Saturday, June 15, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ငဝ်ႈငုၼ်းဝၢၼ်ႈႁႆး

ၵေႃပူၵ်းပွင် ၵူၼ်းၼုမ်ႇၸိုင်ႈတႆး ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ပွႆး ၶွပ်ႈတဵမ် 12 ပီ

ဝၼ်းတီႈ 25/12/2023 ယူႇတီႈ ၵေႃပူၵ်းပွင် ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၸိုင်ႈတႆး SSYCBC ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ပွႆး ၶွပ်ႈတဵမ် 12 ပီလႄႈ ပၢင် ၵိၼ်ၶဝ်ႈ သုၼ်လီ တင်းမေႃသွၼ် တီႈလုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇ ဢွင်ႈတီႈ ၵုၼ်ႁိူဝ်းၶမ်း ငဝ်ႈငုၼ်းဝၢၼ်ႈႁႆး SSPP ၼႆယဝ်ႉ။ ၼႂ်းပၢင်ပွႆး ၶွပ်ႈတဵမ် 12 ပီ...

SSPP ၸတ်းႁဵတ်းမၢႆတွင်း ဝၼ်းၶွပ်ႈၶူပ်ႇ 50 ပီတဵမ်

ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး ၸတ်းႁဵတ်းမၢႆတွင်းဝၼ်းၵိူတ်ႇၶွပ်ႇၶူပ်ႇ 50 ပီတဵမ် ပီၵွၼ်းၶမ်း တီႈငဝ်ႈငုၼ်း ဝၢၼ်ႈႁႆး ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 16/8/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 8 မူင်း ထိုင် 10 မူင်းၵၢင်ၼႂ် ၶၢဝ်းတၢင်း 2 ၸူဝ်ႈမူင်း   ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈ တႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA...

SSPP ဢဝ်ၵူၼ်းၼမ်ႉလၼ်ႈ 4 ၵေႃႉ သူင်ႇငဝ်ႈငုၼ်းဝၢၼ်ႈႁႆး

ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းဝဵင်းၼမ်ႉလၼ်ႈ 4 ၵေႃႉ ၺႃး SSPP ႁွင်ႉၵႂႃႇ တီႈငဝ်ႈငုၼ်း ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းႁိူၼ်းမႆႈၸႂ် ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 8/6/2021 သိုၵ်း SSPP ႁွင်ႉၵူၼ်းမၢၼ်ႈလီႈ 3 ၵေႃႉလႄႈ  ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၶၢႆးမွၼ် 1 ၵေႃႉ ၵႂႃႇ တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ်ပႆႇပွၵ်ႈၶိုၼ်း။ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၼမ်ႉလၼ်ႈ ၵေႃႉၼိုင်ႈ...

SSPP ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ၵႅဝ်ႈ ဝၼ်းၵိူတ်ႇလၢႆးလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸိုင်ႈတႆး ၶွပ်ႈၶူပ်ႇ 63 ပီ

SSPP/ SSA ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ၵႅဝ်ႈ ႁပ်ႉႁူမ်ၸူမ်းတွၼ်ႈဝၼ်းၵိူတ်ႇလၢႆးလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ ယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၸိုင်ႈတႆး ၶွပ်ႈထူၼ်ႈ 63 ပီ တီႈငဝ်ႈငုၼ်းဝၢၼ်ႈႁႆး ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 21/5/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 7 မူင်း ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင် ၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉ သိုၵ်း ၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၸတ်းႁဵတ်း...

SSPP ႁၢမ်ႈၵူၼ်းသိုၵ်းၶဝ်ႈၸမ်ႁူင်းတွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ်ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၵုမ်းၵမ်

တွၼ်ႈတႃႇ ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ပေႃးတေပဵၼ်ထမ်း မီးလွင်ႈၽဵင်ႇပဵင်းၼႆသေ SSPP ႁၢမ်ႈၵူၼ်းသိုၵ်းၵူႈၵေႃႉ ၶဝ်ႈၸမ် ႁူင်းတွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ်   ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဢၼ်ၵုမ်းၵမ်ဝႆႉ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈၽုၵ်ႈ ဝၼ်းတီႈ 8/11/2020 လိူၼ် 11 လွင်ႈ 8 ၶမ်ႈ ဝၼ်းတိတ်ႉ ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 6 မူင်း ထိုင်...

SSPP/SSA ဝၢၼ်ႈႁႆး တင်ႈၵဵတ်ႉ ၶဵင်ႈၶႅင် ၵူတ်ႇထတ်းတၢင်းပဵၼ် ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19

ငဝ်ႈငုၼ်း ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၶဵင်ႈၶႅင်လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ ၵူတ်ႇထတ်းပၢႆးယူႇလီၵူၼ်းမိူင်း ၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်း ၶဝ်ႈဢွၵ်ႇ ငဝ်ႈငုၼ်း ဝၢၼ်ႈႁႆး ၵူႈသဵၼ်ႈၵူႈသၢႆ ပိူဝ်ႈတႃႇၵႅတ်ႇၵင်ႈတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19။ တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၽႄႈ ၸပ်းၵၼ်ပတ်းပိုၼ်ႉမိူင်း ၼိုင်ႈဝၼ်း လၢမ်းၶိုၼ်ႈ ၼပ်ႉႁူဝ်ပၢၵ်ႇၵေႃႉလႄႈ တႃႇႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ၵူၼ်းသိုၵ်း ၵႆယၢၼ်တၢင်းပဵၼ်ၼႆသေ...

ဝၼ်းလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ ၶွပ်ႈတဵမ် 62 ပီ လႄႈ ၵၢပ်ႈၵႃႇလ ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19

ၼႂ်းလိူၼ်မေႊၼႆႉ ပိူင်ပဵၼ်ၶိုၵ်ႉတွၼ်းၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး ဢၼ်ၵိူတ်ႇၶိုၼ်ႈမႃး ယွၼ်ႉငဝ်းလၢႆးၵၢၼ်သိုၵ်း ၵၢၼ်မိူင်းၼႂ်းမိူင်း ပူၼ်ႉမႃးၶၢဝ်းတၢင်း 62 ပီၼၼ်ႉ ၼႂ်းၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းတႆး ၵူၼ်းမိူင်းတႆး ၽႂ်ၽႂ်ၵေႃႈ ႁူႉၸၵ်းၵၼ်ဝႃႈ ပဵၼ်ဝၼ်းလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ ယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸိုင်ႈတႆး မေႊ 21 ဝၼ်း ၼႆၵၼ်ယဝ်ႉ။ ဝၼ်းလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉၼႆႉ တႄႇမႃးမိူဝ်ႈပီ 1958 လိူၼ်မေႊ 21 ဝၼ်းသေ...

Latest news

- Advertisement -spot_img