Friday, July 19, 2024

ပၢင်ၵုမ် CSSU ၸတ်းႁဵတ်းၵႂႃႇ ယဝ်ႉတူဝ်ႈလီငၢမ်း

Must read

ပၢင်ၵုမ်လူင် CSSU ၸတ်းႁဵတ်း ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်ၼိူဝ်ဢွၼ်ႊလၢႆႊ မီးၽူႈၼမ်း ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်ၸိၵ်းၸွမ် လၢႆၸုမ်း လၢႆၸဝ်ႈ ၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ဝႃႈၼႆ။

Photo SSPP Info-ပၢင်ၵုမ် CSSU မိူဝ်ႈပီ 2017

ဝၼ်းတီႈ 17-19/12/2020 တႃႇၶၢဝ်းတၢင်း 3 ဝၼ်း ယူႇတီႈၵေႃပွင်ၵၢၼ်ၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸိုင်ႈတႆး CSSU ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်လူင် ပီ 2020 တၢင်းဢွၼ်ႊလၢႆႊ၊ လႆႈဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်ၵႂႃႇလၢႆလွင်ႈ မိူၼ်ၼင်ႇ ပၢင်ၵုမ်လူင် ပီႁူဝ်ပၢၵ်ႇ 21 ပၢင်လူင် ဢၼ်ၸတ်း ႁဵတ်းယဝ်ႉတူဝ်ႇ ၵႂႃႇမိူဝ်ႈလိူၼ် August ၊ ဢုပ်ႇၵၼ်လွင်ႈပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ 2020 ဢၼ်ၸတ်းႁဵတ်း ယဝ်ႉတူဝ်ႈၵႂႃႇလႄႈ ပိုၼ်ႉ တီႈဢၼ်ယင်းပႆႇလႆႈၸတ်း၊ လွင်ႈပၢင်တိုၵ်းၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး လႄႈၵၢၼ်လူင်းတိုၼ်းၶႄႇ  ဢၼ်လွၵ်ႇငိုတ်ႈလွင်ႈသုၼ်ႇလႆႈ လႄႈလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းယူႇ ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ။

- Subscription -

ၸၢႆးၵျေႃႇၺုၼ်ႉ ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ CSSU လၢတ်ႈဝႃႈ – “ပၢင်ၵုမ်ပွၵ်ႈၼႆႉလၢၵ်ႇလၢႆးသင်လႃႇပေႃးဝႃႈၼႆၸိုင် ပၢင်ၵုမ်ႁဵတ်း တၢင်းဢွၼ်ႊလၢႆႊၼႆလႄႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၵေႃႈဢမ်ႇၸၢင်ႈႁၢမ်ႈႁဝ်းၶႃႈ။ မိူဝ်ႈၵူႈပွၵ်ႈတႄႉ မိူၼ်ၼင်ႇမိူဝ်ႈႁဵတ်းတီႈတႃႈၵုင်ႈ 2016 ၵေႃႈၺႃးၶဝ်ႁၢမ်ႈ။ ၶဝ်ဢမ်ႇႁၢမ်ႈမႃးတီႈႁဝ်းၵမ်းသိုဝ်ႈသေတႃႉ ၶဝ်ပၼ်ႁႅင်းဢီးၵႂႃႇတီႈ ႁူင်းႁႅမ်းတီႈႁဝ်းတေႁဵတ်း ၸိူဝ်းၼႆႉ။ မိူၼ်ၼင်ႇႁဝ်းၶႃႈတေၵႂႃႇႁဵတ်းတီႈမိူင်းထႆးၼႆ ၶဝ်ယင်းပၼ်ႁႅင်းဢီးၵႂႃႇတီႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈထႆး ဢမ်ႇပၼ်ႁဝ်း ႁဵတ်း။ ပီၼႆႉတႄႉ လႆႈၸတ်းႁဵတ်း 2 ၵမ်းယဝ်ႉၶႃႈ။ မိူဝ်ႈလိူၼ်မၢတ်ႉၶျ်ႁဵတ်းၵမ်းၼိုင်ႈ လိူၼ်တီႊသႅမ်ႊပိူဝ်ႊၼႆႉၵမ်းၼိုင်ႈ။ မိူဝ်ႈလိူၼ်မၢတ်ႉၶျ်တႄႉ ဢမ်ႇမီးၵူၼ်းလူင်ၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၢင်ၵုမ်။ တလဵဝ်တႄႉ ၽူႈၼမ်းၸိၵ်းၸွမ်လႆႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈၸွမ်းၵူႈၵေႃႉၼႆ လႄႈ လႆႈဝႃႈပဵၼ်ပၢင်ၵုမ်ဢၼ်ၶႅမ်ႉလႅပ်ႈတႄႉတႄႉယူႇၶႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

ပၢင်ၵုမ်ဢွၼ်ႊလၢႆႊပွၵ်ႈၵမ်းၼႆႉ မီးႁူဝ်ပဝ်ႈပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် ၸဝ်ႈၶုၼ်ထုၼ်းဢူး၊ ၽူႈၼမ်းၼႃႈ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး ၸွမ်သိုၵ်းလူင် သိူဝ်ထႅၼ်ႈ၊ ႁူဝ်ပဝ်ႈလူင် ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ယွတ်ႈသိုၵ်း၊ ၽူႈ ၼမ်း သိုၵ်းၵူၼ်းမိူင်း ၵႃလိ ၸွမ်ႁၢၼ် ၵၢႆႇၾႃႉ ဢိၵ်ႇတူဝ်တႅၼ်း လၢႆမူႇလၢႆၸုမ်းၶဝ်ႈႁူမ်ႈတင်းမူတ်း (65) ၵေႃႉ။ ႁူဝ်ပဝ်ႈလူင် ပႃႇတီႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇ လုင်းၸၢႆးဢၢႆႈပဝ်းတႄႉ ယွၼ်ႉပၢႆးယူႇလီဢမ်ႇတဵမ်ထူၼ်ႈလႄႈ  ဢမ်ႇလႆႈ ၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ၸွမ်း။သူင်ႇတူဝ်တႅၼ်းၶဝ်ႈႁူမ်ႈ။

ပၢင်ၵုမ်လူင် CSSU ပွၵ်ႈၼႆႉ ယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 သေ လႆႈၸတ်းႁဵတ်း ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် ၼိူဝ်ဢွၼ်ႊလၢႆႊဢဝ် ၼႆယဝ်ႉ။

ၵေႃပွင်ၵၢၼ်ၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸိုင်ႈတႆး CSSU ၼႆႉ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA၊ ပႃႇတီႇသိူဝ် ၽိူၵ်ႇ SNDP ၊ ၵေႃႁူမ်ႈသၢင်ႈၸိုင်ႈတႆး  SSJAC ( ဢၼ်မီး ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA  ၊ ပႃႇတီႇ ႁူဝ်သိူဝ် SNLD လႄႈ တပ်ႉသိုၵ်းၵူၼ်းမိူင်း သႅင်ၵႅဝ်ႉ  ၶဝ်ႈပႃးဝႆႉၼၼ်ႉ )  ႁူမ်ႈၵၼ်ၵေႃႇတင်ႈ ဝႆႉၸဵမ်မိူဝ်ႈ ပီ 2013 ။ ယိူင်းဢၢၼ်းတႃႇၵေႃႇသၢင်ႈလွင်ႈယုမ်ႇယမ်ၼႂ်းတႆးလႄႈ တင်း ၸၢဝ်းၶိူဝ်းၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး။ ယၢမ်းလဵဝ်မီးၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး၊ ၸုမ်းၼၢင်းယိင်းတႆး ဢိၵ်ႇၸုမ်းတူင်ႉၼိုင်တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး ၶဝ်ႈ ႁူမ်ႈပွင်ၵၢၼ်ဝႆႉပႃး။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း