Thursday, July 18, 2024

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ၵျွၵ်ႉမႄး မႆႈၸႂ်ထႃႈ လွင်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉပွၵ်ႈႁိူၼ်း ၼႂ်းလိူၼ်ၼႆႉ

Must read

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ပႆႇတူဝ်ႈတၼ်း တႃႇပွၵ်ႈႁိူၼ်း ၸွမ်းၼင်ႇ သိုၵ်းမၢၼ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ   ယွၼ်ႉၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ၊  သင်တေသိုပ်ႇယူႇ ထႅင်ႈသမ်ႉ ဢမ်ႇမီးတီႈယူႇတၼ်းသဝ်း ပဵၼ်ဢၼ်မႆႈၸႂ်လူင်ႈၼႃႈႁၢဝ်းႁႅင်း။

Photo: ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး

ပေႃးလိူၼ်ဢွၵ်ႊထိူဝ်ႊပိူဝ်ႊၼႆႉသဵင်ႈ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း ၸႂ်ႉၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ဢၼ်ပၢႆႈမႃး သွၼ်ႈယူႇဝႆႉ တီႈၵေႃ လိၵ်ႈလၢႆး၊ ဢိူင်ႇမိူင်းတၢင်ႈလႄႈ ၵိင်ႇၽႄၸႄႈဝဵင်းမိူင်းငေႃႉ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ ႁႂ်ႈဢွၼ်ၵၼ် ပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်းယေးၽႂ်မၼ်း တင်းမူတ်း၊  တႃႇၵူၼ်းပၢႆႈ ၽေးတႄႉ ဢွၼ်ၵၼ်မႆႈၸႂ်ထႃႈ တေသိုပ်ႇယူႇၵေႃႈ ဢမ်ႇလႆႈ၊ တေပွၵ်ႈ မိူဝ်းၵေႃႈ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ၊  တေၶၢႆႉၵႂႃႇၶၢတ်ႈယူႇတၢင်ႇတီႈၼႆၵေႃႈ ဢမ်ႇမီးငိုၼ်းတွင်း၊ ပဵၼ်ဢၼ်ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၶမ်ၸႂ် ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ။

- Subscription -

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “မိူဝ်ႈလိူၼ်ပူၼ်ႉ ၶဝ်မႃး လၢတ်ႈ လိူၼ်ဢွၵ်ႊ ထိူဝ်ႊပိူဝ်ႊၼႆႉသဵင်ႈ တေလႆႈဢွၼ်ၵၼ်ပွၵ်ႈမိူဝ်းမူတ်း ၶဝ်လၢတ်ႈဝႆႉၵႂၢမ်း 3 ၶေႃႈ။ တေပွၵ်ႈမိူဝ်းႁိူၼ်းႁႃႉ ဢမ်ႇၼၼ် တေၵႂႃႇ ၶၢတ်ႈ ႁိူၼ်းယူႇတၢင်းၼွၵ်ႈ ဢမ်ႇၼၼ် တေၵႂႃႇယူႇ ၸွမ်းႁိူၼ်းယေး ပီႈၼွင်ႉ ၸိူဝ်းၼႆႉ ၶဝ်မႃးဝႃႈၸိူင်ႉၼႆသေ ပွၵ်ႈမိူဝ်း။ ဢိင် ၼိူဝ် လွင်ႈၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈ ဢမ်ႇၸၢင်ႈႁဵတ်းႁိုဝ်။ တီႈဝၢၼ်ႈတီႈႁိူၼ်းႁဝ်းၶႃႈၵေႃႈ ပဵၼ်ႁိုဝ်မီးႁိုဝ် မီးၽႂ်ယူႇၵေႃႈ ဢမ်ႇႁူႉ ႁဝ်းၶႃႈ ဢမ်ႇ လႆႈမိူဝ်းတေၸမ်ပီယဝ်ႉ။ ပေႃးႁဝ်းၶႃႈ မိူဝ်းၵႂႃႇ ႁိူၼ်းယေးလူႉၵွႆယဝ်ႉ တေၵႂႃႇယူႇၵၼ်တီႈလႂ် ပဵၼ်ဢၼ်မႆႈၸႂ်ဝႆႉၶႃႈ ဢေႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

ၵမ်းၼႆႉ သင်ဝႃႈ ၵႂႃႇၶၢတ်ႈယူႇႁိူၼ်းတၢင်းၼွၵ်ႈၼႆၸိုင် တေႁဵတ်းႁိုဝ် ငိုၼ်းတွင်းၵေႃႈ ဢမ်ႇမီး လွင်ႈၵိၼ်ယႅမ်ႉ ၵႃႈၼမ်ႉၵႃႈၾႆး ၸႃႉၵႂႃႇ ၸိူင်ႉၼႆႉလူး တေႁဵတ်းႁိုဝ် ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးလၢတ်ႈ။

“သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ လိူၼ်ဢွၵ်ႊထိူဝ်ႊပိူဝ်ႊၼႆႉသဵင်ႈ လႆႈၵႂႃႇၶၢတ်ႈႁိူၼ်းယေးတႄႉၼႆၸိုင် ပဵၼ်ဢၼ်မႆႈၸႂ်ႁႅင်း တႄႉဢေႃႈ။  လွင်ႈၵႃႈ ႁိူၼ်း၊ ၵႃႈၵိၼ်ယႅမ်ႉ၊ ၵႃႈၾႆးၾႃႉ၊ ၵႃႈထၢၼ်ႇ၊ ၵႃႈၽိုၼ်း  ၸိူဝ်းၼႆႉ ၵႃႈၶိုၼ်ႈ ၵူႈလွင်ႈလႄႈ ငိုၼ်းတွင်းၵေႃႈ ဢမ်ႇမီး။ တေ သိုပ်ႇယူႇၵႂႃႇၵေႃႈ ဢမ်ႇၸၢင်ႈ၊ တေသုတ်ႉႁူၼ်လင်ၵေႃႈ ဢမ်ႇၸၢင်ႈ မိူၼ်ၸိူင်ႉၼင်ႇဝႃႈ သဵၼ်ႈတၢင်းၼႆႉ မၼ်းတိူၵ်ႈတၼ်ဝႆႉ မူတ်းယဝ်ႉ တေၵႂႃႇယူႇတီႈလႂ် ဢွၼ်ၵၼ်ဝူၼ်ႉၵႂင်ဝႆႉတႄႉၶႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

ပီ 2021   RCSS တင်း ၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ TNLA, SSPP ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ႁၢဝ်ႈ ႁႅင်း ၊ ၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸိူဝ်း ယူႇတၢင်းၸဵင်ႇႁွင်ႇဝၼ်းတူၵ်း ဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး တႃႇ 28  ဝၢၼ်ႈ ၊ ႁူဝ်ၵူၼ်း 5 ႁဵင်ပၢႆ လႆႈပၢႆႈယၢၼ် ႁိူၼ်းယေးတီႈယူႇ တေႃႇထိုင် ယၢမ်းလဵဝ် ပႆႇလႆႈပွၵ်ႈႁိူၼ်းယေးၶိုၼ်း။

မိူၼ်ၼင်ႇ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းတၢင်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ၸိူဝ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ သင်ႇႁႂ်ႈပွၵ်ႈၶိုၼ်းဝၢၼ်ႈဝဵင်း ၸဝ်ႈ ၵဝ်ႇၵၼ် တင်းမူတ်း ၼႂ်းလိူၼ်ဢွၵ်ႊထိူဝ်ႊပိူဝ်ႊၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း