Wednesday, March 22, 2023
- Advertisement -spot_img

TAG

ႁေႃလူင်ၵဵင်းတုင်

ႁေႃလူင်ၵဵင်းတုင် 31 ပီ ထုၵ်ႇလီႁဵတ်းႁိုဝ်တႅၼ်းၶိုၼ်းၼီႈပိုၼ်း

“ပၢၵ်ႇပီႁဵင်ပီ ပူၵ်းသဝ်းမႃးမိူဝ်ႈပၢၼ်ပူႇမွၼ်ႇ ဢမ်ႇတွၼ်ႉၼွၼ်းၾၼ် တေၸူမ်ႁၢႆၵႂႃႇ ႁေႃလူင်ၵဵင်းတုင် - ႁေႃလူင်ၵဵင်းတုင် ပေႉၵႅၼ်ႇသေလၢႆ………. ၸဝ်ႈၶွင်မၼ်းသမ်ႉ ပၢႆႈမိူဝ်းမီးမိူင်းလႂ်  .. ဢမ်ႇသေလၢႆႁႃႉ ၶူဝ်းပိုၼ်းၾိင်ႈထုင်းၵဝ်…  ၵူၼ်းမိူင်းသေလၢႆ ၸိူဝ်း ႁဝ်းသေလၢႆ တၢၼ်ႇၸဝ်ႈၶွင်မၼ်း…………”  ပေႃးႁဝ်းၶႃႈ မႃးပိုတ်ႇထွမ်ႇၽဵင်းၵႂၢမ်း “ႁေႃလူင်ၵဵင်းတုင်”  ဢၼ်မေႃၵႂၢမ်းတႆး ၸိုဝ်ႈသဵင်ယႂ်ႇ “ၸၢႆးသၼ်လွႆ”  ႁွင်ႉဢွၵ်ႇဝႆႉ ၼႂ်းၶႅပ်းၵႂၢမ်းၸိူင်းလႅဝ်း မၢႆၵဝ်ႈ မိူဝ်ႈပီ...

ႁေႃလူင်ၸဝ်ႈၾႃႉၵဵင်းတုင် ၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈယႃႉလႅဝ်ၵူၼ်ႇပင်း တဵမ် 31 ပီ မိူဝ်ႈၼႆႉ

ဝၼ်းတီႈ 9   လိူၼ် ၼူဝ်ႊဝိၼ်ႊပိူဝ်ႊ ပီ 2022 မိူဝ်ႈၼႆႉ ႁေႃလူင်ၸဝ်ႈၾႃႉၵဵင်းတုင် ဢၼ်ပဵၼ်တီႈတႆး ၼပ်ႉယမ် ဝႆႉၼၵ်းၼၼ်ႉ  ၺႃးယႃႉလူႉလႅဝ်ၵူၼ်ႇပင်းမႃး တဵမ် 31 ပီ   ။  ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၸိူဝ်းႁၵ်ႉသႃ ၶူဝ်းၶွင်ၵဝ်ႇၵႄႇၵမ်ႈၽွင်ႈတႄႉ ၶုၵ်းၶူၼ်ႉထိုင် ႁေႃလူင်ၵဵင်းတုင် ၊ ၶုၵ်းၶူၼ်ႉထိုင် လွင်ႈဢၼ် ၶိူဝ်းတႆးထုၵ်ႇၶီႇၼဵၵ်းတဵၵ်းတဵင်မႃးသေ...

ႁေႃလူင်ၵဵင်းတုင်လင်မႂ်ႇ တႄႇၵေႃႇသၢင်ႈ တေၸႂ်ႉငိုၼ်း 4 မိုၼ်ႇသႅၼ်ပျႃး

သင်ၶၸဝ်ႈ ၵဵင်းတုင် သုတ်ႇမုၼ်း မင်ႇၵလႃႇတီႈလိၼ် တႃႇၵေႃႇသၢင်ႈႁေႃလူင်ၵဵင်းတုင်လင်မႂ်ႇ ဢၼ်  ၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မိၼ်းဢွင်ႇလၢႆႇ  ဢွၼ်ႁူဝ်ၵေႃႇသၢင်ႈ  တေၸႂ်ႉတိုဝ်းငိုၼ်းတႃႇ 4 မိုၼ်ႇသႅၼ်ပျႃးပၢႆ ဢၢၼ်းၵေႃႇသၢင်ႈႁႂ်ႈယဝ်ႉ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်းၼိုင်ႈပီ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 27/6/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် သင်ၶၸဝ်ႈ 8 တူၼ်၊ ၸုမ်းၵေႃးပၵ၊ မုၵ်ႉၸုမ်း ပူၵ်းပွင်ၶိုၼ်း ၶႃႈၵုၼ်ပိုၼ်ႉမိူင်းတႆးလႄႈ...

မိၼ်းဢွင်ႇလၢႆႇ  ၽူႈၼမ်းသိုၵ်းယိုတ်းမိူင်း ဝၢင်းမၢၵ်ႇဢုတ်ႇ တႃႇၵေႃႇသၢင်ႈ ႁေႃလူင်ၵဵင်းတုင်ၶိုၼ်း

ၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်း မိၼ်းဢွင်ႇလၢႆႇ ၽူႈၼမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁွတ်ႈထိုင်ၵဵင်းတုင် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း ၶဝ်ႈပၢင်တၢင်ႇထီးၵျွင်းၽြႃးရၶႅင်ႇၵၢင်ဝဵင်း သေဢမ်ႇၵႃး ဝၢင်းမၢၵ်ႇဢုတ်ႇ ၾင်သဝ်တႃႇ  ၵေႃႇသၢင်ႈ ႁေႃလူင်ၵဵင်းတုင်လင်မႂ်ႇ ဢၼ်မိူၼ်ႁေႃၵဝ်ႇ ၶိုၼ်း။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 17/2/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်  သင်ၶၸဝ်ႈ ၊ ၵူၼ်းမိူင်း လႄႈ သိုၵ်းယိုတ်းမိူင်း မိၼ်းဢွင်ႇလၢႆႇ   ဝၢင်းမၢၵ်ႇဢုတ်ႇတႃႇၵေႃႇသၢင်ႈႁေႃလူင်ၵဵင်းတုင်ၶိုၼ်း တီႈဝၢင်းသၵဵတ်ႉ(ၵဝ်ႇ)...

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၼႄႇပျီႇတေႃႇဝႃႈ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 70 ပီ ပႆႇၸၢင်ႈလႆႈၶိုၼ်း တီႈႁေႃလူင်ၵဵင်းတုင်

ႁေႃလူင်ၵဵင်းတုင် ဢၼ်ၺႃးလူင်ပွင်ၸိုင်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်း/ယႃႉ ႁဵတ်း ႁူင်းႁႅမ်း ဝႆႉ ၼၼ်ႉ ၽူႈတႅၼ်းၵဵင်းတုင် ၶိုၼ်ႈတုၵ်း ၼႂ်းသၽႃး - ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၼႄႇပျီႇတေႃႇလၢတ်ႈဝႃႈ  ၶၢဝ်းတၢင်း 70 ပီၼႆႉ ပႆႇၸၢင်ႈမွပ်ႈၸူးမိုဝ်းၽူႈၵဵဝ်ႇၶွင်ႈၶိုၼ်း ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 3/2/2020 ပၢင်ၵုမ်သၽႃးၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၼေႇပျီႇတေႃႇၼၼ်ႉ ၽူႈတႅၼ်းသၽႃးၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းတုင် တွၵ်ႊတိူဝ်ႊၸၢႆးသႆႇၵႅဝ်ႈသၢမ် တွင်ႈထၢမ်ဝႃႈ -...

Latest news

- Advertisement -spot_img