Saturday, June 15, 2024

ပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈတႆး ၶၢဝ်းမႆႈ ပီၼႆႉၵေႃႈလၢႆလၢႆဝဵင်းၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး ပႆႇပဵၼ်ပိုတ်ႇ

Must read

ပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈတႆး ၶၢဝ်းမႆႈ ဢၼ်လႆႈပိၵ်ႉၵိုတ်းမႃးယွၼ်ႉၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 2 ပီၼၼ်ႉ ပီၼႆႉၵေႃႈ မိူၼ်ၼင်ႇတီႈၵဵင်းတုင်လႄႈ လွၵ်ႉၸွၵ်ႇ ဢမ်ႇပႆႇႁတ်းၸတ်း  ။

Photo: ပွႆးလူင်းပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈတႆး ၶၢဝ်းမႆႈ ဝဵင်းလွၵ်ႉၸွၵ်ႇ

တီႈၸႄႈဝဵင်းလွၵ်ႉၸွၵ်ႇ ၸႄႈတွၼ်ႈတူၼ်ႈတီး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ပီၼႆႉၵေႃႈ ဢမ်ႇပဵၼ်ၸတ်း ပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈတႆး ယွၼ်ႉတၢင်း ပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၽႄႈလၢမ်းႁႅင်းၵေႃႈပိူင်ၼိုင်ႈ   သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းဢႃႇၼႃႇ ဝၢၼ်ႈမိူင်းလႄႈ ငဝ်းလၢႆးၵၢၼ်သိုၵ်း ၵၢၼ်မိူင်းဢမ်ႇၼိမ်ယဵၼ်ၵေႃႈပိူင်ႈၼိုင်ႈၼႆယဝ်ႉ။

- Subscription -

ၸဝ်ႈၶူး ၽူႈတူင်ႉၼိုင် တွၼ်ႈတႃႇပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈတႆး ၶၢဝ်းမႆႈ တီႈလွၵ်ႉၸွၵ်ႇ ၸဝ်ႈၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “တီႈလွၵ်ႉၸွၵ်ႇၼႆႉ ဢမ်ႇပဵၼ်မႃး မီး 3 ပီယဝ်ႉ ယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉလႄႈ ၵၢၼ်မိူင်းသုၵ်ႉယုင်ႈ။ လိၵ်ႈႁဝ်းၼႆႉ ပိူင်လူင်မၼ်း တေပူင်သွၼ်ၶၢဝ်းမႆႈ ဝၢႆးဢိုတ်းႁဵၼ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ။  သင် ဢမ်ႇလႆႈပူင်သွၼ် ၼႂ်းတိုဝ်ႉတၢင်း ဢိုတ်းႁဵၼ်း ၶၢဝ်းတၢင်း 2-3 ပီ ၼႆႉမႃးၸိုင် လိၵ်ႈတႆးႁဝ်းၶႃႈ တေႁၢႆမႃးလွႆးလွႆး။ ၵူၼ်းမေႃမၼ်းၵေႃႈ တေ ဢမ်ႇမီးယဝ်ႉ ။ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁဝ်းၵေႃႈ တေဝႆႉမဝ်မၢင်  ဢမ်ႇပေႃးသူၼ်ၸႂ် ၼိူဝ်လိၵ်ႈလၢႆးႁဝ်း။  ၼႆႉပဵၼ်လွင်ႈမႆႈၸႂ် တႃႇတၢင်းၼႃႈတႄႉ”- ဝႃႈၼႆ။

Photo: ပွႆးလူင်းပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈတႆး ၶၢဝ်းမႆႈ ဝဵင်းလွၵ်ႉၸွၵ်ႇ

တၢင်းၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းတုင်ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်းၵေႃႈ မိူၼ်ၵၼ်။   ပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈတႆးၶၢဝ်းမႆႈ ၵိုတ်းလိုဝ်ႈမႃး 3 ပီ ပႃးပီၼႆႉ   ၽူႈတူင်ႉၼိုင် ၼႂ်းတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း ဝဵင်းၵဵင်းတုင် လၢတ်ႈ။

  တီႈၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး  တႄႉ  ပီ 2022 ၼႆႉ ၶိုၼ်းတေပိုတ်ႇပူင်သွၼ်ပၼ်လိၵ်ႈတႆးၶိုၼ်းၼႆသေ  မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 28 ယူႇတီႈၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈ ၾိင်ႈငႄႈတႆး ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ဢွၼ်ႁူဝ်ၼမ်းၼႃႈ  ပိုတ်ႇပၢင်ၾိုၵ်းၽွၼ်ႉပၼ် မေႃသွၼ် တႃႇၶၢဝ်းတၢင်း 3 ဝၼ်း တီႈႁူင်းႁေႃ ၵေႃလိၵ်ႈ လၢႆး ၼႆယဝ်ႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း