Friday, February 23, 2024

ၵူၼ်းၸပ်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ တီႈႁူင်းယႃတႃႈၶီႈလဵၵ်း လၵ်ႉပၢႆႈ 2 ၵေႃႉ

Must read

ၵူၼ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 တီႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇ ဢၼ်လႆႈၵၵ်းတူဝ်ႁပ်ႉလွင်ႈယူတ်းယႃဝႆႉတီႈ သုၼ်ယူတ်းယႃတူဝ် Fever Clinic ႁူင်းယႃၼၼ်ႉ လၵ်ႉပၢႆႈဢွၵ်ႇ ႁၢႆဝႆႉ 2 ၵေႃႉ ။

Photo TCK Mamdaing- FEVER CLINIC တီႈတႃႈၶီႈလဵၵ်း

ပဵၼ်ၽူႈယိင်း ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၸိုဝ်ႈ မမႃႇမႃႇဝိၼ်း ဢႃယု 28 ပီ လႄႈတင်း ၽူႈၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ ၸိုဝ်ႈ ၵူဝ်ႇၸေႃႇမိၼ်းထူၺ်း ဢႃယု 17 ပီ  ယူႇပွၵ်ႉပႃႇလႅင် 1 ယွမ်ႇယၢၼ်ႇဢွင်ႇမျေႇ။ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီ ၵပ်းၸူးတီႈမၢႆႈၾူၼ်းဢၼ်ၶႃသွင်ၵေႃႉပၼ်ဝႆႉၼၼ်ႉၵေႃႈၵပ်းသိုပ်ႇဢမ်ႇလႆႈ ပဵၼ်ဢၼ်လီမႆႈၸႂ် ၼႆ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းတီႈ သုၼ်ယူတ်းယႃတူဝ် Fever Clinic ၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈၼင်ႇၼႆ။

- Subscription -

ၵပ်းတူၺ်းမၢႆၾူၼ်းဢၼ်ၶဝ်ပၼ်ဝႆႉၼၼ်ႉၵေႃႈ ၵပ်းဢမ်ႇလႆႈ ။ ပေႃးတေဝႃႈတႄႉတႄႉမၼ်း ၵူၼ်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ ဢမ်ႇထိုင်တီႈလူဝ်ႇလႅၼ်ႈပၢႆႈလေႃႇ။ လူဝ်ႇယူႇတီႈႁူင်းယႃသေ ႁႂ်ႈၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီၶဝ်ၸွႆႈတူၺ်း ၸွႆႈယူတ်းယႃပၼ်လီလီၵူၺ်းႁဵတ်းသင်ဢမ်ႇၶႂ်ႈယူႇ။ ပေႃးၶဝ်လႅၼ်ႈပၢႆႈၸိူင်ႉၼႆ  ၸၢင်ႈႁဵတ်းႁႂ်ႈပိူၼ်ႈမႃးၸပ်းမႅင်းတီႈၶဝ်ၼမ်ထႅင်ႈၵူၺ်းဢေႃႈ။ ပၢႆလိူဝ်တီႈတႃႈၶီႈလဵၵ်းၼႆႉ ၵူၼ်းၸပ်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ ၼမ်ၼႃႇၶႃႈ တလဵဝ် ” –  ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈၼင်ႇၼႆ။

မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းတီႈ 11/8/2021 ဝၼ်းလဵဝ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်တီႈတႃႈၶီႈလဵၵ်း မီး 72 ၵေႃႉ လူႉတၢႆယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်မီး 3 ၵေႃႉ ဢူးၵူဝ်ႇၵူဝ်ႇဢူး ၽူႈၶဝ်ႈပႃးၼႂ်းၸုမ်းၸွႆႈထႅမ်တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း တႃႈၶီႈလဵၵ်း လၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

မိူဝ်ႈဝႃးၵူၼ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ တီႈတႃႈၶီႈလဵၵ်းမီး 72 ၵေႃႉ။ တီႈ FEVER CLINIC ၼႆႉၵူၺ်းမီးယူႇ 59 ၵေႃႉ ပႃးဢၼ်လၵ်ႉပၢႆႈ 2 ၵေႃႉၼၼ်ႉၼေႃႈ။ ၶဝ်လၵ်ႉပၢႆႈၸိူင်ႉၼႆႉၽေးၼမ်ဢေႃႈ ။ပႃးတင်းတႃႇတူဝ်ၶဝ်လႄႈ တႃႇၵူၼ်းႁိမ်းႁွမ်းၶဝ်ၼၼ်ႉယဝ်ႉၶႃႈ” – ဝႃႈၼႆ။

 တီႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်းလႅၼ်လိၼ် တႆး-ထႆးၼႆႉ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ မီးထိုင်ႁိမ်းၸမ် 2000 ၵေႃႉ။ တၢႆယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်မီး 30 ၵေႃႉယဝ်ႉ။ ၵူၼ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်သေ လၵ်ႉပၢႆႈဢွၵ်ႇဢွင်ႈတီႈၵၵ်းၶင်တူဝ်ယူတ်းယႃၵေႃႈၵမ်းၵမ်းမီး ပေႃးပႃး 2 ၵေႃႉၼႆႉၼႆ ၵူၼ်းလၵ်ႉပၢႆႈမီးထိုင် 4 ၵေႃႉယဝ်ႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း