Friday, July 19, 2024

ၵူၼ်းၸုမ်းၼိုင်ႈဢွၵ်ႇမႃးၼႄၵၢင်ၸႂ်ၵမ်ႉထႅမ်သိုၵ်းတီႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ

Must read

မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းတီႈ 23/2/2021 မီးၵူၼ်းၸုမ်းၼိုင်ႈ ဢွၵ်ႇမႃးၼႄၵၢင်ၸႂ်ၵၢင်ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၵမ်ႉထႅမ်ၶွင်ႊသီႊ သိုၵ်းဢၼ်ယိုတ်းဢႃႇၼႃႇဝၢၼ်ႈမိူင်း။

ၵူၼ်းၼႄၵၢင်ၸႂ်ၵမ်ႉထႅမ်ၶွင်ႊသီႊသိုၵ်းယိုတ်းဢႃႇၼႃႇ မိူဝ်ႈၼႆႉ တီႈလႃႈသဵဝ်ႈ

တင်ႈဢဝ်ၵၢင်ဝၼ်းတဵင်ႈပၢႆတေႃႇထိုင် မွၵ်ႈ 2 မူင်း  မီးၵူၼ်းၸုမ်းၼိုင်ႈဢဵၼ်ႁႅင်းမွၵ်ႈ 500 ၶွၼ်ႈၵၼ်တီႈပွၵ်ႉ 1 သေပႆ တၢင်း ၼႄၵၢင်ၸႂ်။

- Subscription -

ၵူၼ်းၵႃႉလႃႈသဵဝ်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ- “ပဵၼ်ၶႄႇၵမ်ႈၼမ်ၶႃႈယဝ်ႈ။ ၶႄႇၼိူဝ်လွႆပုၼ်ႉၶႃႈၼေႈ။ မၢင်ၵေႃႉယင်းဢမ်ႇမေႃလၢတ်ႈၵႂၢမ်းမၢၼ်ႈ ၵႂၢမ်းတႆးလူးၵွၼ်ႇ။ ယဝ်ႉၵေႃႈပဵၼ်ၵူၼ်းထဝ်ႈလႄႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၵမ်ႈၼမ်။လႅပ်ႈတေၶဝ်ဢမ်ႇပႆတၢင်းၵႆၼႃ။ ၶဝ်မႃးၸုၵ်းၶဝ်ႈထႅဝ်ၵၼ်တီႈႁူင်းႁဵၼ်း ဢ-မ-ၵ 6 ၼၼ်ႉႁေ ပႆတၢင်းႁေဢိတ်းၼိုင်ႈႁေ။ ထၢႆႇႁၢင်ႈဝီႊတီႊဢူဝ်ႊသေဢိတ်းၼိုင်ႈႁေ ၶိုၼ်းၶီႇၵႃးမိူဝ်းၵႂႃႇၶႃႈၼေႈ။ ”- ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းၸိူဝ်းၼႆႉ လုၵ်ႉတၢင်းမၢၼ်ႈၼႃး ၊ ႁူဝ်ပိုၵ်ႉ၊ ၵွင်းၶႃး ၸိူဝ်းၼႆႉမႃး ၵူၼ်းလႃႈသဵဝ်ႈလၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ ။

ၵူၼ်းတၢင်းဝၢၼ်ႈႁၢတ်ႇၵႃ ၊ ႁူးမူၼ်ႈ ၊ ဝၢၼ်ႈပုင်ႇၶဝ်လၢတ်ႈဝႃႈ ၼႂ်ၼႆႉမီးသိုၵ်းလႄႈၵၢင်ႉၵႄႇ လွမ်လွမ်ၶဝ်ႈမႃးလၢတ်ႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈႁႂ်ႈၵႂႃႇၵမ်ႉထႅမ်ၼႄၵၢင်ၸႂ်။

ၵူၼ်းၼႄၵၢင်ၸႂ်ၵမ်ႉထႅမ်ၶွင်ႊသီႊသိုၵ်းယိုတ်းဢႃႇၼႃႇ မိူဝ်ႈၼႆႉ တီႈလႃႈသဵဝ်ႈ

ၼၢင်းယိင်းဢႃယု 50 ပၢႆၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၶဝ်မႃးလၢတ်ႈၵၢင်ၼႂ်ၸဝ်ႉၼႆႉ ၽႂ်ၶႆႈၵႂႃႇပႆၵေႃႈ ႁႂ်ႈၵႂႃႇ။ တေလဵင်ႉၶဝ်ႈၼိုင်ႈတႃႇလႄႈ တေပၼ်ငိုၼ်း ၵေႃႉ 5000 ပျႃးၼႆဝႃႇ ။ ဝၢၼ်ႈႁဝ်းတႄႉ ဢမ်ႇမီးၽႂ်ၵႂႃႇၶႃႈလူင်။ ၵမ်ႈၽွင်ႈယင်းငိၼ်းဝႃႈလႆႈပဵၼ်မိုၼ်ႇၸိူဝ်းၼႆႉလူးၵွၼ်ႇၼႆဢေႃႈ ” – ဝႃႈၼႆ။

ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉၵေႃႈ ၵူၼ်းဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၾၢႆႇသၢၼ်ၶတ်းသိုၵ်းယိုတ်းဢႃႇၼႃႇၵေႃႈ ဢွၵ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ်ၼင်ႇၵဝ်ႇ။ ဢွၵ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ်မွၵ်ႈ 2 ၸူဝ်ႈမူင်း သေ ပူတ်းပၢင်ပႅတ်ႈ။ မိူဝ်ႈၼႆႉတႄႉ ႁႅင်းၵူၼ်းဢမ်ႇၼမ်ပဵင်း မိူဝ်ႈဝႃး မၢႆတွင်း 2 ႁႃႈတူဝ်။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း