Friday, July 19, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ၸပ်း

တီႈၶူဝ်လမ် ဢမ်ႇမီးၵူၼ်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉမႂ်ႇ တႄႇပိုတ်ႇၵၢတ်ႇၶိုၼ်း မိူဝ်ႈၼႆႉ

ၵၢတ်ႇဝဵင်းၶူဝ်လမ် ဢၼ်ပိၵ်ႉမႃးလႆႈႁိမ်းၽၢၵ်ႇလိူၼ် သၢဝ်းဝၼ်း ယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉၽႄႈလၢမ်းၼၼ်ႉ ၶိုၼ်းပိုတ်ႇပၼ်ၵူၼ်းမိူင်းမႃးသိုဝ်ႉမႃးၶၢႆ ၶိုၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းတီႈ 19/8/2021။ “ယၢမ်းလဵဝ်တီႈဝဵင်းၶူဝ်လမ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ ဢၼ်ၵူတ်ႇထတ်းႁၼ်မႂ်ႇမႂ်ႇ ဢမ်ႇမီးလႆႈဝူင်ႈ သွင်ဝူင်ႈယဝ်ႉလႄႈ ၵၢတ်ႇၵေႃႈၶိုၼ်းတႄႇပိုတ်ႇပၼ်မိူဝ်ႈၼႆႉ ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ဢမ်ႇၵိုၼ်းၶႃႈ။ ပိူၼ်ႈပႆႇႁတ်းမႃးသိုဝ်ႉၶၢႆၵၼ်ၼမ်။ တီႈၶူဝ်လမ်ဢမ်ႇမီးၵူၼ်းပဵၼ်ယဝ်ႉၼႆသေတႃႉၵူၼ်းတၢင်ႇဝဵင်း မိူၼ်ၼင်ႇ ၵုၼ်ႁဵင် - ၵႃလိ ၸိူဝ်းၼႆႉတႄႉ ဢဝ်ၵူၼ်းပဵၼ်မႃးယူတ်းယႃတူဝ်တီႈႁူင်းယႃလူင်ဝဵင်းၶူဝ်လမ် မီးယူႇၽွင်ႈ...

ၵူၼ်းၸပ်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ တီႈႁူင်းယႃတႃႈၶီႈလဵၵ်း လၵ်ႉပၢႆႈ 2 ၵေႃႉ

ၵူၼ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 တီႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇ ဢၼ်လႆႈၵၵ်းတူဝ်ႁပ်ႉလွင်ႈယူတ်းယႃဝႆႉတီႈ သုၼ်ယူတ်းယႃတူဝ် Fever Clinic ႁူင်းယႃၼၼ်ႉ လၵ်ႉပၢႆႈဢွၵ်ႇ ႁၢႆဝႆႉ 2 ၵေႃႉ ။ ပဵၼ်ၽူႈယိင်း ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၸိုဝ်ႈ မမႃႇမႃႇဝိၼ်း ဢႃယု 28 ပီ လႄႈတင်း ၽူႈၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ ၸိုဝ်ႈ ၵူဝ်ႇၸေႃႇမိၼ်းထူၺ်း...

ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 တီႈၼမ်ႉၶမ်းပုင်ႈသုင် ၾၢႆႇလိူမ်ႈလႆႈသင်ပိၵ်ႉၵၢတ်ႇဝႆႉၼိုင်ႈဝူင်ႈ

တင်ႈဢဝ်ႁၢင်လိူၼ်ၵျုၼ်ႊမႃးတေႃႇထိုင်ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ 5/7/2021 တီႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇမီးၵူၼ်ႊတိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ပုင်ႈၶိုၼ်ႈၼမ် လူႉတၢႆၵေႃႈထပ်းၵၼ်မႃးလႄႈ ၾၢႆႇလိူမ်ႈလႆႇ ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈသင်ႇပိၵ်ႉၵၢတ်ႇဝႆႉတႃႇၼိုင်ႈဝူင်ႈ။ ဝၼ်းတီႈ 20/6/2021 တေႃႇထိုင်ဝၼ်းတီႈ5/7/2021 မိူဝ်ႈၼႆႉတီႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ မီးၵူၼ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၽႄႈလၢမ်းဝႆး တင်းမူတ်းမီးထိုင် 92 ၵေႃႉ။ လူႉတၢႆ  6 ၵေႃႉယဝ်ႉ ၵူၼ်းၼုမ်ႇၼမ်ႉၶမ်းလၢတ်ႈ။ “တလဵဝ်ၼႆႉ ၵူၼ်းၸပ်းတင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 တီႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်းၼႆႉ...

ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 16 ဝၼ်း ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈမဵဝ်ႉၵျီး ဝဵင်းယႂႃႇငၢၼ်ႇၸပ်း ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ မီး 20 ပၢႆ လႄႈၸဝ်ႈၼႃႈတီႈပိၵ်ႉဝဵင်းဝႆႉ

ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ပုင်ႈၶိုၼ်ႈလိူဝ်ႁႅင်းလႄႈ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းယႂႃႇငၢၼ်ႇ ပိၵ်ႉဢိုတ်းLock Down ဝႆႉ ဝၢၼ်ႈမဵဝ်ႉၵျီး၊ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉယၢပ်ႇ၊ ၸုမ်းတူင်ႉၼိုင်တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း ႁူမ်ႈၵၼ်ၵဵပ်းငိုၼ်းတွင်း လႄႈၶူဝ်းၶွင်ၵိၼ်ယမ်ႉ တီႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး တႃႇၵႂႃႇၵမ်ႉၸွႆႈလူႇတၢၼ်း ။ ၵူၼ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ-19 ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးၼမ်မႃးၵူႈမိုဝ်ႉၵူႈဝၼ်း  တင်ႈဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 29/10/2020 တေႃႇထိုင် ဝၼ်းတီႈ 16/11/2020 မိူဝ်ႈၼႆႉ တီႈဝဵင်းယႂႃႇငၢၼ်ႇ...

ဝဵင်းလူင်တူၼ်ႈတီးမီးၵူၼ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ-19 လိူဝ်မႃးထႅင်ႈ

ဝၼ်းတီႈ 29/8/2020 မိူဝ်ႈၼႆႉယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ႁွင်ႈၵၢၼ်ၽွင်းလူင် ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီပိုၼ်ၽၢဝ်ႇထႅင်ႈဝႃႈ ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ-19 ထႅင်ႈ 13 ၵေႃႉ  ၼႂ်းၼၼ်ႉပႃးၵူၼ်းမိူင်းတူၼ်ႈတီးထႅင်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈ။ ၵူၼ်းပဵၼ်ၵေႃႉမႂ်ႇၼႆႉပဵၼ်ၼၢင်းယိင်း ဢႃယု 42 ပီ။ ပဵၼ်ၵူၼ်းၸပ်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉၵေႃႉတီႈ 652 ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်။  မၼ်းၼၢင်းၼႆႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းမိုတ်ႈၵိုဝ်း ယၢမ်ႈႁူပ်ႈထူပ်းၵၼ်တင်း ၼၢင်းယိင်းဢႃယု 45 ပီ ဢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈပဵၼ်ၵူၼ်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ မၢႆ...

ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇၸွမ်ၸိုင် Russia ၸပ်း Covid 19

ဝၼ်းတီႈ 13/05/2020 သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၼွၵ်ႈမိူင်းပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ Dmitry Peskov  ၽူႈၶၢၼ် ပၢၵ်ႇလႄႈ ၵူၼ်းၸမ်ၸႂ် ၸွမ်ၸိုင်ႈမိူင်း Russia Vladimir Putin ၸပ်းတၢင်းပဵၼ် Covid 19 သေၶဝ်ႈယူတ်းယႃတူဝ်တီႈႁူင်းယႃ။ Dmitry Peskov  လၢတ်ႈဝႃႈ “ ၶႃႈႁဝ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႊ -19 မိူဝ်ႈလဵဝ်ယူတ်း ယႃတူဝ်ယူႇတီႈႁူင်းယႃ၊ ပေႃးမႃးတူၺ်းၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ၼႂ်းၸုမ်း...

Latest news

- Advertisement -spot_img