Saturday, July 20, 2024

ၵူၼ်းမိူင်းၼမ်ႉတူႈၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်သူၼ် ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ မၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆၶိူဝ်းယႂ်း

Must read

ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ပိုၼ်ႉတီႈဢၼ်မီးသိုၵ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းတူင်ႉၼိုင်ၵႂႃႇမႃးသေၵႆႉၵႆႉပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်ၼၼ်ႉ ၵူၼ်းမိူင်းၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်သူၼ် ၵႆႉၵႆႉ ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇမႅင်းၾင်လိၼ်တႅၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇ သေမၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆ ၊ ၵူၼ်းမိူင်းဢမ်ႇၸၢင်ႈၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်တိူၵ်ႇႁႆႈလွၵ်းၼႃးလႆႈလွတ်ႈလႅဝ်း။

 ဝၼ်းတီႈ 16/5/2021 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း မွၵ်ႈ 12 မူင်း  ၸၢႆးသၢၼ်း ဢႃယု 35 ပီ လႄႈမေးၼၢင်းမၼ်း ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈပၢင်လူင် ၵႂႃႇႁဵတ်းသူၼ် တၢင်းဝၢၼ်ႈၼမ်ႉမၢဝ်း ဢၼ်မီးၾၢႆႇတူၵ်းဝၢၼ်ႈပၢင်လူင်၊ ၾၢႆႇႁွင်ႇဝၢၼ်ႈယေႇဢူဝ်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ ။ ၵႂႃႇ ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇ  တႅၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇ ၸၢႆးသၢၼ်းလူႉတၢႆထင်တီႈ ၊ မေးၼၢင်းမၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်း ။

- Subscription -

ၵူၼ်း  ၼမ်ႉတူႈ ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၸႂ်ႈၶႃႈဢေႃႈ ၶႃသွင်ၵေႃႉၽူဝ်းမေး ၵႂႃႇႁဵတ်းသူၼ်ယဝ်ႉၵႂႃႇႁႃၵႂၢႆး ၶဝ် တၢင်းတူၵ်းဝၢၼ်ႈ ၼမ်ႉမၢဝ်းၼၼ်ႉ လႆႈၽႃႇၺႃးမၢၵ်ႇဢၼ်ၸုမ်းဢူၺ်းလီ ၶဝ်ၵၢင်ဝႆႉ။ ၵေႃႉပဵၼ်ၽူႈၸၢႆးၼၼ်ႉတႄႉ တၢႆထင်တီႈၵႂႃႇၵမ်းလဵဝ်ၶႃႈဢေႃႈ”-  ဝႃႈၼႆ။

မေးၸၢႆးသၢၼ်း ၸိုဝ်ႈႁွင်ႉ ဢေးၼၢင်းၼၼ်ႉတႄႉ  ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတိူဝ်ႉၸွမ်း ၶႅၼ်မိုဝ်းဢိတ်း ဢွတ်း ဢမ်ႇထိုင်တီႈလႆႈမႆႈၸႂ် ၵူၼ်း ၼမ်ႉတူႈ သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

ၸၢႆးသၢၼ်းတင်း ဢေးၼၢင်း သွင်ၽူဝ်မေးၼႆႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈပၢင်လူင်။   ၸၢႆးသၢၼ်း ပဵၼ်လုၵ်ႈၸၢႆးလုင်းဝိလႄႈ ပႃႈၼူႉ ၊ ပဵၼ်ၵူၼ်းၸႃႇတိ ဝၢၼ်ႈလီလူႉ ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉသၼ်ႇ မႃးၶိုၼ်ႈၶူၺ် တီႈဝၢၼ်ႈပၢင်လူင်  ။

ၼၢင်းပၢင်ႇ ၵူၼ်းၼမ်ႉတူႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ -“ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈသမ်ႉပေႃးဢမ်ႇလႆႈယူႇလီၸႂ်ၶႃႈ။ လႆႈပၢႆႈၽေးသိုၵ်းယူႇတင်းပီတင်းလိူၼ်။ ဢမ်ႇၸၢင်ႈႁဵတ်းၵိၼ်ၵၢၼ်ႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉ။ ပေႃးဢမ်ႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵေႃႈ သမ်ႉၽင်မၢၵ်ႇမႅင်းဝႆႉ။ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်းသမ်ႉၵႂႃႇယဵပ်ႇၺႃး။ ၵူၼ်းမိူင်းၵူၺ်းၼင်ႇၵဝ်ႇသမ်ႉလႆႈတၢႆထႅင်ႈ။  ၵူၼ်းမိူင်းၵူၺ်းၶႃႈယဝ်ႈၺႃးၶီႈသူမ်ႈမၼ်းယူႇတိၵ်းတိၵ်း ” – ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 9/5/2021 ယၢမ်းဝၢႆးႁူဝ်ၶမ်ႈ မွၵ်ႈ 5 မူင်းၼၼ်ႉၵေႃႈ ၸၢႆးဢၢႆႈတႄႉ ဢႃယု 21 ပီ ၵႂႃႇထႆသူၼ် ဢၼ်မီးၾၢႆႇ တူၵ်းဝၢၼ်ႈသၢမ်ၶႃ ယၢၼ်ဝၢၼ်ႈမွၵ်ႈၼိုင်ႈလၵ်းပၢႆ ၼႂ်းဢိူင်ႇမိူင်းမူႉ ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ ၸႄႈတွၼ်ႈၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းႁွင်ႇ မၼ်းၸၢႆး ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇၾင်လိၼ် လုၵ်ႈၼိုင်ႈတႅၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇသေ လႆႈလူႉတၢႆ ထင်တီႈၼင်ႇၵဝ်ႇ။

ၸုမ်းၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးလႄႈၸုမ်းတူင်ႉၼိုင်တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းပွတ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈလၢတ်ႈဝႃႈ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၵိုတ်းယိုဝ်းၵၼ် ။ သင်ဢမ်ႇၵိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်လႆႈၵေႃႈ ႁႂ်ႈၵႂႃႇယိုဝ်းၵၼ်ၵႆၵႆၼႂ်းထိူၼ်ႇတီႈတေဢမ်ႇတုမ်ႉတိူဝ်ႉၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ၼွၵ်ႈလိူဝ်ၼၼ်ႉ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 17/5/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ၸဝ်ႉ မွၵ်ႈ 5 မူင်း သိုၵ်း RCSS တင်း သိုၵ်း TNLA, SSPP ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်တီႈဝၢၼ်ႈပၢင်ႁၢတ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈထႅင်ႈ ႁၢဝ်ႈႁႅင်း  ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း