Saturday, July 20, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မိူၵ်ႈမႂ်ႈ

သိုၵ်းမၢၼ်ႈထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်းၶိုၼ်ႈမိူင်းယေႃ ပၵ်းႁိမ်းပၢင်သဝ်းပျီႇတူႉၸိတ်ႉမၢၼ်ႈပၢင်ႇ

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈမိူၵ်ႈမႂ်ႈ ဢဵၼ်ႁႅင်းပၢၵ်ႇပၢႆ လုၵ်ႉၾၢႆႇလႃႈသဵဝ်ႈထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်းၶိုၼ်ႈတၢင်းမိူင်းယေႃ ပၵ်းသဝ်း ႁိမ်းပၢင်သဝ်း ပျီႇတူႉၸိတ်ႉမၢၼ်ႈပၢင်ႇ  ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 28/6/2021 ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈတပ်ႉမ 99 ဢဵၼ်ႁႅင်း ပၢၵ်ႇပၢႆ လုၵ်ႉတၢင်း ဝၢၼ်ႈႁူၺ်ႈႁူၵ်း - ႁူဝ်ၶူဝ် ၸဵင်ႇႁွင်ႇဝၼ်းတူၵ်း မိူင်းယေႃ  ထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်း ပၵ်းသဝ်းႁိမ်းပၢင်သဝ်းပျီႇတူႉၸိတ်ႉမၢၼ်ႈပၢင်ႇ ဢၼ်ပၵ်းဝႆႉ တီႈတပ်ႉပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈၵဝ်ႇ တၢင်းၶဝ်မိူင်းယေႃ...

ပလိၵ်ႈမူႇၸေႊ ပွႆႇၵူၼ်းၼုမ်ႇၸိူဝ်းၺႃးတီႉယဵတ်ႈၶွၵ်ႈ ၽွင်းၼႄၵၢင်ၸႂ်ၼၼ်ႉ ၶိုၼ်းၽွင်ႈ

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 30/6/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် မွၵ်ႈ 10 မူင်း ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ/ ပလိၵ်ႈ မိူၵ်ႈမႂ်ႈ ပွႆႇတူဝ်  ၵူၼ်းမိူင်း/ ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၶိုၼ်း တႃႇ 19 ၵေႃႉ ၸိူဝ်းၺႃးတီႉၺွပ်း ၽွင်းၼႄၵၢင်ၸႂ် သၢၼ်ၶတ်း တေႃႇၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ။ ၵူၼ်းၼုမ်ႇ  မူႇၸေႊ ၵေႃႉၼိုင်ႈ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈ ၸွမ်းသဵၼ်ႈတၢင်း မိူင်းၼွင် – ၵေးသီး

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မိူၵ်ႈမႂ်ႈ ဢဝ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈၸွမ်းတၢင်းၵႃးလူင် ၼႂ်းၵႄႈ မိူင်းၼွင် - ၵေးသီး တင်းၼမ်လၢႆ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 23-24/6/2021 ၶၢဝ်းတၢင်း 2 ဝၼ်းမႃးၼႆႉ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မိူၵ်ႈမႂ်ႈ ထႅမ်ႁႅင်းၵူၼ်း ဢဝ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈ ၸွမ်းသဵၼ်ႈ တၢင်းလူင် ၼႂ်းၵႄႈမိူင်းၼွင် - ၵေးသီး ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵေးသီး ၸႄႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ်...

ၵူၼ်းၼုမ်ႇ မိူင်းတႆး ပွတ်းႁွင်ႇ 4 ၵေႃႉ ထုၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မိူၵ်ႈမႂ်ႈ ၶႃႈႁႅမ်တၢႆ ၼႄးဝႃႈ ပဵၼ်ၸုမ်း PDF

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မိူၵ်ႈမႂ်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇမၢပ်ႈၼႄးဝႃႈ ၵူၼ်းမိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ 4 ၵေႃႉ တၢႆတီႈ ဝဵင်းလိူဝ်ႇ မိူဝ်ႈဝႃးၼႆႉၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၵူၼ်း ၼႂ်းၸုမ်း PDF ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 22/6/2021 ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶဝ်ႈယိုဝ်း ၸုမ်းသိုၵ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇ PDF ၼႂ်းၵၢင်ဝဵင်း ဝဵင်းလိူဝ်ႇ၊ တီႉၺွပ်းၵူၼ်းမိူင်းပႃးတင်းၼမ်။ ၼႂ်းၼၼ်ႉ   ၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပွတ်းႁွင်ႇ...

ထုင်ႉမိူင်းယေႃ ၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၽူႈလၵ်ႉၸၵ်ႉၶုတ်ႈလိူင်ႇၼမ် ၵူၼ်းမိူင်းဢမ်ႇလႆႈယူႇၵတ်းယဵၼ်

ယၢမ်းလဵဝ် တၢင်းပွတ်းထုင်ႉမိူင်းယေႃ ၾၢႆႇဢွၵ်ႇဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈၼၼ်ႉ ၽူႈလၵ်ႉၸၵ်ႉၶုတ်ႈလိူင်ႇၼမ် ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်း ပိုၼ်ႉတီႈဢမ်ႇလႆယူႇၵတ်းယဵၼ်ၸႂ် ဢမ်ႇၸၢင်ႈတမ်းၸႂ်ဝႆႉဝၢင်းႁိူၼ်းယေးၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်တိူၵ်ႇႁႆႈလွၵ်းၼႃး။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 17/6/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ၸဝ်ႉ မွၵ်ႈ 3 မူင်းၼႆႉ မီးၽူႈလၵ်ႉၸၵ်ႉၶုတ်ႈ ၶီႇၵႃးမႃးလမ်းၼိုင်ႈသေ ၶဝ်ႈယႃႉ ႁၢၼ်ႉၶၢႆၾူၼ်း ၼႂ်းမိူင်းယေႃ ဢိူင်ႇမိူင်းယေႃ ၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ၊  လၵ်ႉဢဝ်ၵႂႃႇ ၶူဝ်းၶွင်ၼႂ်းႁၢၼ်ႉ တူၵ်းမႅၼ်ႈ ငိုၼ်း...

မေႃယႃလုမ်းလႃးတီႈႁူင်းယႃၸဝ်ႈၸၢမ်ႇထုၼ်းၵေႃႉၼိုင်ႈပႃးၼႂ်းသဵၼ်ႈၸိုဝ်ႈ 505 မိူဝ်ႈၼႆႉ

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 17 လိူၼ် May ၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း 11 မူင်း  ႁွင်ႈၵၢၼ်ၶၢဝ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ  မျႃႉဝတီႇ  ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇသဵၼ်ႈၸိုဝ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၸိူဝ်းထုၵ်ႇပိုတ်ႇလိူင်ႈၸွႆးတြႃး လူၺ်ႈမတ်ႉတႃ 505 (က) တင်းမူတ်းမီး 20 ၵေႃႉ ပႃးမေႃယႃလုမ်းလႃး (Nurse) မိူင်းတႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ။ ၼႂ်း 20 ၵေႃႉၼၼ်ႉ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႉၺွပ်းဝႆႉ ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၵဵင်းတုင် 10 ပၢႆ ၶၢဝ်းတၢင်း 2 လိူၼ်ပၢႆယဝ်ႉ ပႆႇပွႆႇပၼ်ၶိုၼ်း

ၵူၼ်းၵဵင်းတုင် တုၵ်းယွၼ်း ႁႂ်ႈပွႆႇပၼ် ၵူၼ်းၼုမ်ႇ 10 ပၢႆ  ဢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ မိူၵ်ႈမႂ်ႈ တီႉၺွပ်းဝႆႉၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။ ၵူၼ်း မိူင်း/ ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၵဵင်းတုင် ႁူမ်ႈၵၼ် ၼႄၵၢင်ၸႂ် သၢၼ်ၶတ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢႃႇၼႃႇ ၸိုင်ႈမိူင်း လႄႈၺႃးသိုၵ်း မၢၼ်ႈ  တီႉၺွပ်းၸဵမ်မိူဝ်ႈႁူဝ်လိူၼ် ၾႅပ်ႊၿိဝ်ႊရီႊမႃး  မီး...

Latest news

- Advertisement -spot_img