Friday, June 14, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ၽၵ်းမီႇႁေႃ

ၶၼ်ၽၵ်းမီႇႁေႃ ၼႂ်းမိူင်းတႆး ပီၼႆႉ ပဵၼ်ၵၢၼ်

ပီၼႆ ၶၼ်ၽၵ်းမီႇႁေႃ (ၽၵ်းမီႇၽိူၵ်ႇ) ၼႂ်းမိူင်းတႆး ပဵၼ်ၵၢၼ် 1 ၸွႆႉ ၶၢႆလႆႈ ဢမ်ႇယွမ်း 10,000 ပျႃး ယွၼ်ႉၶၼ်ငိုၼ်းမၢၼ်ႈတူၵ်း။ တႄႇဢဝ် လိူၼ်သႅပ်ႊထႅမ်ႊပိူဝ်ႊ 2023 ၼႆႉမႃး ၶၼ်ၽၵ်းမီႇႁေႃ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ၸႄႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ် ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်း ၸၢၼ်း ၽၵ်းမီႇႁေႃ 1 ၸွႆႉလႂ်...

မိူင်းပၼ်ႇ ဝဵင်းၵိုၵ်းပိုၼ်း ၶၼ်ၽၵ်းမီႇလီၶိုၼ်း ၼႂ်းႁွပ်ႈ 6 ပီ

သင်ဝႃႈ ပိုတ်ႇၵႂၢမ်းတၵ်ႉၵၼ် လွင်ႈၸိုဝ်ႈဝဵင်းမႃးမွၵ်ႈသွင်သၢမ်ၶေႃႈၼႆၸိုင် ၸွင်ႇတေမီးၽႂ် တွပ်ႇလၢတ်ႈၵၼ်မႃး ယူႇႁိုဝ် ၼေႃ! - မိူၼ်ၼင်ႇ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၵႆႉတၵ်ႉၵၼ်ဝႃႈ မိူင်းဢမ်ႇၼိမ်ၼႆႉ ပဵၼ်မိူင်းလႂ်ဢေႉ? မိူင်းငႃးသႆး ၶဝ်ႈငၢႆႈဢွၵ်ႇ ယၢပ်ႇလူး ပဵၼ်မိူင်းလႂ်ဢေႉ? မိူင်းဢမ်ႇၵိၼ်ၵေႃႈ မဝ်းလူး ပဵၼ်မိူင်းလႂ်? ၼႆၸိူဝ်းၼႆႉ မၢင်ၵေႃႉ ၸိူဝ်းတေႁူႉသေ တွပ်ႇလၢတ်ႈမႃးၵေႃႈ...

ၶၼ်ၽၵ်းမီႇႁေႃသုင် ၵူၼ်းမိူင်းပၼ်ႇၸႂ်လီ

ၸူဝ်ႈ ပိုတ်ႇၶူဝ်လႅၼ်လိၼ်တႆး - ထႆး (တႃႈၶီႈလဵၵ်း - မႄႈသၢႆ) မႃးၸမ်လိူၼ်ၼႆႉ ၶၼ်ၽၵ်းမီႇႁေႃ (ၽၵ်းမီႇ ၶၢဝ်) ၼႂ်းဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ ပဵၼ်ၵၢၼ်လီ 1 ၸွႆႉလႂ် ထိုင် 7,000 ပျႃး။ တႄႇဢဝ် ၵၢင်လိူၼ်မၢတ်ႊၶျ် 2023 ၼႆႉမႃး ၶၼ်ၽၵ်းမီႇႁေႃ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ ၸႄႈတွၼ်ႈလၢင်းၶိူဝ်း...

တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ လႄႈ ပိုၼ်ႉႁူႉပၢႆးႁၼ်ၵူၼ်းမိူင်း ၵၢၼ်မိူင်းဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ

(ႁူပ်ႉထူပ်းတွင်ႈထၢမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈလူင် ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA  တွၼ်ႈ - 1 ) ဝၢႆးပၢင်ၵုမ်လူင် ပၢင်လူင် ႁူဝ်ပၢၵ်ႇပီ 21 ပွၵ်ႈၵမ်း 4 ယဝ်ႉတူဝ်ႈၵႂႃႇၼႆႉ ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မျႅၼ်ႇမႃႇ တၢင်းပဵၼ်ၸိူဝ်ႉမႅင်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၵိုင်ႉၵၢင်ႉၽႄႈလၢမ်းမႃး၊ တူဝ်ၼပ်ႉႁူဝ်ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ပုင်ႈၶိုၼ်ႈ ႁူဝ်ႁဵင်၊ ၵူၼ်းတၢႆ လိူဝ်ပၢၵ်ႇ ၵႂႃႇ -...

တၢင်းပဵၼ် ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 လႄႈ ၸဝ်ႈမီႇႁေႃၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ႁူပ်ႉတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ

ၶၢဝ်းတၢင်း3-4 လိူၼ်တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၽႄႈလၢမ်းလႄႈ ၵူႈၸိုင်ႈမိူင်းၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉ ပိၵ်ႉလၢၼ်ႇ/ၽၵ်းတူလႅၼ်လိၼ်  ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵၢၼ်ၵႃႉၶၢႆ  ပၢႆးမၢၵ်ႈမီး ဢမ်ႇပဵၼ်ၵၢၼ် ၸဝ်ႈသူၼ်ၽၵ်းမီႇ မိူင်းပၼ်ႇၵေႃ လုသုမ်းၼမ်။ ၸၢႆးပႃႉ ၸဝ်ႈသူၼ်ၽၵ်းမီႇႁေႃ မိူင်းပၼ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ ထိုင်ၶၢဝ်းသူင်ႇမီႇႁေႃၶၢႆၸူးမိူင်းထႆးယဝ်ႉသေတႃႉ ပီၼႆႉဢမ်ႇၸၢင်ႈၶၢႆမီႇႁေႃလႄႈ တႃႇသိုပ်ႇႁဵတ်းၵၢၼ်ၽုၵ်ႇသွမ်ႈတၢင်ႇၸိူဝ်ႉၸၢင်ႇပိူင် ပႆႇၸၢင်ႈႁဵတ်း ဝႃႈၼႆ။ “တီႈမိူင်းပၼ်ႇၼႆႉ လေႉပၼ်ၽုၵ်ႇမီႇႁေႃၵမ်ႇ။ သူင်ႇၶၢႆမိူင်းထႆး။ ယၢမ်းလဵဝ် ၽၵ်းတူမိူင်းသမ်ႉပိၵ်ႉဝႆႉလႄႈ ဢမ်ႇၸၢင်ႈသူင်ႇၶၢႆ။...

Latest news

- Advertisement -spot_img