Tuesday, June 18, 2024

ပေႃႈမႄႈပီႈၼွင်ႉ လုမ်းလႃးၽဝ်ၶၢပ်ႈတူဝ်  3 ၵေႃႉပေႃႈမႄႈလုၵ်ႈလႄႈၵူၼ်းလုမ်းလႃးလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ဢၼ်ၺႃးၶႃႈႁႅမ်တၢႆ တီႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး 

Must read

ပေႃႈမႄႈပီႈၼွင်ႉဢူၺ်းၵေႃႉႁူမ်ႈၵၼ်ဢဝ်ၶၢပ်ႈတူဝ်တၢႆ သၢမ်ၵေႃႉပေႃႈမႄႈလုၵ်ႈ လႄႈပီႈလဵင်ႉလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ (ၸဝ်ႈၶွင်ႁူင်းယႃႈယႃတႆး မႃႉၶၢဝ် 2 တူဝ် )  လုမ်းလႃးၽဝ်ပႅတ်ႈတီႈပႃႇႁဵဝ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်း ဝဵင်းလူင်တူၼ်ႈတီး ။

Photo by Condin Nga -သင်ၶၸဝ်ႈ သုၽ ပၼ်ၸိူဝ်းၶဝ် 4 ၵေႃႉ

ဝၼ်းတီႈ 30/04/2019 ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း ၸိူဝ်းပဵၼ် ပေႃႈမႄႈပီႈၼွင်ႉ ၸိူဝ်းၶဝ် 4 ၵေႃႉ ဢၼ်ၺႃးၶႃႈႁႅမ်တၢႆၼၼ်ႉ ဢဝ်ၶၢပ်ႈတူဝ်ၶဝ် ၵႂႃႇလုမ်းလႃးၽဝ်ၾႆးတီႈပႃႇႁဵဝ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်း ဝဵင်းတူၼ်ႈတီးလႄႈ မီးပီႈၼွင်ႉၼႂ်းပွၵ်ႉယွမ်ႇလႄႈတီႈၸမ်တီႈၵႆ မႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈသူင်ႇတူဝ် လူႇတၢၼ်းယၢတ်ႇၼမ်ႉ။

- Subscription -

ၸၢႆးသိူဝ်မူၼ်း ဢႃယု 27 ပီ၊ ၼၢင်းၶမ်းလႅင် ဢႃယု 23 ပီလႄႈလုၵ်ႈၸၢႆး ၸၢႆးၾႃႉၾႃႉ 7 လိူၼ်၊ ပီႈလဵင်ႉ (ၵူၼ်းၸွႆႈၵၢၼ်ႁိူၼ်း)  ဢေးမူဝ်း ဢႃႇယု 17 ပီ ၶဝ် 4 ၵေႃႉၼႆႉ ၺႃးၵူၼ်းႁၢႆႉၶဝ်ႈႁိူၼ်း ၶႃႈႁႅမ်တၢႆမိူဝ်ႈၶၢဝ်းယၢမ်းတဵင်ႈၶိုၼ်းၸၢႆႉ ဝၼ်းတီႈ 28/04/2019 ။ ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ပလိၵ်ႈၸေႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ၵူတ်ႇထတ်း သွပ်ႇထၢမ် ယဝ်ႉသေပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ၶူဝ်းႁွႆႈတိုဝ်းလႄႈငိုၼ်းတွင်းပႃးၵႂႃႇၸွမ်းၸူၼ် (ၵူၼ်းႁၢႆႉ) တႃႇၵႃႈၶၼ်ငိုၼ်း 1500 သႅၼ်ပျႃးပၢႆ ဝႃႈၼႆ။

Photo by Condin Nga- ၸၢႆးၾႃႉၾႃႉၶဝ် 3 ၵေႃႉပေႃႈမႄႈလုၵ်ႈ

မႄႈၶမ်းသူၺ်ႇ ဢႃယု 70 ပၢႆၵေႃႉပဵၼ်မႄႈၵဵပ်းၼၢင်းၶမ်းလႅင် တႄႉ ဝၼ်းၼၼ်ႉဢွၵ်ႇတၢင်းမိူဝ်းပၢင်လူင်လႄႈ လွတ်ႈၽေးႁၢႆႉလူင်ၼၼ်ႉၵႂႃႇဝႃႈၼႆ။

ဢေးမူဝ်း ၵူၼ်းလုမ်းလႃးလုၵ်ႈဢွၼ်ႇလႄႈၸွႆႈၵၢၼ်ႁိူၼ်းၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလႅပ်ႉပၢၼ်ႇပိၼ်ႇ ၸေႈဝဵင်းပၢင်လွင်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း။ မီးပီႈၼွင်ႉႁူမ်ႈတွင်ႉ 7 ၵေႃႉ။ ပဵၼ်ပီႈၼၢင်းၵေႃႉထိ 2 ။ ဢွၵ်ႇႁိူၼ်း ၽၢတ်ႇယၢၼ်ပေႃႈမႄႈသေ မႃးႁဵတ်းၵၢၼ်ႁိူၼ်း ႁႃငိုၼ်းတႃႇသူင်ႇလဵင်ႉပေႃႈမႄႈလႄႈပီႈၼွင်ႉမၼ်းၼၢင်း ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း