Sunday, October 1, 2023

ၵူၼ်းၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ ၺႃးၾႆးၾႃႉသျွတ်ႉတၢႆၼႂ်းသူၼ် တီႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ

Must read

 ဝၼ်းတီႈ 24/7/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 9 မူင်းပၢႆၼၼ်ႉ ၵူၼ်းၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ တၢႆႁိမ်းသဝ်ၾႆးၾႃႉ ၼႂ်းသူၼ်ၶဝ်ႈၵၢပ်ႇ ႁိမ်းဝၢၼ်ႈလွႆလွမ်ႉ ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ။

ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇလႃႈသဵဝ်ႈ တႅမ်ႈတၢင်ႇဝႆႉတီႈၾဵတ်ႉသ်ပုၵ်ႉၶဝ်ဝႃႈ – “ ၵူၼ်းၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢၢၼ်းတတ်းဢဝ်သၢႆၾႆးၾႃႉ တီႈသဝ်ၾႆး ဢၼ်ႁႅင်းမီး 33KV ၼႂ်းသူၼ်ၶဝ်ၵၢပ်ႇ ႁိမ်းဝၢၼ်ႈလွႆလွမ်ႉၼၼ်ႉသေ ထုၵ်ႇၾႆးၾႃႉ သျွတ်ႉသေလူႉတၢႆ ။ မိူဝ်ႈလဵဝ် ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၶဝ် ဢဝ်ၶၢပ်ႈတူဝ်သူင်ႇၵူတ်ႇထတ်းဝႆႉတီႈ ႁူင်းယႃႈလူင်လႃႈသဵဝ်ႈ ” – ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ၵူၼ်းၸၢႆးဢၼ်ၺႃး ၾႆးၾႃႉသျွတ်ႉၼႆႉ ဢႃယုၵႃႈႁိုဝ် ၊ ပဵၼ်ၵူၼ်းတီႈလႂ် ပီႈၼွင်ႉပဵၼ်ၽႂ် ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ၸုမ်းၸွႆႈ တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း တိုၵ်ႉပိုၼ်ၽၢဝ်ႇႁႃဝႆႉယူႇဝႃႈၼႆ ။

မၼ်းၸၢႆးဢၢၼ်းမႃးလၵ်ႉသၢႆၾႆးႁိုဝ် ဢမ်ႇၼၼ်ဢၢၼ်းမႃးႁဵတ်းသင်တႄႉဢမ်ႇႁူႉ။ ၵူၺ်းၵႃႈ သူၼ်တီႈဢၼ်မီး သဝ်လၵ်းၾႆးၼႆႉဢမ်ႇၸႂ်ႈသူၼ်မၼ်းၸၢႆး ၵူၼ်းလႃႈသဵဝ်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈၵေႃႈ လၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

ယၢမ်းလဵဝ် ၾႆးၾႃႉဢမ်ႇမႃးမႅၼ်ႈၶၢဝ်းယၢမ်း။ ၸဵမ်တီႈႁိူၼ်းလႄႈတီႈသူၼ် တၵ်းလႆႈၾၢင်ႉသေၸႂ်ႉတိုဝ်းၾႆးၾႃႉ။ ပေႃးႁၼ်သၢႆၾႆးၾႃႉယွၼ်ႇ တူၵ်း ၶၢတ်ႇဝႆႉၵၢင်တၢင်းႁႂ်ႈဝႄႈၵႆၵႆသေ ႁႂ်ႈၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၾၢႆႇၾႆးၾႃႉမႃးမႄးတေလီလိူဝ်။ ပေႃးပဵၼ်ၼႂ်းသူၼ်ၼႂ်းႁႆႈ ဝၢႆးၾူၼ်တူၵ်းၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈဢမ်ႇလီႈလဵပ်ႈႁိမ်းၸမ်သဝ်ၾႆးၾႃႈ ၵူဝ်ၺႃးၾႆးၾႃႉလုတ်ႇသျွတ်ႉ- ၾၢႆႇလူင်ႉလႅၼ်ႇၵၢၼ်ၾႆးၾႃႉတႄႉတႅမ်ႈဝႆႉၼင်ႇၼႆ။

မိူဝ်ႈႁူဝ်ပီ 2023 ၼႆႉၵေႃႈ  ၵူၼ်းဢမ်ႇႁူႉၸိုဝ်ႈၵေႃ့ၼိုင်ႈတီႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၺႃးၾႆးၾႃႉသျွတ်ႉသေ လူႉတၢႆဝႆႉ ႁိမ်းဝၢၼ်ႈၶႃးၶႅမ်(ခိုက်ချဉ်ရွာ) ဢိူင်ႇၵွင်းၵႄးဢီႇ(ကောင်းကြဲအီ) ၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။

ၸူဝ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်းမႃးၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉယၢပ်ႇ။ လွင်ႈလၵ်ႉၸၵ်ႉၶုတ်ႈၵေႃႈမီးလိူင်ႇၼမ်မႃးၵူႈမိုဝ်ႉၵူႈဝၼ်း။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း