Tuesday, June 25, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ႁူင်းယႃလႃႈသဵဝ်ႈ

ၽူႈၵွၼ်းဢိူင်ႇၼမ်ႉၸလၢပ်ႈ သႅၼ်ဝီ ၺႃးယိုဝ်း

ၽူႈၵွၼ်းဢိူင်ႇၼမ်ႉၸလၢပ်ႈ ၸႄႈဝဵင်းသႅၼ်ဝီ ထုၵ်ႇၵူၼ်းႁၢႆႉ ဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇ ယိုဝ်းသႂ်ႇ တိူဝ်ႉမၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်းသေ လႆႈ သူင်ႇယူတ်းယႃတူဝ်တီႈဝဵင်းပၢင်ႇဢူႈ (မေႇမဵဝ်ႉ) ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 19/6/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ၸၢႆးသူၺ်ႇပႃႉ ဢႃယု မွၵ်ႈ 40 ၽူႈၵွၼ်းဢိူင်ႇ ၼမ်ႉၸလၢပ်ႈ ထုၵ်ႇၵူၼ်းႁၢႆႉ 3 ၵေႃႉ ၶီႇရူတ်ႉၶိူင်ႈ မႃးယိုဝ်းမၼ်းၸၢႆး ၼႂ်းၵႄႈၼမ်ႉၸလၢပ်ႈ...

ၼႂ်းမိူင်းတႆး ၵူတ်ႇထတ်းထူပ်းႁၼ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 မီး 1,100 ပၢႆ

ယၢမ်းလဵဝ် ၼႂ်းမိူင်းတႆး ၵူတ်ႇထတ်းထူပ်းႁၼ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 တင်းမူတ်းမီးၵႂႃႇယဝ်ႉ 1,134 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။ တႄႇဢဝ် ႁၢင်လိူၼ်မၢတ်ႊၶျ် 2020 မႃး တေႃႇထိုင် ဝၼ်းတီႈ 17/1/2021 ၼႆႉ ၼႂ်းမိူင်းတႆး သၢမ်ပွတ်းတွၼ်ႈ ပွတ်းၸၢၼ်း၊ ပွတ်းႁွင်ႇလႄႈ ပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင် ၵူတ်ႇထတ်းထူပ်းႁၼ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19...

ၵူၼ်းၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ ၺႃးယိုဝ်းတီႈၼမ်ႉသၼ်ႇ

ၵူၼ်းသွင်ၵေႃႉၶီႇလူတ်ႉၶိူင်ႈမႃးယိုဝ်းၵူၼ်းၸၢႆးၸုမ်းၼိုင်ႈတိုၵ်ႉၼင်ႈလဵတ်းမၢၵ်ႇၸႄႊ (ပိလိယႅတ်ႉ) ၼႂ်းလၢၼ်ႉ ၸေႈဝဵင်းၼမ်ႉသၼ်ႇ၊ မၢတ်ႇၸဵပ်းလိူဝ်ႁႅင်းၵေႃႉၼိုင်ႈ ယၢမ်းလဵဝ် သူင်ႇတူဝ်ဝႆႉတီႈႁူင်းယႃ လႃႈသဵဝ်ႈ။ ဝၼ်းတီႈ 15/9/2020 မိူဝ်ႈၼႆႉယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း မွင်ႇၶႅင်ႇဝိၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ငွၼ်ႈသႅင်၊ ဢၢႆႈၺီး ၵူၼ်းမၢၼ်ႈၶႆႉ၊ ဢၢႆႈမူဝ်း ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈတွင်ႇၵျေႃႇ လႄႈ ဢၢႆႈဢူးၵူၼ်းပွၵ်ႉၽြႃးလူင် ၶဝ် 4 ၵေႃႉတိုၵ်ႉလဵၼ်ႈမၢၵ်ႇၸႄႇ ယူႇတီႈၼႂ်းလၢၼ်ႉၶၢႆပူႉ ပွၵ်ႉမိင်ႇၵလႃႇ...

 ၵူၼ်းၵျွၵ်ႉမႄး  ဢၼ်ၸပ်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ ၵေႃႉႁႅၵ်ႈမိူင်းတႆးၼၼ်ႉ ဢမ်ႇမီးၸိူဝ်ႉမႅင်းယဝ်ႉ

ၵူၼ်းၵျွၵ်ႉမႄးဢၼ်ယူတ်းယႃတူဝ် ဝႆႉတီႈႁူင်းယႃလႃႈသဵဝ်ႈ ယွၼ်ႉၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၼၼ်ႉ ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီၵူတ်ႇထတ်းပၼ်ထႅင်ႈ ၶေႃႈတွပ်ႇဢွၵ်ႇမႃးဝႃႈ  ဢမ်ႇမီးမႅင်းယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။ မၼ်းၸၢႆးၼႆႉ ယူတ်းယႃတူဝ်တီႈႁူင်းယႃ လႆႈ ႞ လိူၼ်တဵမ်တဵမ် ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ 28/4/2020 ။ တွၵ်ႊတိူဝ်ႊၺၢၼ်ႇမျိၼ်ႉ ႁူင်းယႃလူင်ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ ဝၢႆးလင်မၼ်းမႃးၶဝ်ႈႁူင်းယႃယဝ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈ ၵူတ်ႇထတ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းပၼ်ထႅင်ႈ 3...

Latest news

- Advertisement -spot_img