Saturday, June 15, 2024

တၢင်းပဵၼ် ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 လႄႈ ၸဝ်ႈမီႇႁေႃၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ႁူပ်ႉတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ

Must read

ၶၢဝ်းတၢင်း3-4 လိူၼ်တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၽႄႈလၢမ်းလႄႈ ၵူႈၸိုင်ႈမိူင်းၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉ ပိၵ်ႉလၢၼ်ႇ/ၽၵ်းတူလႅၼ်လိၼ်  ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵၢၼ်ၵႃႉၶၢႆ  ပၢႆးမၢၵ်ႈမီး ဢမ်ႇပဵၼ်ၵၢၼ် ၸဝ်ႈသူၼ်ၽၵ်းမီႇ မိူင်းပၼ်ႇၵေႃ လုသုမ်းၼမ်။

ၸၢႆးပႃႉ ၸဝ်ႈသူၼ်ၽၵ်းမီႇႁေႃ မိူင်းပၼ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ ထိုင်ၶၢဝ်းသူင်ႇမီႇႁေႃၶၢႆၸူးမိူင်းထႆးယဝ်ႉသေတႃႉ ပီၼႆႉဢမ်ႇၸၢင်ႈၶၢႆမီႇႁေႃလႄႈ တႃႇသိုပ်ႇႁဵတ်းၵၢၼ်ၽုၵ်ႇသွမ်ႈတၢင်ႇၸိူဝ်ႉၸၢင်ႇပိူင် ပႆႇၸၢင်ႈႁဵတ်း ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

“တီႈမိူင်းပၼ်ႇၼႆႉ လေႉပၼ်ၽုၵ်ႇမီႇႁေႃၵမ်ႇ။ သူင်ႇၶၢႆမိူင်းထႆး။ ယၢမ်းလဵဝ် ၽၵ်းတူမိူင်းသမ်ႉပိၵ်ႉဝႆႉလႄႈ ဢမ်ႇၸၢင်ႈသူင်ႇၶၢႆ။ ဢွၼ်ၵၼ်သုမ်းဢေႃႈ “ ၸၢႆးပႃႉ လၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

ၵၢၼ်ၽုၵ်ႇသွမ်ႈ ပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းမိူင်းပၼ်ႇတႄႉ ပဵၼ် ၶဝ်ႈၵၢပ်ႈ ၊ ၶဝ်ႈ ၊ ပိူင်လူင် ပဵၼ်မီႇႁေႃ။ ၵူႈပီပီ ပေႃးသူင်ႇၶၢႆမီႇႁေႃယဝ်ႉ လႆႈဢဝ်ငိုၼ်းၸိူဝ်းၼၼ်ႉမႃးသႂ်ႇၼႂ်းၵၢၼ်ၽုၵ်ႇၶဝ်ႈ။ တွၼ်ႈတႃႇပီၼႆႉၵူၼ်းမိူင်းပၼ်ႇ ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇလိူဝ်ႁႅင်း။

ၸၢႆးၼွင်ႉၽူႈတႅၼ်းသၽႃးၸေႈမိူင်း ဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ လၢတ်ႈဝႃႈ  လွင်ႈၼႆႉ ယၢမ်ႈဢဝ်ၵႂႃႇထၢမ်ၼႂ်းသၽႃးယဝ်ႉၵမ်းၼိုင်ႈ ။ လွင်ႈတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇပီၼႆႉၵေႃႈ တေဢဝ်ၵႂႃႇဢုပ်ႇၼႂ်းသၽႃးထႅင်ႈယူႇ ဝႃႈၼႆ။

ဢၼ်ႁဝ်းၶႃႈဢမ်ႇၸၢင်ႈသူင်ႇၽၵ်းမီႇၶၢႆၼႆႉ ယူႇတီႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈသေ တေႁဵတ်းႁိုဝ်ၸၢင်ႈၸွႆႈ ထႅမ်ပၼ်ၵူၼ်းမိူင်း။ ႁဝ်းၶႃႈတႄႉလႆႈတုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ဢုပ်ႇဢူဝ်းငူပ်ႉငိပၼ်တီႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈထႆး ။ ႁႂ်ႈပိုတ်ႇပၼ်ၽၵ်းတူမိူင်းၶိုၼ်း။ ႁႂ်ႈလူတ်းယွၼ်ႇပၼ်ၵႃႈၶွၼ်ႇသိုဝ်ႉၶၢႆၶူဝ်း  ၸိူဝ်းၼႆႉ – ဝႃႈၼႆ။

ၽၵ်းမီႇႁေႃ ဢၼ်သူင်ႇၶၢႆ မိူင်းထႆးၼႆႉ ၵမ်ႈၼမ်ပဵၼ်ၽၵ်းမီႇႁေႃ ဢၼ်ၽုၵ်ႇၼႂ်း ၸေႈဝဵင်း လၢႆးၶႃႈ၊ မိူင်းပၼ်ႇ၊  မိူင်းၼၢႆး၊ ပုင်ႇပႃႇၶႅမ် ၸိူဝ်းၼႆႉ။

သင်ဝႃႈ ထႅင်ႈ 4-5 လိူၼ်လႄႈ ယင်းပႆႇၸၢင်ႈ သူင်ႇမီႇႁေႃၶၢႆၸူးမိူင်းထႆးၸိုင်ႈ ၸဝ်ႈသူၼ်မီႇႁေႃ တေမီးလွင်ႈလုသုမ်း ႁူပ်ႉတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇဢမ်ႇႁၢင်ႉ ၵူၼ်းမိူင်းပၼ်ႇ လၢတ်ႇၼင်ႇၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း