Saturday, May 25, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ၶၢဝ်းမႆႈ

ဝဵင်းတွင်ႇဢူႇ လူဝ်ႇဢဵၼ်ႁႅင်းမေႃသွၼ် တႃႇပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈတႆးၶၢဝ်းမႆႈ

ပီႈၼွင်ႉတႆးထုင်ႉပဵင်းဝဵင်းတွင်ႇဢူႇ (တွင်ႁူႇ) တိူင်းပႃႇၵိူဝ် လူဝ်ႇဢဵၼ်ႁႅင်းမေႃသွၼ် တႃႇၸတ်းပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈတႆးၶၢဝ်းမႆႈ။ တႄႇဢဝ်ႁၢင်လိူၼ်မၢတ်ႉၶျ် တေႃႇထိုင် လိူၼ်မေႊ ယူႇတီႈၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆးဝဵင်းတွင်ႇဢူႇ တိူင်းပႃႇၵိူဝ် တေဢွၼ်ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈတႆးၶၢဝ်းမႆႈ ၸွမ်းၼင်ႇလႆႈၸတ်းႁဵတ်းမႃးၵူႈပီပီ  ပီၼႆႉ ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇဢဵၼ်ႁႅင်းမေႃသွၼ်ဝႆႉဝႃႈၼႆ။ ၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆးဝဵင်း တွင်ႇဢူႇ(တွင်ႁူႇ) လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ ပီၼႆႉတႄႉ တေပဵၼ်ၸတ်းႁဵတ်း တီႈတွင်ႇဢူႇၼႆႉၵူၺ်းဢေႃႈ မိူဝ်ႈၵၢပ်ႈပၢၼ်ဝၢၼ်ႈမိူင်းလီတႄႉ ႁဵတ်းၸွတ်ႇတိူင်းပႃႇၵိူဝ်ဝႆႉဢေႃႈ။မီးမွၵ်ႈ 12 ၸႄႈဝဵင်းၼႆႉဢေႃႈ။မိူဝ်ႈလဵဝ်တႄႉ...

ပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈတႆး ၶၢဝ်းမႆႈ ပီၼႆႉၵေႃႈလၢႆလၢႆဝဵင်းၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး ပႆႇပဵၼ်ပိုတ်ႇ

ပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈတႆး ၶၢဝ်းမႆႈ ဢၼ်လႆႈပိၵ်ႉၵိုတ်းမႃးယွၼ်ႉၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 2 ပီၼၼ်ႉ ပီၼႆႉၵေႃႈ မိူၼ်ၼင်ႇတီႈၵဵင်းတုင်လႄႈ လွၵ်ႉၸွၵ်ႇ ဢမ်ႇပႆႇႁတ်းၸတ်း  ။ တီႈၸႄႈဝဵင်းလွၵ်ႉၸွၵ်ႇ ၸႄႈတွၼ်ႈတူၼ်ႈတီး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ပီၼႆႉၵေႃႈ ဢမ်ႇပဵၼ်ၸတ်း ပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈတႆး ယွၼ်ႉတၢင်း ပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၽႄႈလၢမ်းႁႅင်းၵေႃႈပိူင်ၼိုင်ႈ   သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းဢႃႇၼႃႇ ဝၢၼ်ႈမိူင်းလႄႈ ငဝ်းလၢႆးၵၢၼ်သိုၵ်း ၵၢၼ်မိူင်းဢမ်ႇၼိမ်ယဵၼ်ၵေႃႈပိူင်ႈၼိုင်ႈၼႆယဝ်ႉ။ ၸဝ်ႈၶူး ၽူႈတူင်ႉၼိုင်...

Latest news

- Advertisement -spot_img