Saturday, July 20, 2024

ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ TNLA တင်း RCSS ၽႃႇၺႃးၵၼ် ဝၼ်းလဵဝ် ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း 3 တီႈ

Must read

သၢႆသိုၵ်း TNLA တင်း RCSS ၽႃႇၺႃးၵၼ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ ၼႂ်းဝၼ်းလဵဝ် လႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ႁၢဝ်ႈႁႅင်းထႅင်ႈ 3 တီႈ  ။

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 5/1/2021 တင်ႈဢဝ်ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် မွၵ်ႈ 6 မူင်းမႃး သိုၵ်း TNLA တင်း RCSS ၽႃႇၺႃးၵၼ်သေ လႆႈပိုတ်းယိုဝ်း ၵၼ်   ၼႂ်းၵႄႈသဵၼ်ႈတၢင်းလူင် ၼမ်ႉတူႈ – လႃႈသဵဝ်ႈ ၼႂ်း ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ ၸႄႈတွၼ်ႈၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။

- Subscription -

ၸဝ်ႈသိုၵ်း ဢုမ်ႈၶိူဝ်း ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ RCSS လၢတ်ႈဝႃႈ – “ၸႂ်ႈၶႃႈဢေႃႈ လႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၸဵမ်ၸဝ်ႉ   တေလႆႈဝႃႈၽႃႇၺႃးၵၼ်ၶႃႈဢေႃႈ။   သိုၵ်းတဢၢင်းၶဝ်ၼႆႉ ပႂ်ႉငွႆး ယိုဝ်းႁဝ်းၶႃႈယူႇသေႇသေႇၶႃႈလူင် ယွၼ်ႉၼၼ် ပၢင်တိုၵ်းၼႆႉ ၸၢင်ႈၵိူတ်ႇၶိုၼ်ႈယူႇတိၵ်းတိၵ်းၼၼ်ႉၶႃႈယဝ်ႉ”- ဝႃႈၼႆ။

တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 25/12/2020 မႃးတေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉ သိုၵ်း TNLA တင်း RCSS လႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၼႂ်းၸိုင်ႈ ပွတ်းႁွင်ႇၼၼ်ႉ ဢမ်ႇယွမ်း 20 ပွၵ်ႈယဝ်ႉ ၸဝ်ႈသိုၵ်း ဢုမ်ႈၶိူဝ်း လၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

ၼႂ်းႁွင်ႈၵၢၼ် ၶွင်ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ TNLA တႄႉ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢွၵ်ႇဝႆႉဝႃႈ – “တႄႇဢဝ် လိူၼ် ၵျႅၼ်ႊၼိဝ်ႊရီႊ 2021 မႃးတေႃႇထိုင် ယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉ လႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၸွမ်း RCSS မီး10 ပွၵ်ႈယဝ်ႉ”- ဝႃႈၼႆ။

သိုၵ်း RCSS ၼႆႉ ပဵၼ်ၸုမ်းဢၼ်လူင်းလၢႆးမိုဝ်းၵိုတ်းတိုၵ်းပတ်းပိုၼ်ႉတူဝ်ႈမိူင်း NCA ဝႆႉ ၸုမ်းၼိုင်ႈ။ လိူဝ်ၼၼ်ႉ သိုၵ်း TNLA ၵေႃႈ ႁူမ်ႈၵၼ်ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵိုတ်းတိုၵ်းၸွမ်း ၸုမ်းဢူၺ်းလီ 3 ၸုမ်း AA, MNDAA လႄႈ TNLA ၾၢႆႇလဵဝ်ထႅင်ႈ တႃႇ ၶၢဝ်းတၢင်း 2 လိူၼ် တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 1/1/2021 တေႃႇထိုင် ဝၼ်းတီႈ 28/2/2021 ဝႃႈၼႆ။  

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း