Sunday, May 26, 2024

ၵူၼ်းၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ ၺႃးယိုဝ်းတီႈၼမ်ႉသၼ်ႇ

Must read

ၵူၼ်းသွင်ၵေႃႉၶီႇလူတ်ႉၶိူင်ႈမႃးယိုဝ်းၵူၼ်းၸၢႆးၸုမ်းၼိုင်ႈတိုၵ်ႉၼင်ႈလဵတ်းမၢၵ်ႇၸႄႊ (ပိလိယႅတ်ႉ) ၼႂ်းလၢၼ်ႉ ၸေႈဝဵင်းၼမ်ႉသၼ်ႇ၊ မၢတ်ႇၸဵပ်းလိူဝ်ႁႅင်းၵေႃႉၼိုင်ႈ ယၢမ်းလဵဝ် သူင်ႇတူဝ်ဝႆႉတီႈႁူင်းယႃ လႃႈသဵဝ်ႈ။

မွင်ႇၶႅင်ႇဝိၼ်း ၵေႃႉဢၼ်မၢတ်ႇၸဵပ်း ၺႃးယိုဝ်းတီႈၼမ်ႉသၼ်ႇ

ဝၼ်းတီႈ 15/9/2020 မိူဝ်ႈၼႆႉယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း မွင်ႇၶႅင်ႇဝိၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ငွၼ်ႈသႅင်၊ ဢၢႆႈၺီး ၵူၼ်းမၢၼ်ႈၶႆႉ၊ ဢၢႆႈမူဝ်း ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈတွင်ႇၵျေႃႇ လႄႈ ဢၢႆႈဢူးၵူၼ်းပွၵ်ႉၽြႃးလူင် ၶဝ် 4 ၵေႃႉတိုၵ်ႉလဵၼ်ႈမၢၵ်ႇၸႄႇ ယူႇတီႈၼႂ်းလၢၼ်ႉၶၢႆပူႉ ပွၵ်ႉမိင်ႇၵလႃႇ ၸေႈဝဵင်းၼမ်ႉသၼ်ႇ ၼႃႈလိၼ်ၽွင်းငမ်းတူဝ်ၵဝ်ႇ ပလွင်ႈ(ၸွမ်းၼင်ႇပိူင်ငဝ်ႈပိုင်းမိူင်း 2008) ၼၼ်ႉ မီးၵူၼ်းၸၢႆးသွင်ၵေႃႉၶီႇလူတ်ႉၶိူင်ႈၶဝ်ႈမႃးယိုဝ်းသႂ်ႇလႄႈ မွင်ႇၶႅင်ႇဝိၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်းတီႈဢူၵ်း၊ တီႈပုမ် လႄႈၶႃႈလူင်၊ မၢၵ်ႇၵၢဝ်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉ ။ ဢၼ်ၵိုတ်း 3 ၵေႃႉၼၼ်ႉတႄႉဢမ်ႇတိူဝ်ႉမၢတ်ႇသင် ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ယၢမ်းလဵဝ်ယူႇတီႈၸုမ်းၸွႆႈထႅမ် ၶႂၢႆႇၶႃပႄလႅင် လႆႈဢဝ်တူဝ်မွင်ႇၶႅင်ႇဝိၼ်း  သူင်ႇထိုင်ႁူင်းယႃလႃႈသဵဝ်ႈယဝ်ႉ။ ၵေႃႉဢၼ်ၶီႇလူတ်ႉၶိူင်ႈမႃးယိုဝ်းၼၼ်ႉတႄႉပဵၼ်ၽႂ်ၸုမ်းလႂ်ၼႆယင်းပႆႇႁူႉ ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း