Monday, July 15, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ၾႆးၾႃႉသျွတ်ႉ

ၾႆးၾႃႉသျွတ်ႉ ၵူၼ်းၸၢႆး 2 ၵေႃႉ လူႉတၢႆ တီႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း

ဝၼ်းတီႈ 15/5/2024 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ၾႆးၾႃႉသျွတ်ႉ ၽွင်းၵေႃႇသၢင်ႈႁိူၼ်း ၼႂ်းပွၵ်ႉသႃႇယႃႇၵုင်း ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၸႄႈတွၼ်ႈမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၵူၼ်းႁဵတ်းႁိူၼ်း 2 ၵေႃႉ လူႉတၢႆ ၼႆယဝ်ႉ။ ဝၼ်းၼၼ်ႉ ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ၵေႃႇသၢင်ႈ 4 ၵေႃႉ သႂ်ႇလဵၵ်းႁၢဝ်း တႃႇမုင်းႁဵၵ်ႇ၊ ၽွင်းသဵပ်ႇၶိူင်ႈၸၢၵ်ႈ လိူဝ်ႈလဵၵ်း ဢဝ်ၾႆးသျွတ်ႉသႂ်ႇ ၵူၼ်းၸၢႆးသွင်ၵေႃႉ၊ ၵေႃႉၼိုင်ႈ...

ၵူၼ်းၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ ၺႃးၾႆးၾႃႉသျွတ်ႉတၢႆၼႂ်းသူၼ် တီႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ

 ဝၼ်းတီႈ 24/7/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 9 မူင်းပၢႆၼၼ်ႉ ၵူၼ်းၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ တၢႆႁိမ်းသဝ်ၾႆးၾႃႉ ၼႂ်းသူၼ်ၶဝ်ႈၵၢပ်ႇ ႁိမ်းဝၢၼ်ႈလွႆလွမ်ႉ ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ။ ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇလႃႈသဵဝ်ႈ တႅမ်ႈတၢင်ႇဝႆႉတီႈၾဵတ်ႉသ်ပုၵ်ႉၶဝ်ဝႃႈ - “ ၵူၼ်းၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢၢၼ်းတတ်းဢဝ်သၢႆၾႆးၾႃႉ တီႈသဝ်ၾႆး ဢၼ်ႁႅင်းမီး 33KV ၼႂ်းသူၼ်ၶဝ်ၵၢပ်ႇ ႁိမ်းဝၢၼ်ႈလွႆလွမ်ႉၼၼ်ႉသေ ထုၵ်ႇၾႆးၾႃႉ သျွတ်ႉသေလူႉတၢႆ ။ မိူဝ်ႈလဵဝ်...

တႆးႁွတ်ႈမိူင်းထႆး ထုၵ်ႇၾႆးၾႃႉသျွတ်ႉ ၵေႃႉၼိုင်ႈ တီႈဝဵင်းၵဵင်းမႂ်ႇ

တႆးႁွတ်ႈမိူင်းထႆး ၵေႃႉၼိုင်ႈ ထုၵ်ႇၾႆးၾႃႉသျွတ်ႉသေ လႆႈတိူဝ်ႉမၢတ်ႇၸဵပ်း ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ယၢမ်းလဵဝ် လႆႈသူင်ႇယူတ်းယႃတူဝ်ဝႆႉ တီႈႁူင်းယႃသူၼ်ၻွၵ်ႇ ဝဵင်းၵဵင်းမႂ်ႇ ၸိုင်ႈထႆး။ ပူၼ်ႉမႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 5/7/2023 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း ၸၢႆးထႆး ဢႃယု 40 ပၢႆ ႁႅင်းၵၢၼ်တႆး ထုၵ်ႇၾႆးၾႃႉသျွတ်ႉ ၽွင်းတိုၵ်ႉၶိုၼ်ႈ မုင်းလင်ၶႃႈႁိူၼ်း တီႈဝဵင်းသရႃးၾီး ၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းမႂ်ႇ ၸိုင်ႈတႆး...

ၾႆးၾႃႉသျွတ်ႉ ၵူၼ်းၵဵင်းတုင် တၢႆၵေႃႉၼိုင်ႈ

ၽူႈၸၢႆး ဢႃယု 35 ပီ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၵူၼ်းၵဵင်းတုင် ယဵပ်ႇၺႃးသၢႆၾႆးၾႃႉသျွတ်ႉသႂ်ႇ ၽွင်းမၼ်းၸၢႆး ၶိုၼ်ႈမေးႁိူၼ်းမႂ်ႇ ၊ တူၵ်းလူင်းပိုၼ်ႉသေလူႉတၢႆ  ။ မွင်ႇငႄႇထူၺ်း ဢႃယု 39 ပီ ပဵၼ်ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ၵေႃႇသၢင်ႈႁိူၼ်း ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 26/7/2022  မၼ်းၸၢႆးၶိုၼ်ႈမႄးႁိူၼ်းမႂ်ႇ  သုင် 10 ထတ်း/...

လုၵ်ႈဢွၼ်ႇဢႃယု 3 ၶူပ်ႇ  ၾႆးၾႃႉသျွတ်ႉတၢႆ တီႈဝဵင်းမူႇၸေႊ

မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 30/5/2022 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈမွၵ်ႈ 5 မူင်း ဢွၼ်ႇၸၢႆး ဢႃယု 3 ၶူပ်ႇ ယိပ်းၺႃးသၢႆၾႆး တီႈၼႂ်းႁိူၼ်းၶဝ်သေ သျွတ်ႉၺႃးမိုဝ်း ထိုင်တီႈလူႉတၢႆ  တီႈပွၵ်ႉၼိူဝ် ၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။ ၵူၼ်းမူႇၸေႊ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ၸႂ်ႈၶႃႈဢေႃႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ဢႃယုမွၵ်ႈ 3 ၶူပ်ႇ...

ၾႆးမႆႈႁူင်းၵဵပ်းၼမ်ႉမၼ်း ႁိမ်းဝဵင်းမႂ်ႇဝၢၼ်ႈႁႆး လူႉသုမ်းၼပ်ႉပၢၵ်ႇသႅၼ်

ပွတ်းၼႂ်မိူဝ်ႈၼႆႉ ၾႆးမႆႈႁူင်းၵဵပ်းၼမ်ႉမၼ်း တီႈႁိမ်းဝဵင်းမႂ်ႇဝၢၼ်ႈႁႆး ၸႄႈဝဵင်းၵေးသီး၊ လူႉသုမ်းၼပ်ႉပၢၵ်ႇသႅၼ် ၼႆယဝ်ႉ။ ဝၼ်းတီႈ 24/11/2020 မိူဝ်ႈၼႆႉ ၵၢင်ၼႂ်မွၵ်ႈယၢမ်း 8 မူင်းပၢႆ၊ ၵိူတ်ႇပိူင်ပဵၼ်ၾႆးၾႃႉသျွတ်ႉသေ ၾႆးမႆႈႁူင်းၵဵပ်းၼမ်ႉမၼ်းတီႈၼိုင်ႈ  ၾၢႆႇဢွၵ်ႇဝၢၼ်ႈၼွင်ႁီး ႁိမ်းဝၢၼ်ႈၼွင်ႁီး ဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈႁႆး ၸႄႈဝဵင်းၵေးသီး ၸႄႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း၊ ထိုင်ၶၢဝ်းယၢမ်း 9 မူင်းပၢႆ ၾႆးၸင်ႇမွတ်ႇၵႂႃႇ။ လွင်ႈလူႉသုမ်း...

Latest news

- Advertisement -spot_img