Thursday, May 23, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ၺႃးၶႃႈႁႅမ်တၢႆ

ၵူၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ ႁဵတ်းၵၢၼ်လႅၵ်ႈငိုၼ်း တီႈဝဵင်းလူင်ၵုင်းထဵပ်ႈ ၺႃးၶႃႈႁႅမ်တၢႆၶမ်ႁွင်ႈၼွၼ်း

ၵူၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်ႁဵတ်းၵၢၼ်လႅၵ်ႈငိုၼ်း ၵေႃ့ၼိုင်ႈ ထုၵ်ႇၶႃႈတၢႆ တီႈမိူင်းၵွၵ်ႇသေ ငိုၼ်းႁၢႆဝႆ့ 5 လၢၼ့်ဝၢတ်ႇပၢႆ - ဝႃႈၼႆ ။ ၽူႈၵွၼ်းလုမ်း ပလိၵ်ႈ လၢတ်ႈတီႈ သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ Thai PBS ဝႃႈ - ၸွမ်းၼင်ႇ ၶေႃႈတိူင်ႇလၢတ်ႈ ၶဝ်ႈမႃး ၼႂ်း ဝၼ်းထီ့ 14...

ၵူၼ်းမူႇၸေႊ 3 ၵေႃႉၺႃးၶႃႈၸွၵ်းထူင်ၵႂႃႇပႅတ်ႈၼႂ်းၵွင်ယုၵ်းယၢၵ်း

ၵူၼ်းမူႇၸေႊ 3 ၵေႃႉၺႃးၶႃႈလူႉတၢႆသေ ၸွၵ်းထူင်ၵႂႃႇပႅတ်ႈၼႂ်းၵွင်ႈယုၵ်းယၢၵ်း ဢၼ်မီးႁိမ်းဝၢၼ်ႈႁူဝ်ၼွင်။ ဝၼ်းတီႈ 21/10/2023 ယၢမ်း10 မူင်း ထူပ်းႁၼ်ထူင်ၸၢၼ်ႈ ဢၼ်ႁေႃႇပူၵ်ႉတူဝ်ၵူၼ်းတၢႆၼဝ်ႈဝႆႉ 3 ၵေႃႉ တီႈၵွင်ယုၵ်းယၢၵ်း ႁိမ်းဝၢၼ်ႈႁူဝ်ၼွင် ၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ။ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈၼႂ်းဝဵင်းမူႊၸေႊၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ ၸႂ်ႈဢေႃႈ ၶဝ်ပိၵ်ႉသႅင်ႇၶဝ်ဝႆႉ မွၵ်ႈ 10 ဝၼ်းၼႆႉလႄႈ ထၢင်ႇဝႃႈ...

ၽူႈၸၢႆး ပေႃႈၵႃႉမၢၵ်ႇၵဵင်ၵူၼ်းပၢင်လူင်ထုၵ်ႇၶႃႈႁႅမ်

တီႈဝဵင်းပၢင်လူင် မီးပၢင်တေႃႇလွင်းဢမ်ႇၵိုတ်းဢမ်ႇထၢတ်ႇ ၽူႈၸၢႆးပေႃႈၵႃႉမၢၵ်ႇၵဵင်ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၵူၼ်းဝဵင်းပၢင်လူင် ၺႃးၵူၼ်းဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇၶႃႈႁႅမ်တၢႆၽွင်းၵႂႃႇသူင်ႇမၢၵ်ႇၵဵင်။ ဝၼ်းတီႈ 24/07/2023 ၸၢႆးၼုမ်ႇ ဢႃယု 30 ပီၵူၼ်းပၢင်လူင် ၵႂႃႇသူင်ႇမၢၵ်ႇၵဵင်သေ ဢမ်ႇပွၵ်ႈမႃးထိုင်ႁိူၼ်းၶိုၼ်း။ ထိုင်ထႅင်ႈဝၼ်းၼိုင်ႈ ဝၼ်းတီႈ 25/07/2023 ၸင်ႇႁၼ်တူဝ်တၢႆမၼ်းၸၢႆး တီႈတၢင်းၼွၵ်ႈဝဵင်း။ ရူတ်ႉၵႃးလႄႈ ငိုၼ်းတွင်းၶူဝ်းၶွင်ဢၼ်ပႃးၵႂႃႇၸွမ်း ႁၢႆမူတ်း ဝႃႈၼႆ။ “တီႈတူဝ်တၢႆၼၼ်ႉ မီးႁွႆးတႅင်းတီႈဢူၵ်း တီႈၵွင်းလင် ။...

သၢဝ်ပၢင်လူင်ဢၼ်ၺႃးၶႃႈႁႅမ်တၢႆၼၼ်ႉ ပႆႇမီးၽႂ်ဢဝ်လိူင်ႈၵူတ်ႇထတ်းပၼ်

သၢဝ်ပၢင်လူင် ၵေႃႉဢၼ်ႁၢႆတူဝ်ၵႂႃႇလႆႈ 10 ဝၼ်းပၢႆသေၶိုၼ်းႁၼ်တူဝ်တၢႆႁိမ်းၾင်ႇၼွင်ဝဵင်းလွႆလႅမ်ၼၼ်ႉ မီးလွင်ႈတၢင်းၸိူင်ႉႁိုဝ် ယွၼ်ႉသင်လႄႈတၢႆၸိူဝ်းၼႆႉဢမ်ႇမီးၽႂ်ၸုမ်းလႂ် ဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်းသေ ၵူတ်ႇထတ်း ဢဝ်လိူင်ႈပၼ် ။ ၵေႃႉဢၼ်ၺႃးၶႃႈႁႅမ်တၢႆၼႆႉ ၸိုဝ်ႈႁွင်ႉ ၼၢင်းမလေး ၊ ႁၢႆတူဝ်ၵႂႃႇၶၢဝ်းတၢင်း 10 ဝၼ်းပၢႆသေ ထိုင်မႃး ဝၼ်းတီႈ 8/5/2023 ၼၼ်ႉၸင်ႇႁၼ်ၶိုၼ်းတူဝ်တၢႆတူႇၼဝ်ႈလၢၼ်ႈဝႆႉ တီႈႁိမ်းၾင်ႇၼွင်လွႆလႅမ်( မျႃႉၵၢၼ်ႇတႃႇ)  ။ ၵေႃႉပဵၼ်ပီႈၶူၺ်မၼ်းၼၢင်းလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ -...

ႁႅင်းၵၢၼ်တႆး 3 ၵေႃႉ ပေႃႈမႄႈလုၵ်ႈ  ၺႃးၶႃႈႁႅမ်တၢႆ တီႈၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းလၢဝ်  

ၵူၼ်းၼမ်ႉၸၢင် -လၢႆးၶႃႈ သွင်ၵေႃႉၽူဝ်မေး ပႃးလုၵ်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈ ၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်တၢင်းၵဵင်းမႆႇ မိူင်းထႆးတွၼ်ႈၼိူဝ်  ၺႃးၽၼ်းတႅင်းၶႃႈ တၢႆ ၸွမ်းၵၼ်တင်း 3 ၵေႃႉ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းလၢဝ် ဢၼ်တေႃႇၼႃႈၸေႈဝဵင်းမိူင်းတူၼ် ၸေႈတွၼ်ႈမိူင်းသၢတ်ႇ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 22/10/2019 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 8 မူင်း ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈပလိၵ်ႈထႆး  ၵႂႃႇၵူတ်ႇထတ်းထူပ်းႁၼ်တူဝ်တၢႆ ၵူၼ်းသၢမ်ၵေႃႉပေႃႈမႄႈလုၵ်ႈ။  လႆႈႁူႉဝႃႈပဵၼ်လုင်းယႃႇၸိင်ႇ...

ပေႃႈမႄႈပီႈၼွင်ႉ လုမ်းလႃးၽဝ်ၶၢပ်ႈတူဝ်  3 ၵေႃႉပေႃႈမႄႈလုၵ်ႈလႄႈၵူၼ်းလုမ်းလႃးလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ဢၼ်ၺႃးၶႃႈႁႅမ်တၢႆ တီႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး 

ပေႃႈမႄႈပီႈၼွင်ႉဢူၺ်းၵေႃႉႁူမ်ႈၵၼ်ဢဝ်ၶၢပ်ႈတူဝ်တၢႆ သၢမ်ၵေႃႉပေႃႈမႄႈလုၵ်ႈ လႄႈပီႈလဵင်ႉလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ (ၸဝ်ႈၶွင်ႁူင်းယႃႈယႃတႆး မႃႉၶၢဝ် 2 တူဝ် )  လုမ်းလႃးၽဝ်ပႅတ်ႈတီႈပႃႇႁဵဝ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်း ဝဵင်းလူင်တူၼ်ႈတီး ။ ဝၼ်းတီႈ 30/04/2019 ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း ၸိူဝ်းပဵၼ် ပေႃႈမႄႈပီႈၼွင်ႉ ၸိူဝ်းၶဝ် 4 ၵေႃႉ ဢၼ်ၺႃးၶႃႈႁႅမ်တၢႆၼၼ်ႉ ဢဝ်ၶၢပ်ႈတူဝ်ၶဝ် ၵႂႃႇလုမ်းလႃးၽဝ်ၾႆးတီႈပႃႇႁဵဝ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်း ဝဵင်းတူၼ်ႈတီးလႄႈ မီးပီႈၼွင်ႉၼႂ်းပွၵ်ႉယွမ်ႇလႄႈတီႈၸမ်တီႈၵႆ...

Latest news

- Advertisement -spot_img