 10 ပတ်းပိုၼ်ႉမိူင်းတႆး မီး  6 မိုၼ်ႇပၢႆ။ ဢၼ်ဢွင်ႇပူၼ်ႉၸၼ်ႉ 10 မီး မိုၼ်ႇပၢႆၵူၺ်း၊...

ႁူင်းႁဵၼ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈတေတႄႇပိုတ်ႇၼႂ်းလိူၼ်ထူၼ်ႈ 7

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇပၢႆးပၺ်ၺႃ ဢုပ်ႇၵုမ်တူၵ်းလူင်းၵၼ်ဝႃႈ တေပိုတ်ႇႁူင်းႁဵၼ်းၶိုၼ်းၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 21/7/2020 ၼႆႉဝႃႈၼႆ။ ၻွၵ်ႊၻိူဝ်ႊ တိၼ်ႇမွင်ႇဝိၼ်း ၵႅမ်ၽူႈၸိသင်ႇ ႁွင်ႈၵၢၼ်ပၢႆးပၺ်ၺႃၸၼ်ႉငဝ်ႈ ပိုတ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ- ယူႇတီႈၶွမ်ႊမတီႊငဝ်ႈငုၼ်းသေ မီးၶေႃႈၸိသင်ႇလူင်းမႃးဝႃႈ ႁႂ်ႈပိုတ်ႇႁူင်းႁဵၼ်းဝၼ်းတီႈ 21/7/2020 ။ တေတႄႇပိုတ်ႇလုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁဵၼ်းၸၼ်ႉသုင်ဢွၼ်တၢင်း။ တႃႇၸတ်းပွင်ပၼ်လွင်ႈယူႇႁၢင်ႇၵၼ်တေသၢင်ႇထုၵ်ႇ။ ယွၼ်ႉဝႃႈ ႁူဝ်ၵူၼ်းလုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉသုင်ၼႆႉမၼ်းဢႄႇလိူဝ်လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉငဝ်ႈ- ဝႃႈၼႆ။ တွၼ်ႈတႃႇမၢႆမီႈတၢင်းႁူင်းႁဵၼ်းတေလႆႈၸွမ်းၼၼ်ႉတႄႉ တေၶိုၼ်းပိုၼ်ၽၢဝ်ႇထႅင်ႈၵမ်းၼိုင်ႈ၊ ယူႇတီႈႁူင်းႁဵၼ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ပႃးၸဵမ်ႁူင်းႁဵၼ်းၵျွင်းမုၼ်ၸဝ်ႈ တေလႆႈၸွမ်းမၢႆမီႈ။...

ၽုၵ်ႇၾင်လူင်းတိုၼ်း ၼႂ်းပၢႆးပၺ်ၺႃ

“ပၺ်ၺႃပဵၼ်ႁႅင်းမိူင်း ဢွၼ်ႁိူဝ်ႈႁိူင်းၶိုၼ်ႈယႂ်ႇ” “လိၵ်ႈလၢႆးမိူၼ်ၾႆးပိူင်း ဢွၼ်ႁိူဝ်ႈႁိူင်းၶိုၼ်ႈယႂ်ႇ” “မေႃလိၵ်ႈၸင်ႇၵေႃႉၸၢႆး လၢႆးလီၸင်ႇပေႉပိူၼ်ႈ” “သၢႆၸႂ်ၶိူဝ်းပဵၼ်လိၵ်ႈ ၸၢႆးယိင်းႁိၵ်ႈသွၼ်ဢၢၼ်ႇ” ပေႃးမႃးတူၺ်းၶေႃႈၵႂၢမ်းၵူၼ်းထဝ်ႈၶဝ် သင်ႇသွၼ်လၢတ်ႈၸႃ မႃးၸိူဝ်းၼႆႉၸိုင် လၢတ်ႈလႆႈႁတ်းႁတ်းဝႃႈ တႆးႁဝ်းၼႆႉ တိုၼ်းပၼ်ႁႅင်းပၢႆးပၺ်ၺႃ၊ တိုၼ်းဝႆႉၵႃႈၶၼ် ပၢႆးပၺ်ၺႃ၊ တိုၼ်းတိုၵ်းသူၼ်း လုၵ်ႈလၢင်း လၢၼ်လိၼ် ႁႂ်ႈႁဵၼ်းသွၼ် ဢဝ်တၢင်းႁူႉ တၢင်းမေႃ ပၢႆးပၺ်ၺႃမႃးယူႇ။ ၼႂ်းဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ၵူၼ်းလူင်တႆးႁဝ်းၶဝ် လၢႆလၢႆၸဝ်ႈ ၸဵမ်ဢဝ်ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်ၵၢၼ်မိူင်း၊ ၽူႈဢွၼ် ႁူဝ်ၵၢၼ်သိုၵ်း၊...

Latest news

- Advertisement -spot_img