Friday, July 19, 2024

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈၼမ်ႉတူႈ ၼပ်ႉႁူဝ်ပၢၵ်ႇ ပႆႇၸၢင်ႈပွၵ်ႈႁိူၼ်းယေး

Must read

ဢိင်ၼိူဝ် သိုၵ်း TNLA တင်း RCSS ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် တၢင်းပွတ်းၼမ်ႉတူႈၼၼ်ႉသေ ၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈလႆႈဢွၼ်ၵၼ် ငိူင်ႉပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ပႆႇၸၢင်ႈပွၵ်ႈႁိူၼ်းယေး ယွၼ်ႉငဝ်းလၢႆး ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ပႆႇၼိမ်သဝ်း ဝႃႈၼႆ။

Photo Credit to Numtu Youth- ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းတီႈဝၢၼ်ႈပၢင်ၶႅမ်

ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ 21/12/2020 ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တိုၵ်ႉမီးတီႈ ၵျွင်းႁွင်ႇမၢၼ်ႈၸၢမ်  လႄႈ ပၢင်ၶႅမ် 400 ပၢႆ ပႆႇၸၢင်ႈပွၵ်ႈမိူဝ်း ၶိုၼ်းဝၢၼ်ႈၽႂ်မၼ်း ၊ ပၢင်တိုၵ်းတႄႉယဵၼ်ဝႆႉၸဵမ်မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 17/12/2020  ၼၼ်ႉသေတႃႉ ငဝ်းလၢႆးတူင်ႉၼိုင် ၵၢၼ်သိုၵ်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈသမ်ႉ ပႆႇယဵၼ် ။    

- Subscription -

လုင်းပႃႉၺၢၼ်ႇ ၵႅမ်ၶွမ်ႊမတီႊၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈၼမ်ႉတူႈ လၢတ်ႈဝႃႈ – “မိူဝ်ႈလဵဝ် ၵူၼ်းပၢႆႈၽေး  ပႆႇၸၢင်ႈ ပွၵ်ႈႁိူၼ်းယေး  တိုၵ်ႉမီးဝႆႉတီႈၵျွင်းမၢၼ်ႈၸၢမ် ႁူဝ်ၵူၼ်း 200 ပၢႆ တီႈပၢင်ၶႅမ်သမ်ႉ မွၵ်ႈ 200 ၼႆႉ။ ယွၼ်ႉငဝ်းလၢႆး ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈပႆႇယဵၼ် တၢင်းၾၢႆႇလႂ်ၵေႃႈ တိုၵ်ႉထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်းယူႇလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းၼႆႉ ဢမ်ႇႁတ်းပွၵ်ႈႁိူၼ်းယေးၵၼ်”- ဝႃႈၼႆ။

  ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ဢၼ်မႃးသွၼ်ႈဝႆႉ တီႈၵျွင်းမၢၼ်ႈၸၢမ်ၼႆႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼႃးၵေး၊ ၵုၼ်ၵျွင်း၊ ပဵင်း လူင်၊ ပဵင်း ထွၼ်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ။ လိူဝ်ၼၼ်ႉ တီႈပၢင်ၶႅမ်သမ်ႉ တေပဵၼ်ၵူၼ်းတၢင်းဝၢၼ်ႈၼမ်ႉပၢႆႇ ၊ ၵူၼ်းႁိမ်းႁွမ်း ၼႂ်းဢိူင်ႇၼႃးသၢႆး ၵမ်ႈၽွင်ႈ။ ၵမ်ႈၼမ် ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ဢၼ်ပၢႆႈမႃးၼၼ်ႉ  ပဵၼ်ပီႈၼွင်ႉၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး လုင်းပႃႉ ၺၢၼ်ႇ သိုပ်ႇ လၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

ၼွၵ်ႈလိူဝ်ၼၼ်ႉ တီႈၽဵတ်ႉပုၵ်ႉၼၢင်းၶမ်းဢေး ၽူႈတႅၼ်းသၽႃးၵူၼ်းမိူင်း ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈၵေႃႈ တႅမ်ႈတၢင်ႇဝႆႉ မိူဝ်ႈ ဝၼ်းတီႈ 19/12/2020 ပူၼ်ႉမႃးဝႃႈ တင်းမူတ်းၵူၼ်းပၢႆႈၽေး တေမီး 403 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ၸဝ်ႈႁၢၼ် ၶမ်းၸၢမ်ႇ ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ RCSS လၢတ်ႈဝႃႈ – “ယၢမ်းလဵဝ်တႄႉ ပၢင်တိုၵ်း ဢမ်ႇပဵၼ် TNLA ထွႆၵႂႃႇ ယဝ်ႉ ၶိုၼ်း တူင်ႉၼိုင်ၶဝ်ႈဝၢၼ်ႈမႃးၶိုၼ်းလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းတိုၵ်ႉၵူဝ် ပႆႇတမ်းၸႂ်လႄႈ ပႆႇႁတ်းမိူဝ်းၵၼ်”- ဝႃႈၼႆ။

ယၢမ်းလဵဝ် ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ဢၼ်တူင်ႉၼိုင်ယူႇသဝ်းဝႆႉတီႈထုင်ႉ မၢၼ်ႈၸၢမ်ၼႆႉပဵၼ်တပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ၊ သိုၵ်းTNLA သိုၵ်း RCSS ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ၼႂ်းလိူၼ်ၻီႊသႅမ်ႊၿိူဝ်ႊ 2020 ၼႆႉ သိုၵ်း RCSS တင်း TNLA တႄႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်မႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 7 တေႃႇထိုင် ယၢမ်းလဵဝ် သွင်ၾၢႆႇ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် 4 ပွၵ်ႈ။ ၵူၼ်းမိူင်းၺႃးၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇၸွမ်း 4 ၵေႃႉ။ လိူဝ်ၼၼ်ႉ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ လႆႈပၢႆႈ ယၢၼ်ႁိူၼ်းယေး ယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်းၼႆႉ ၼပ်ႉႁူဝ်ပၢၵ်ႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း