Sunday, June 16, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ၵႃးၽႃႇ

ၵႃးၽႃႇၺႃးၵူၼ်းၵိၼ်ၼွၼ်းၶၢင်ႈတၢင်း 3 ၵေႃႉတီႈတႃႈၶီႈလဵၵ်း တၢႆ 2 မၢတ်ႇၸဵပ်း 1

ၸူဝ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်းမႃးၼႆႉၵူၼ်းဢမ်ႇမီးတီႈယူႇတီႈၵိၼ် လိူင်ႇၼမ်မႃးၶႂ်ႈဝႃႈၵူႈဝဵင်း၊ တီႈတႃႈၶီႈလဵၵ်း လႅၼ်လိၼ်တႆး - ထႆး ၵေႃႈမီးၼမ် ယူႇၵိၼ်ၼွၼ်းၸွမ်းၶၢင်ႈတၢင်း၊ ပူၼ်ႉမႃး 2 ဝၼ်းၵႃးၽႃႇၺႃး 3 ၵေႃႉ ၽွင်းတိုၵ်ႉ ယူႇၶၢင်ႈတၢင်း တၢႆ 2 မၢတ်ႇၸဵပ်း 1 ။  ဝၼ်းတီႈ 19/7/2023 ယၢမ်း 10 မူင်းၼၼ်ႉ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈႁေႃႈၵႃးၽႃႇ ၵူၼ်းမိူင်းသူႈ တၢႆၵေႃႉၼိုင်ႈ မီးမႃးသွင်လိူၼ်ပၢႆယဝ်ႉၵေႃႈ ဢမ်ႇမႃးသၢႆႈတႅၼ်းသင်

ပူၼ်ႉမႃး 2 လိူၼ်ၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈႁေႃႈၵႃးၽႃႇ ၵူၼ်းမိူင်းသူႈ တၢႆၵေႃႉၼိုင်ႈ၊ တီႈပၢင်မႃႇသႃႇၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈလၢတ်ႈၾၢႆႇ ၼႃႈၵူၼ်းတင်းၼမ်ဝႃႈ တေၵမ်ႉၸွႆႈၵႃႈႁႅၼ်းသွမ်း၊ ၵႃႈၵေႃႇၶုမ်သၢင်းၶႅင်း ၼႆ သေတႃႉ တေႃႇထိုင် တေႃႈလဵဝ် ဢမ်ႇမႃး ၸွႆႈထႅမ်ပၼ်သင် သေပျႃး။ ၸၢႆးမွင်ႇၺူဝ်ႇ (ႁွင်ႉ) ၸၢႆးၼေႃႇၶမ်း  ၺႃးၵႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၽႃႇတၢႆထင်တီႈ ၼႂ်းၵၢင် ဝၢၼ်ႈလူင်...

ရူတ်ႉၵႃးၽႃႇတမ်ၺႃး ရူတ်ႉၶိူင်ႈ တီႈၵဵင်းတုင် လူႉတၢႆၵေႃႉၼိုင်ႈ

ၵႃးၽႃႇရူတ်ႉၶိူင်ႈသွင်လမ်းသွၼ်ႉၵၼ်တီႈဝဵင်းၵဵင်းတုင်   ၵူၼ်းႁေႃႈရူတ်ႉၶိူင်ႈတၢႆ ထင်တီႈၵေႃႉ႞ ၊  မၢတ်ႇၸဵပ်း 3 ၵေႃႉ  ၊  ၸဝ်ႈၵႃးပၢႆ ။   ဝၼ်းတီႈ 27/2/2022 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ မွၵ်ႈ 5 မူင်းပၢႆ ၵႃးၽႃႇသႂ်ႇ ရူတ်ႉၶိူင်ႈ   ၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်းလူင် ၵၢင်ဝဵင်း   တီႈပွၵ်ႉ 3 ၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းတုင် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈႁေႃႈၵႃးၽႃႇၵူၼ်းမိူင်းသူႈ ၵေႃႉၼိုင်ႈ တၢႆလႆႈ 6 ဝၼ်းၵေႃႈ ပႆႇသၢႆႈတႅၼ်းသင်

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ မဝ်းလဝ်ႈသေ ႁေႃႈၵႃး ၽႃႇၺႃး ၵူၼ်းမိူင်းသူႈ တၢႆ လႆႈ 6 ဝၼ်း ၼႂ်းဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ သေတႃႉ ပႆႇမႃးၸွႆႈထႅမ် လွင်ႈလူႉသုမ်းသင် တီႈၵူၼ်းႁိူၼ်း ၵူၼ်းယေး ၸိူဝ်းၵိုတ်းတၢင်းလင်။ ၸၢႆးမွင်ႇၺူဝ်ႇ (ႁွင်ႉ) ၸၢႆးၼေႃႇၶမ်း ဢႃယု 28 ပီ ၺႃးၵႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၽႃႇတမ်တၢႆ တီႈဝၢၼ်ႈလူင်...

ရူတ်ႉၵႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၽႃႇတမ်ၵူၼ်းၼုမ်ႇမိူင်းသူႈတၢႆၵေႃႉၼိုင်ႈ

ရူတ်ႉၵႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈတပ်ႉ ၶလယ 149 မိူင်းသူႈ ၽႃႇတမ်ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၵၢင်ဝဵင်းမိူင်းသူႈ ထိုင်တီႈလူႉတၢႆ ၊ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈႁပ်ႉပုၼ်ႈၽွၼ်း ဢမ်ႇၸွႆႈထႅမ်ႈၵူၼ်းႁိူၼ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇသင်။ ဝၼ်းတီႈ 29/1/2022 ၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း 1 မူင်းပၢႆ ၵႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶလယ 149 (တပ်ႉၼမ်ႉၸၢင်) လမ်းၼိုင်ႈ ၽႃႇတမ်ၺႃးၵူၼ်းၼုမ်ႇ ဢၼ်ၵႂႃႇၸွႆႈထႅမ်တီႈပၢင်ၶႅၵ်ႇမႃး ၵေႃႉၼိုင်ႈတီႈ ဝၢၼ်ႈလူင်ဢိူင်ႇပၢင်ႇၸွႆး...

ၵူၼ်းမိူင်းယႆၵေႃႉၼိုင်ႈ ၺႃးရူတ်ႉၵႃးၽႃႇတီႈၵဵင်းမႆႇ လူဝ်ႇလိူတ်ႈ

ၸၢႆးဢွင်ႇၺုၼ်ႉ ၵူၼ်းမိူင်းယႆ ႁႅင်းၵၢၼ်တႆး ၼႂ်းၵဵင်းမႆႇ ၺႃးရူတ်ႉၵႃးၽႃႇသႂ်ႇ မၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း ယၢမ်းလဵဝ် လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ် လိူတ်ႈၶၼ်ၽႂ်း ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 27/10/2021 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ 5 မူင်းပၢႆ ၸၢႆးဢွင်ႇၺုၼ်ႇ ဢႃယု 22 ပီ  ထူပ်းၽေးၵိုင်ႉၵၢင်ႉ ရူတ်ႉၶိူင်ႈဢၼ်မၼ်းၶပ်းမႃး ၽႃႇၺႃးၵၼ်တင်းရူတ်ႉၵႃးလမ်းၼိုင်ႈ   တီႈၼႃးႁူင်းပလိၵ်ႈမႄႈၾႅၵ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းမႄႈရိမ်း...

ႁႅင်းၵၢၼ်တႆးၺႃးရူတ်ႉၵႃး 18 လေႃႉ ၽႃႇတၢႆ တီႈၵဵင်းမႆႇ လူၺ်ႈဢမ်ႇလႆႈၵႃႈသၢႆႈတႅၼ်းသင်

ႁႅင်းၵၢၼ်တႆး ဢႃယု မွၵ်ႈ 34 ပီ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၵႃးလူင် 18 လေႃႉ ၽႃႇၺႃးတၢႆထင်တီႈ တီႈၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆး  ။ ဝၼ်းတီႈ 9/1/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ မွၵ်ႈ 8 မူင်းၶိုင်ႈၼၼ်ႉ ၸၢႆးသႅင်မိူင်း (ႁွင်ႉ) ၸၢႆးၸဵမ်း ၸိုဝ်ႈၶိူဝ်းႁိူၼ်း ၻူင်းၶမ်း ဢႃယု...

Latest news

- Advertisement -spot_img