Sunday, July 21, 2024

မၢၵ်ႇလူင် တူၵ်းသႂ်ႇ ႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလင်ၼိုင်ႈ တီႈၼမ်ႉတူႈ

Must read

သဵင်ၵွင်ႈတႅၵ်ႇႁိမ်းဝၢၼ်ႈပၢင်ၶႅမ် မၢၵ်ႇလူင်တူၵ်းသႂ်ႇ ႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ လင်ၼိုင်ႈ  လူႉၵွႆၼမ်၊ မၢတ်ႇ/တၢႆတႄႉဢမ်ႇမီး ။

Image: US SA/ မၢၵ်ႇတူၵ်းသႂ်ႇႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈပၢင်ၶႅမ်

 ဝၼ်းတီႈ 2/1/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ သဵင်ၵွင်ႈတႅၵ်ႇတၢင်းၾၢႆႇၸၢၼ်းဝၢၼ်ႈပၢင်ၶႅမ် ဢိူင်ႇပၢင်ၶႅမ် ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ၊ မၢၵ်ႇလူင်လုၵ်ႈၼိုင်ႈ တူၵ်းသႂ်ႇႁိူၼ်း  လုင်းသၢင်ႇဢွင်ႇ ဝၢၼ်ႈပၢင်ၶႅမ် ႁိူၼ်းယေးလူႉၵွႆၼမ် ။

- Subscription -

လုင်းပႃႉၺၢၼ်ႇ ၵႅမ်ၶွမ်ႊမတီႊၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈၼမ်ႉတူႈ လၢတ်ႈဝႃႈ -“ၸႂ်ႈၶႃႈဢေႃႈ မၢၵ်ႇလူင်တူၵ်းသႂ်ႇ ႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈပၢင်ၶႅမ်လင်ၼိုင်ႈ။ ၶဝ်ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်။ လွင်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉၵူၼ်းဝၢၼ်ႈမၢတ်ႇၸဵပ်း လူႉ တၢႆတႄႉ ဢမ်ႇမီး မိူဝ်ႈၽွင်းၼၼ်ႉ မႅၼ်ႈၽွင်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈဝႆႉလႄႈ ဢမ်ႇတၼ်းတိူဝ်ႉၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ”- ဝႃႈၼႆ။

ယၢမ်းလဵဝ် ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈပၢႆႈၽေး လႆႈဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈၵႂႃႇသွၼ်ႈတၢင်းဢီႇၼၢႆး လႃႈသဵဝ်ႈၵေႃႈ မီးၵမ်ႈၽွင်ႈ။   ၵႂႃႇမူၵ်းဝႆႉတၢင်းမၢၼ်ႈၸၢမ်  ၵေႃႈမီး ၽွင်ႈ ဝႃႈၼႆ။

Image: US SA/ မၢၵ်ႇတူၵ်းသႂ်ႇႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈပၢင်ၶႅမ်

ၵူၼ်းဢိူင်ႇၼႃးသၢႆး လၢတ်ႈဝႃႈ – “ပၢင်တိုၵ်းတႄႉ ဢမ်ႇပဵၼ် သိုၵ်းလွႆ ယိုဝ်းၾၢႆႇလဵဝ်ၵူၺ်း။ ၶဝ်ယူႇတၢင်း ၾၢႆႇ ၸၢၼ်းဝၢၼ်ႈပၢင်ၶႅမ်သေ ယိုဝ်းၵႂႃႇၶႃႈဢေႃႈ။ မၢၵ်ႇၼၼ်ႉ တူၵ်းသႂ်ႇႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလုၵ်ႈၼိုင်ႈၶႃႈ။ ၵူၺ်းၵႃႈ လွင်ႈလူႉ သုမ်းတႄႉ ဢမ်ႇပေႃးယႂ်ႇလူင်။ တီႈၵျွင်းမုၼ်ၸဝ်ႈၵေႃႈ ၺႃးၸၢၵ်ႇၸွမ်း ၵမ်ႈၽွင်ႈဢေႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

ယၢမ်းလဵဝ် ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈပၢင်ၶႅမ်ၼႆႉ လႆႈဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ၵႂႃႇသွၼ်ႈဝႆႉတီႈ မၢၼ်ႈၸၢမ် ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈၼၼ်ႉ ႁူဝ်ၵူၼ်းတေမီး 73 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။

တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 25/12/2020 တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် သိုၵ်း RCSS တင်း TNLA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် တၢင်းၵျွၵ်ႉမႄး၊ ၼမ်ႉတူႈၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈ လႆႈပၢႆႈၽေး သိုၵ်း မီးႁူဝ်ၵူၼ်းၸမ် 1,000 ယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း