Sunday, July 21, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ၸၢႆးလၢဝ်သႂ်

ၼုမ်ႇႁၢႆးၸၢႆးယိင်းၵူၼ်းမိူင်းမၢဝ်း လူႇတၢၼ်းသွမ်းၸဵတ်းယိူင်းၸူးပၼ် ၸဝ်ႈပၢႆးမွၼ်းတႆး ၸၢႆးလၢဝ်သႂ်

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 14/8/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 9 မူင်း ထိုင် 12 မူင်းၵၢင်ဝၼ်း ယူႇတီႈ ၸုမ်းႁူမ်ႈသၢင်ႈ ဝဵင်းမိူင်းမၢဝ်းလႄႈ ၼုမ်ႇႁၢႆးၸၢႆးယိင်း ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ၸိူဝ်းႁၵ်ႉသူင်ၽဵင်းၵႂၢမ်းတႆး ပၢၼ်မႂ်ႇဢိၵ်ႇပႃး ၸိူဝ်းၼပ်ႉယမ်ဝႆႉၼၵ်းၼိူဝ် ၸၢႆးလၢဝ်သႂ် ၵဝိပၢႆးမွၼ်းတႆး ႁူမ်ႈၵၼ် ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ႁႅၼ်းသွမ်းၸဵတ်း လူႇတၢၼ်းယၢတ်ႈၼမ်ႉ ယိုၼ်ႈၸူးထိုင် မၼ်း...

ပီႈၼွင်ႉ ပွင်ႈပၢႆတီႈၸမ်/ၵႆ ႁူမ်ႈသူင်ႇပူၼ်ႉၶၢပ်ႈတူဝ် ၵဝိပၢႆးမွၼ်းတႆး ၸၢႆးလၢဝ်သႂ်

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 9/8/2023 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 1 မူင်း ယူႇတီႈ လုၵ်ႈလၢင်းၼၢင်းမေး ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းပီႈၼွင်ႉ ႁူမ်ႈလူၺ်ႈ ၸုမ်းတူင်ႉ ၼိုင်တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းလႄႈ ပႃႇတီႇပၢႆးမိူင်း ဢိၵ်ႇတင်း ၸုမ်းပၢႆးမွၼ်းတႆး ႁူမ်ႈၵၼ် ပူၼ်ႉၶၢပ်ႈတူဝ် ၸၢႆးလၢဝ်သႂ် ၵဝိပၢႆးမွၼ်းတႆး (ၶူးမေႃတႅမ်ႈၽဵင်းၵႂၢမ်းတႆး) ၸိုဝ်ႈသဵင်ယႂ်ႇ တီႈပႃႇႁဵဝ်ႈ (ပႃႇၸႃႉ) ၵုင်းပဝ်း...

ၶၢပ်ႈတူဝ်ၵဝိပၢႆးမွၼ်းတႆး ၸၢႆးလၢဝ်သႂ် တေလုမ်းလႃးသၢင်းၵဵဝ်ႇၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 9 လိူၼ်ဢေႃႊၵတ်ႉသ် တီႈဝဵင်းပၢင်ႇဢူႈလူင်

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 7/8/2023 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ မွၵ်ႈ 6:25 မူင်း ၸၢႆးလၢဝ်သႂ် မေႃတႅမ်ႈၽဵင်းၵႂၢမ်းတႆး ၵဝိပၢႆးမွၼ်းတႆးၵိုၵ်းပိုၼ်း ၸိုဝ်ႈသဵင်ယႂ်ႇ လူႉသဵင်ႈသုတ်းမုၼ် လူၺ်ႈတၢင်းပဵၼ်ၵူၼ်းထဝ်ႈ ၽွင်းဢႃယု 80 ပၢႆ တီႈႁိူၼ်းယေး မၼ်းၸၢႆး ပွၵ်ႉလူင် 21 ဝဵင်းပၢင်ႇဢူႈ လူင် (မေႇမဵဝ်ႉ)။ ၸၢႆးလၢဝ်ဢွၼ်ႇ လုၵ်ႈၼွင်ႉတပေးပွင်ႈပၢႆ...

မေႃၵႂၢမ်းၵၢၼ်လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉတႆး ႁႃငိုၼ်းၸွႆႈထႅမ် ၵႃႈယူတ်းယႃ ၸၢႆးလၢဝ်သႂ်

ၸၢႆးလွမ်ႉဝုၼ်း မေႃၵႂၢမ်းၵၢၼ်လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉတႆး ပူၵ်းတိုၼ်ႇၸႂ်ႁၵ်ႉၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၼၼ်ႉ ဢႅဝ်ႇႁႃႁွင်ႉၵႂၢမ်း ႁႃငိုၼ်းတႃႇၸွႆႈထႅမ် ပၢႆးယူႇလီ ၸၢႆးလၢဝ်သႂ် တီႈဝဵင်းလူင်မိူင်းၵွၵ်ႇ - ရယွင်းလႆႈ ငိုၼ်းထႆးမွၵ်ႈ 60,000 ဝၢတ်ႇ။ တႄႇဢဝ် ၵၢင်လိူၼ်ၵျူႊလၢႆႊ 2023 ၼၼ်ႉမႃးတေႃႇထိုင်လိူၼ်သဵင်ႈ မေႃၵႂၢမ်းၵၢၼ်လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ ပူၵ်းတိုၼ်ႇႁူဝ်ၸႂ်ႁၵ်ႉၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတႆး ၸၢႆးလွမ်ႉဝုၼ်း လူင်းပိုၼ်ႉ တီႈ ႁႃငိုၼ်းၵွင်ၵၢင် တႃႇၵမ်ႉၸွႆႈ တႃႇယူတ်းယႃပၢႆးယူႇလီ...

ၸၢႆးလၢဝ်သႂ် ၸဝ်ႈပၢႆးမွၼ်းတႆး ဢမ်ႇယူႇလီ မီးလိူၼ်ပၢႆယဝ်ႉ

မေႃတႅမ်ႈၵႂၢမ်း - ၸၢႆးလၢဝ်သႂ် ၸဝ်ႈပၢႆးမွၼ်းတႆး ၵိုၵ်းပိုၼ်း ၸိုဝ်ႈသဵင်ယႂ်ႇ ဢမ်ႇယူႇလီမႃး မီးၶၢဝ်းတၢင်းလိူၼ်ပၢႆ ယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်ၵူၼ်းထဝ်ႈ ဝႃႈၼႆ။ ၸၢႆးလၢဝ်သႂ် ၽူႈတႅင်ႇတႅမ်ႈၽဵင်းၵႂၢမ်းတႆး - ၵေႃႉပဵၼ်ပီႈဢၢႆႈလူင် မေႃႁွင်ႉၵႂၢမ်း ၸၢႆးသၢႆမၢဝ်း ၸဝ်ႈပၢႆးမွၼ်း ၵိုၵ်းပိုၼ်း ၸိုင်ႈသဵင်ယႂ်ႇၼၼ်ႉ ယၢမ်းလဵဝ်ပဵၼ်ဝႆႉ ယဵဝ်ႈဝၢၼ်၊ တပ်းလႄႈ ပွတ်ႇၵႂ်ႈသေ...

မေႃၵႂၢမ်း ၸၢႆးသၢႆမၢဝ်း ၶဝ်ႈၵူတ်ႇထတ်းပၢႆးယူႇလီ

မေႃၵႂၢမ်းတႆးၸိုဝ်ႈသဵင်ယႂ်ႇ ၸၢႆးသၢႆမၢဝ်း ၶဝ်ႈၵူတ်ႇထတ်းယူတ်းယႃပၢႆးယူႇလီ တီႈဝဵင်းလိူဝ်ႇ 2 ၶိုၼ်း 3 ဝၼ်း ။ ပူၼ်ႉမႃး ဝၼ်းတီႈ 2-3/9/2022 ၼႆႉ မေႃၵႂၢမ်း ၸၢႆးသၢႆမၢဝ်း ၶဝ်ႈၵူတ်ႇထတ်းပၢႆးယူႇလီ တီႈႁူင်းယႃမဵဝ်ႉတေႃႇ   ဝဵင်း လိူဝ်ႇ (မၼ်းတလေး) တႃႇလႅၵ်ႈလွတ်ႇဢၼ်သႂ်ႇဝႆႉတီႈတႂ် ၼၼ်ႉဝႃႈၼႆ။ မေႃတႅမ်ႈၵႂၢမ်း ၸၢႆးလၢဝ်သႂ် ၵေႃႉပဵၼ်ပီႈဢၢႆႈ ၸၢႆးသၢႆမၢဝ်း...

ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၼမ်ႉတူႈ ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇထႅင်ႈ ၵေႃႉၼိုင်ႈ

ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ဢွၼ်ႇၸၢႆး ဢႃယု 20 ပၢႆ ၽႃႇၺႃးမၢၵ်ႇၾင်လိၼ် တႅၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇ ၽွင်ႈၶီႇရူတ်ႉၶိူင်ႈ တေၵႂႃႇသူၼ် ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 20/5/2021 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း မွၵ်ႈ 2 မူင်းပၢႆ ၸၢႆးလၢဝ်သႂ် ဢႃယု 25 ပီ ၽႃႇၺႃးမၢၵ်ႇၾင်လိၼ် ၼိူဝ် သဵၼ်ႈတၢင်း ဢၼ်မီးတၢင်းၾၢႆႇတူၵ်းဝၢၼ်ႈပၢင်ႁၢတ်ႇ...

Latest news

- Advertisement -spot_img