Tuesday, May 21, 2024

 ၵူၼ်းၵျွၵ်ႉမႄး  ဢၼ်ၸပ်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ ၵေႃႉႁႅၵ်ႈမိူင်းတႆးၼၼ်ႉ ဢမ်ႇမီးၸိူဝ်ႉမႅင်းယဝ်ႉ

Must read

ၵူၼ်းၵျွၵ်ႉမႄးဢၼ်ယူတ်းယႃတူဝ် ဝႆႉတီႈႁူင်းယႃလႃႈသဵဝ်ႈ ယွၼ်ႉၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၼၼ်ႉ ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီၵူတ်ႇထတ်းပၼ်ထႅင်ႈ ၶေႃႈတွပ်ႇဢွၵ်ႇမႃးဝႃႈ  ဢမ်ႇမီးမႅင်းယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

မၼ်းၸၢႆးၼႆႉ ယူတ်းယႃတူဝ်တီႈႁူင်းယႃ လႆႈ ႞ လိူၼ်တဵမ်တဵမ် ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ 28/4/2020 ။

တွၵ်ႊတိူဝ်ႊၺၢၼ်ႇမျိၼ်ႉ ႁူင်းယႃလူင်ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ ဝၢႆးလင်မၼ်းမႃးၶဝ်ႈႁူင်းယႃယဝ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈ ၵူတ်ႇထတ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းပၼ်ထႅင်ႈ 3 ၵမ်းပႃးၼႆႉ။ ၵူတ်ႇထတ်းတူၺ်း ၵမ်းဢွၼ်တၢင်း 2 ၵမ်း တႄႉ တိုၵ်ႉပဵၼ် Positive တိုၵ်ႉမီးမႅင်းယူႇ ။ လိုၼ်းသုတ်းၼႆႉထတ်းမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 24။  ၶေႃႈတွပ်ႇဢွၵ်ႇမႃးၼႂ်ၼႆႉ ဝႃႈ ဢမ်ႇမီးမႅင်းယဝ်ႉ။  ” – ဝႃႈၼႆ။

ၵူၺ်းၵႃႈ ယၢမ်းလဵဝ် ဢမ်ႇမီးမႅင်းယဝ်ႉၼႆသေတႃႉ မေႃယႃပႆႇပၼ်မၼ်းၸၢႆးလူင်းႁူင်းယႃၵမ်းလဵဝ်။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ၶိုၼ်းသူင်ႇဢၢင်ႈဢၢၵ်ႇ ၼမ်ႉလၢႆးၵူတ်ႇထတ်းတူၺ်းထႅင်ႈၵမ်းၼိုင်ႈၵွၼ်ႇ။ သင်ဝႃႈၶေႃႈတွပ်ႇ ဢွၵ်ႇမႃးထႅင်ႈၵမ်းၼိုင်ႈဝႃႈ ဢမ်ႇမီးမႅင်းတႄႉတႄႉယဝ်ႉၼႆ ၸင်ႇတေပၼ်ဢွၵ်ႇႁူင်းယႃ ၊ ၵႂႃႇၶင်တူဝ်ထႅင်ႈ 21 ဝၼ်းယဝ်ႉၸင်ႇတေပၼ်ဢၼုယၢတ်ႈမိူဝ်းႁိူၼ်း ဝႃႈၼႆ။

တွၵ်ႊတိူဝ်ႊၺၢၼ်ႇမျိၼ်ႉလၢတ်ႈဝႃႈ -“ၽွင်းၶင်တူဝ်ထႅင်ႈ 21 ဝၼ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ ပေႃးမီးလွင်ႈလၢၵ်ႇလၢႆးမႃး တေၶိုၼ်းလႆႈၵူတ်ႇထတ်းၶိုၼ်း။ သင်ဝႃႈဢမ်ႇမီးလွင်ႈလၢၵ်ႇလၢႆးယဝ်ႉတႄႉ ပေႃးတဵမ် 21 ဝၼ်းယဝ်ႉ ၸင်ႇတေၸၢင်ႈတမ်းၸႂ်တမ်းၶေႃးသေ ပွၵ်ႈမိူဝ်းႁိူၼ်းၶိုၼ်းၼၼ်ႉၼႃႇ” – ဝႃႈၼႆ။

ၸၢႆးဢွၼ်ႇၵူၼ်းၵျွၵ်ႉမႄးၼႆႉ မီးဢႃယု 24 ပီ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 25 /3/2020 ၼၼ်ႉမၼ်းၸၢႆးလုၵ်ႉမိူင်းၵွၵ်ႇ ၸိုင်ႈထႆး သေ ပွၵ်ႈမႃးတၢင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း။ ဝၼ်းတီႈ 28/3/2020 မၼ်းၸၢႆးလုၵ်ႉတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၶိုၼ်ႈၶိူင်ႈမိၼ်မႃးဝဵင်းလိူဝ်ႇသေ  ရူတ်ႉၵႃးတီႈႁိူၼ်းမႃးႁပ်ႉဢဝ်မိူဝ်းၵျွၵ်ႉမႄး။ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈမီးလူမ်းမႆႈ လူမ်းၼၢဝ်သုင်၊ ဢႆ၊ ၶေႃးၸဵပ်းလႄႈ ၸင်ႇၵႂႃႇယူတ်းယႃတူဝ်တီႈႁူင်းယႃ ၵျွၵ်ႉမႄး သေ ၸင်ႇလႆႈၵူတ်ႇထတ်း ႁူႉဝႃႈၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19။

ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ပတ်းပိုၼ်ႉမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် မီးၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 မီး 149 ၵေႃႉ။ ၼႂ်းၼၼ်ႉ မိူင်းတႆးမီး 7 ၵေႃႉ။ ၸၢႆးဢွၼ်ႇၵျွၵ်ႉမႄးၼႆႉပဵၼ်ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၵေႃႉႁႅၵ်ႈ ၼႂ်းမိူင်းတႆး ၊ လႄႈပဵၼ်ၵူၼ်းပဵၼ်မၢႆ 14 ၼႂ်းပတ်းပိုၼ်ႉမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်။

ၽူႈၸၢႆးဢွၼ်ႇ ၵူၼ်းတူၼ်ႈတီး ပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၵေႃႉထူၼ်ႈ 29  ပတ်းပိုၼ်ႉမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်၊ ၵေႃႉထူၼ်ႉ 2 တႃႇမိူင်းတႆး၊  ဢၼ်လုၵ်ႉမိူင်းဢိင်းၵလဵတ်ႈမႃးၼၼ်ႉတႄႉ ယူတ်းယႃတူဝ်ႁၢႆၶႅၼ်းယဝ်ႉလႄႈ လႆႈလူင်းႁူင်းယႃမိူဝ်ႈၼႆႉယဝ်ႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း