Saturday, May 25, 2024

ၵူၼ်းၼုမ်ႇမိူင်းမိတ်ႈပၢႆႈ ယွၼ်ႉမီးၶၢဝ်ႇဝႃႈၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈတေၵဵပ်းသိုၵ်းမႂ်ႇ

Must read

မီးၶၢဝ်ႇဝႃႈ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၸၢဝ်းၶိူဝ်းဢၼ်တူင်ႉၼိုင်ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ တေၵဵပ်းသိုၵ်းမႂ်ႇၼႆလႄႈ ၵူၼ်းၼုမ်ႇမိူင်းမိတ်ႈ  ပၢႆႈၵႂႃႇ မိူင်းထႆးမိူင်းၶႄႇ ၊ ၵိုတ်းၵူၼ်းထဝ်ႈ ပႂ်ႉႁိူၼ်းၵူၺ်း ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈလၢတ်ႈ။

ပၢႆႉဝဵင်းမိူင်းမိတ်ႈ

ၼႂ်းလိူၼ်ဢေႊပရိူဝ်ႊတင်း လိူၼ်မေႊ 2022 ၼႆႉ SSPP, TNLA ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၸၢဝ်းၶိူဝ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ႁွင်ႉၵူၼ်းလူင်ဝၢၼ်ႈ/ ဢိူင်ႇ ၸွမ်းဝၢၼ်ႈၼွၵ်ႈ ၼႃး ပၢင်ႇ သၢပ်ႇဝဵင်းမိူင်းမိတ်ႈ ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇသေလၢတ်ႈ ၼိုင်ႈဝၢၼ်ႈလႂ် တေလႆႈပၼ် ၵူၼ်းတႃႇႁဵတ်းသိုၵ်း 30 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ၵူၼ်းမိူင်းမိတ်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၵူၼ်းၼုမ်ႇပိုၼ်ႉတီႈ ငိၼ်းၶၢဝ်ႇဝႃႈ တေမႃးၵဵပ်းသိုၵ်းၼႆလႄႈ ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈၵႂႃႇမိူင်းထႆး မိူင်းၶႄႇ မူတ်းယဝ်ႉၶႃႈဢေႃႈ။ မိူဝ်ႈလဵဝ် ၵိုတ်းၵူတ်းထဝ်ႈပႂ်ႉႁိူၼ်းၵူၺ်းၶႃႈ။ ဢၼ်ယွၼ်းမႃးၼႆႉ ပဵၼ်သိုၵ်းဝၢၼ်ႈႁႆးၶႃႈဢေႃႈ။ မိူဝ်ႈတႄႇမၼ်းတႄႉ ၶဝ်ႁွင်ႉ ဢဝ်ၵူၼ်းလူင်တီႈၼႂ်းဝၢၼ်ႈ ၶိုၼ်ႈပၢင်ၵုမ်သေဝႃႈ ၼိုင်ႈဝၢၼ်ႈလႂ်တေလႆႈပၼ်ၵူၼ်းတႃႇ 30 ၵေႃႉၼႆၶႃႈဢေႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

 ၵူၼ်းလူင်ဝၢၼ်ႈဢၼ်ၺႃးႁွင်ႉၵႂႃႇၼၼ်ႉ ပဵၼ်ဝၢၼ်ႈတႆး ၸွမ်းဝၢၼ်ႈၼွၵ်ႈၼႃးပၢင်ႇလႄႈ သၢပ်ႇဝဵင်း  ။ ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ဢၼ်ပၢႆႈၵႂႃႇ မိူင်းထႆးမိူင်းၶႄႇ မီးၵူႈဝၼ်း၊ ပဵၼ်ၵူၼ်းၼုမ်ႇၽူႈၸၢႆးတင်းၽူႈယိင်း။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉ ၸဝ်ႈသိုၵ်း ၸၢႆးသူႉ ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ SSPP လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “လွင်ႈၵဵပ်းသိုၵ်းတႄႉ ၵဵပ်း ၵူႈၸႄႈဝဵင်းယူႇၶႃႈ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ၵဵပ်းၼႆၵေႃႈ မၼ်းတေၵဵပ်းၸွမ်းပိူင်သိုၵ်းႁဝ်းၶႃႈမီးၵူၺ်း။ ပေႃးမီးသွင်ၸၢႆး သၢမ်ၸၢႆးၼႆ  ႁွင်ႉၸၢႆးၼိုင်ႈ ၸိူင်ႉၼၼ်ၵူၺ်း။ ဢမ်ႇၸႂ်ႈဝႃႈ မီးလၢႆၵေႃႉၵေႃႈဢဝ်မူတ်းမူတ်း ၸိူင်ႉၼၼ် ဢမ်ႇၸႂ်ႈၶႃႈ။ ၵဵပ်းတႄႉ ၵဵပ်းၽဵင်ႇၵၼ်ၶႃႈ ၼႂ်းၼႃႈတီႈပွတ်းႁွင်ႇတင်းသဵင်ႈ ၊ လွင်ႈၵဵပ်းသိုၵ်းၼႆႉ တႃႇႁၢပ်ႇထၢမ်း ၵၢၼ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈဝၢၼ်ႈမိူင်းႁဝ်းၶႃႈၵႂႃႇၵူၺ်း”- ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းမိတ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇၼႆႉ မီးဝႆႉ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ မိူၼ်ၼင်ႇ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ၊ သိုၵ်းၶၢင် KIA ၊ သိုၵ်းတဢၢင်း TNLA လႄႈ သိုၵ်းဝၢၼ်ႈႁႆး SSPP ၸိူဝ်းၼႆႉ။ ယၢမ်းလဵဝ်ဢမ်ႇၵႃးသိုၵ်း SSPP ၸုမ်းလဵဝ်ၵူၺ်း ဢၼ်ပဵၼ် သိုၵ်းတဢၢင်းလႄႈသိုၵ်းၶၢင်ၵေႃႈ ၵဵပ်းၵူၼ်းသိုၵ်းမႂ်ႇမိူၼ်ၵၼ်။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း